Tillverkningsnr 719 typ Sjötraktor Gåsen senare Bill

Lidwalls Verkstads AB levererade denna sjötraktor till Uddeholms AB i Skoghall den 17 oktober 1975. Längd 7,10 m. Bredd 3,00 m. Orginalmotorn var en MD70B på 100 hkr. Båten var försedd med hydrauliskt prejdon för timmerhantering. Plåttjockleken i skrovet var 8 mm. Kölen byggdes av ett plattjärn 100 x 30 mm. Spanten var av dimensionen 12 x 60 mm. Registernr. i Transportstyrelsens yrkesbåtsregister SFB-9071

Från Bengt Sandinge.har vi fått följande uppgifter:

- Av STORA köpte vi samtidigt med nr 604 Svartskär, ytterligare en sjötraktor, byggd 1975 vid namn Gåsen. Namnet ändrades till Bill (SFB-9071) Den såldes 1988 till Mogens Pedersen Nyborg A/S i Danmark. Får du fram ett nummer på denna båt?

Redaktionen  tror därför att Gåsen har tillverkningsnummer 719 då det är den enda av sjötraktorerna som byggdes 1975 som vi inte redan känner till. Gåsen är av den större typen med en längd av 7,10 m vilket tydligt ses på bilderna i jämförelse med Svartskär nr 604 som var av den kortare typen.

Från Torben Larsen kommer uppgifter att båten Bill - Danskt reg nr 8019 - Z/395 - såldes 1.11.1988 till Mogens Pedersen Nyborg A/S, som "BILL" med Hjemsted: Nyborg. 2011  blev Mogens Pedersen Nyborg A/S overtaget af  Munck Havne & Anlæg A/S, Nyborg, utan namnändring. Kan någon hjälpa oss med nya uppgifter tro ?

I september 2023 kom hjälpen fram och Göran Svensson fotade en Bill i Köpenhamn i som det föreföll fint bruksskick

 

Utsikt från Sodapannan 3 balkong. Där uppe jobbade Tommy Karlsson, han hade turligt nog kameran med på jobbet och tog några bilder på den omfattande sjöhanteringen av massaved runt Skoghalls verken. Närmast tror red att vi ser nr 719 Gåsen och bakom buntverket är nr 604 Svartskär i fart. Foto Tommy Karlsson 1976


Gåsen hos Skoghall okänt år, troligen före 1980. Foto från en FB sida om Skoghalls genom Michael Braconier. Men vilken båt ses i bakgrunden? Jo i mars 2018 vet vi. Det kan vara vår egen nr 289 Klacken som ses bakom Gåsen.

Gåsen i Hästviken I bakgrunden nr 604 Svartvik. Foto Bengt Sandinge 1985.

Gåsen i Hästviken I bakgrunden nr 604 Svartvik. Foto Bengt Sandinge 1987.

Gåsen i Hästviken . Foto Bengt Sandinge 1987

Upphittad efter 35 år !! Bill i drift och gott skick.  Köpenhamn Foto Göran Svensson 2023 09 17

 

 

Tillbaks