Tillverkningsnr 76 typ BVV 10 Varparen 9

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Klarälvens Flottningsförening den 9 mars 1950. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. Båten levererades med en Seffle 10 hkr Typ S15 BF 550 v/m. med motornummer 6945. Transporten gick förmodligen med järnväg då båten skulle levereras till Råda station. Båten byggdes utan skvättbord men på båda bilderna syns att vågbrytaren är förlängd akter över med ca 50 cm. mot vad som var standard. En tvillingsyster levererades samtidigt, tillvnr 75. Hon lystrade till namnet Varparen 8.

Båten såldes okänt år av KFF till en person vid Fryken. Runt 1985 såldes båten vidare till Östmark i Värmland och Sten Elfström. Där fanns båten 2005 och gick då på Rögensjön. Båten hade 2005 en 10 hkr Sefflemotor men nu med motor nummer 8931 som kom från Varparen 19 BVV 10 nr 266. Samma år såldes båten till Stig van Gent i trakten av Charlottenberg. Där fanns den januari 2015 och var då till salu

På sommaren 2021 köpte Gunnar Kvandal i Øystese, Hardanger båten och rustade upp den med blästring och målning. Varparen 9 fick tillbaka sin gråa ursprungliga färg.

Varparen 9 i Klarälven vid Åsknogen 1968 ännu med KFF som ägare. I bakgrunden ses Dragarens 2. foto Stig Johansson.

Varparen 9 i sjön Rögden Foto Sten Elfström

Bild från 2005. Foto Sten Elfström

Varparen 9 var i gott skick Foto genom Stig v Gent 2015

I juni 2021 var hon till salu vilket förmedlades av Lennart Wretman

Köpte gjorde Gunnar Kvandal i Øystese som oxså fotade juli 2021 Båten framme i Norge över kölen

Blästring och målning. Foto Gunnar Kvandal hösten 2021

Första gången i saltvatten, sjösatt i Hardangerfjoden Foto Gunnar Kvandal 2022 06 11

Efter en redig provtur-tryck på bilden -var Varparen 9 framme i Norheimsund på båtfestival där hon gjorde succé
Foto Gunnar Kvandal 2022 06 11 .

I Norheimsund på båtfestival där hon gjorde succé. Foto Gunnar Kvandal 2022 06 12 .

Tillbaks