Tillverkningsnr 75 typ BVV 10 Varparen 8 heter nu Cajo

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Klarälvens Flottningsförening den 9 mars 1950. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. Båten levererades med en Seffle 10 hkr Typ S15 BF 650 v/m med motornummer 6936. Transporten gick förmodligen med järnväg då båten skulle levereras till Råda station. Båten byggdes utan skvättbord och var vid leveransen helt lika systerbåten Varparen 9. Nu i mars 2017 vet vi att båda dessa båtar finns kvar.

Då okänd. MLD 23 Foto Ulf Carlsson i Jan 2017

Hur länge och var Varparen 8 gick i Klarälven vet vi inte men 1985 fanns båten i Karlstad utan motor och varpspel, rätt otvättad och ägd av en ung man. Han sålde till Arne B i Mellerud som såg potentialen i Lidwallsskrovet och började bygga om det hösten 1985. Arne ville ha en säker båt för utterfiske i Vänern och kopplade in en kamrat som var ingenjör för ritnings- och beräkningsjobbet. Det resulterade i nuvarande utseende och båten fick namnet Cajo. Arne noterade att båten var byggd i Leksand då tillverkningsskylten - till vår stora glädje så här 30 år efteråt - satt kvar på förliga skottet 1985. Han lät Hills mek. verkstad i Mellerud skära till och bocka plåtarna till hytten och påbyggnaden i aktern. Han byggde på kölen och tillverkade två sponsorer som placerades på båda sidor akterut för att öka stabiliteten på den stundtals oroliga Värnen. Motorn var en Mercedes diesel på ca 60 hkr. Efter byte av propeller och montering av sponsorerna går hon som mest ca 8 knop. Arne blev mycket nöjd med resultatet.

Arne fiskade mycket med båten men runt 1989 uppmärksammades den välhållna båten av Lennart S i Lysvik och båten såldes till Sunne där den borde ha gått i Fryken. 1992 var båten hemma i Skillingsfors då det såldes till ett företag i trakten.

MLD 23 med en typiskt Lidwallsk akter Foto Ulf Carlsson i Jan 2017

Vår sponsor och vän Marcus Burch uppmärksammade en båt som en medarbetare i Värtahamnen äger. Ulf Carlsson skriver; Farsan sa alltid att den gått som timmerdragare i Dalarna ! Och att den var byggd i Leksand ! Sedan ombyggd och gick som trollingbåt i Vänern. Jag har ett bestämt minne av en gjuten plåt med tillverkningsnr o dylikt men jag hitta ingen innan det blev mörkt, jag får leta vidare!

Skam den som ger sig, den 14 mars 2017 klättrar Ulf in och letar. På ett undanskymt ställe satt skylten kvar. Båten har varit i familjens ägo i över 20 år. Ulf som har ett entrepenadföretag - Skogstorps Grävmaskin AB - har brukat båten för mindre sjöarbeten och har byggt en självlossande liten pråm som han skjuter framför Cajo. Passar fint att fylla på grus runt bryggor och bropelare med. Våren 2017 finns båten utanför Eskilstuna men det är tänkt att hon skall göra nytta även detta år.

Att vi har kunnat skriva båtens historia beror på att Arne reggade båten i det frivilliga båtregistret 1988. Han ville försäkra sin skapelse och då var det lättare om båten var registrerad. Regnumret står kvar på vågbrytaren - MLD 23 - och med hjälp av Mats H. på riksarkivet har red fått en kopia på reg dokumentet. Så har vi haft en trevlig pratstund med Arne och Ulf och på så sätt knutit ihop även denna säck!

 

Vi känner igen ratten och dörren till förpiken. Där under panelen sitter ännu tillverkningsskylten.
Foto Ulf Carlsson 2017 03 14

 

vvvvvvvvvvvvvvvvv

En kraftig skädda, ombyggt roder och den lilla självlossarpråmen. Foto Ulf Carlsson 2017 03 14

Tillbaks