Tillverkningsnr 223 typ BVB 10 kallades Korvkiosken   heter  KLUBBEN


Lidwall & Söner AB levererade den 2 juli 1954 denna Bogserbåt till Uddeholms AB Skoghallsverken, Skoghall (sedermera Stora Enso.) Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15  var den standard som gällde för denna båttyp. Kunden höll med motorn och tillhörande propelleraxel. Verkstaden i Leksand  byggde en bogserpåle utan krok och skvättbord runt om. Red hittade båten i Säffle liggande i kanalen norr om järnvägsbron 2015. Vid första anblicken kunde det vara vad som helst i plåt, men med ett måttband kunde konstateras att ursprungliga längden hade varit ca 6,50 innan förlängningen. Även spantavståndet såg bekant ut. Då menar vi originalspanten, för de har med tiden fördubblats. Båten är om och på och tillbyggd i både för och akter.

Våra uppgifter om båtens tidiga historia  hjälpte oss hösten 2019 att identifiera henne säkert. Detta bygger på samtal med Håkan Rutgersson som började arbeta på Skoghalls varv i Hästviken 1970. Redan innan Håkan började på varvet var Klubben ombyggd med en 3 cylindrig  Listerdiesel med ett betydande antal hkr jämnfört med kulmotorn. Detta skedde runt 1967. I samband med att den starkare motorn installerades förlängdes båten med en rund akter som gjorde att propellern arbetade bättre. Innan förlängningen gick en del av kraften rakt upp i luften men nu tvingades vattenströmmen akterut med positiva dragegenskaper som följd. Under sjuttiotalet tillkom en liten hytt som var helt öppen akterut men bidrog till visst regnskydd för båtföraren. Pga Hytten kallades båten i folkmun  Korvkiosken. Då sågen lades med runt 1980 såldes båten till okänd

Båten hade 2018 ägts av samma person i Säffle under många år. Han köpte av en äldre man som senare avled men dennes broder kunde berätta  att båten kommit från Karlstad och att den från början haft kulmotor. Dessa uppgifter fick red av Benny Stolpe under Sefflemotorns dag som avhölls den 16 maj 2015. Benny, aktiv i Föreningen Sefflemotorn.


Klubben med liten hytt bakom sjötraktorn nr 719 Gåsen hos Skoghall okänt år, troligen före 1980. Bengt Sandinge minns att den lilla hytten  senare låg bakom verkstaden vid Hästviksvarvet. Foto från en FB sida om Skoghalls genom Michael Braconier.


Tre år senare har hade båten fått ny ägare och frågan om ursprung aktualiserades åter. Båten torrsattes slutet av september 2018  vilket ökade möjligheterna att kolla in undervattensdetaljer. Halva redaktionen med moralikt stöd av en känd fabrikör tog i okt 2018 bilen mot Säffle för att göra en grundlig genomgång av båten. Man träffade ett trevligt gäng från  Föreningen Sefflemotorn och tog sig lustfyllt an uppgiften att leta Lidwallska ledtrådar

Dagen efter sammanträdde redaktionen telefonledes och kunde med hjälp av insamlade fakta och uteslutningsprincipen  konstatera att man stod inför gåtans lösning. Båten har ett skrov av typen som bygges  efter nr 218 och från tiden före nr 254, då BVV 10 båtarna fick notchade spant. Vi kunde därvid och med största sannolikhet konstatera att den svårt ombyggde plåtbåten i Säffle måste vara just nr 223

Nu hade båten en Volvomotor typ MD 21, styrhytt och rundad akter. Väldigt mycket var ombyggt men nu var det back to basic som gällde. Och redaktionen följde framgångarna med stort intresse

Leveransdokument. Reds samling


I Säffle kanal Foto Red i Säffle 2015 05 16

Allt nytt men inte under durkarna. Foto Red i Säffle 2015 05 16

Känd Säffleprofil. Foto Red i Säffle 2015 05 16

Hylsylsrör och propelleraxel med vattenkylt cutlesslager var helt utbytt.
En snutt av det ursprungliga hylsröret med glandertätning fick bli nytt hylsrör för rodret.
Foto Krister Karlsson  2018 09 22


En övergiven hållare för styrvajertissan  Foto Krister Karlsson  2018 09 22


Aktern ombyggd på samma sätt som BVB 5  nr 259 Klacken. Kanske på Hästvikenvarvet som Skoghalls ägde?
Foto Krister Karlsson  2018 09 22


Här har säkerligen avgasröret för kulmotorn gått ut på BB sidan. Foto Krister Karlsson  2018 09 22


Det blir svårare med tiden att nå dit man vill.  Så länge viljan är obändig gör det inget att vissa leder är svårböjda.
Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2018 10 02


Det trevliga besöket i Säffle var tämligen blött och bilderna blev inte alltid perfekta. Båten har förstärkt slag men den påbyggda kölskena skenan hade tillkommit vid transformationen till fritidsfiskebåt.
Foto red  2018 10 02


MD 21:an hade gjort sitt och skulle ersättas av en tändkulemotor i Kristers kuliga projekt. Vi gissade med tanke på hur vår nr 259 Klacken var ombyggd att även 223:s ombyggnad hade skett på Hästviksvarvet.
Foto Krister Karlsson 2018 10 24


Att gräva i kulturlagren kan även det vara en del av båtrenovering. Även inombords ses rester av båtens historia. I förgrunden de korta vinkeljärn där den första kulmotorn stått en gång och hålen för ett rattstativ på BB sida.  Foto Krister Karlsson 2018 10 26

Men det går inte alltid som man tänkt sig och i augusti 2022 blev båten till salu på blocket. Foto Krister Karlsson 2022 08 17

Men eftersom det rörde sig om en Lidwallsbåt gick allt snabbt och båten såldes vidare till Daniel Bergman med samma hemort. Foto Krister Karlsson 2022 08 17

Här den nya drivkällan. En Seffle typ S17 på 15 hkr. Foto Krister Karlsson 2022 08 17

Nu skall det återskapas, det som var en gång. Foto Daniel Bergman 2022 09 18

Ivrigt påhejade av nästa generation båtfarare. Foto Daniel Bergman 2022 09 18

Tillbaks