Tillverkningsnr 415 typ BB Trängslet 4 nu Engerdalen

Lidwall & Söner AB levererade denna bogserbåt till Kopparbergs Bergslag AB Trängslet i maj 1960. Längd 11,5 m. bredd 3,5 m. Originalmaskin TMDI 96 på 185 hkr. Vikt ca 12,5 ton. Båten hade ej varpspel utan var avsedd för timmerbogsering på den då nybildade Trängsletsjön i övre Österdalälven. Båtarna bemannades av Dalälvarnas Flottningsförening. Ursprungligt namn Trängslet VI.
Flottningen på Tränsletdammen startade på allvar 1960 och filmaren Sven Nilsson skildrar detta i ett avsnitt i hans dalafilmer. Filmen är full av fakta och gjord för Stora Kopparberg. Speakern i filmen Dalarapsodi berättar att båtarnas dragkraft var 2500 kg med en Pentamotor på 185 hkr. De hade 2 mans besättning som jobbade 20 tim/dygn. dvs 10 tim per man. Ca 100 00 st. stockar drogs hela sträckan varje dygn av de fyra båtarna. Båtarna gick ca en månad i trafik. Då hade de dragit ca 3 miljoner stockar de 4 mil som flottleden utgjorde 1960. När vattnet i dammen steg blev bogseringssträckan längre.

De tre Trängsletbåtarna (IV, V och VI) köptes av Klarälvens- respektive Fryksdalens Flottningsföreningar på hösten 1970. Engerdalen användes på Klarälvens nedre del fram till 1982. År 1983 överflyttad till Fryken som ersättare för Fryksdalen.

Engerdalen med nya hytten under god gång. Foto Rapps Dyktjänst Halmstad 2011 06 16

Trängslet IV på Tränsletsjön. Foto Bernt Fogelberg1967 06 28 genom SSHM.

Trängslet IV bogserar på Trängsletsjön 1969 Från T Johanssons samlingLagergrens Åkeri Borlänge är experter på tunga transporter. Här går flytten till Klarälven hösten 1970.
Reprofoto Urban Sondell 2019 06 01

En bild på Engerdalen tagen 1975 vid "Sand" Deje. Den båten och systerbåten Sölen var stationerade vid Lusten från det att de kommit från Trängsletdammen tills man lade ner buntflottningen 1982 och skiljet vid Lusten slopades. KFF övergick sedan till lösflottning ända till industrin vid Skoghall. Engerdalen o Sölen fick sen andra arbetsuppgifter inom flottleden.
Flottningen på Klarälven lades ner 1991.
Foto och text Nils- Erik Englund 1975

Engerdalen och Lusten 11 vid inloppet till Forshaga kanal. Enligt vår sagesman Håkan Larsson någon gång mellan 1971 och 1981.
Fotograf Mikael Andersson okänt år.

Sölen nr 416 och Engerdalen vintervilar i Klarälvens Flottningsförenings båthamn på Lustnäs vid sjön Lusten i Deje.
Foto Håkan Larsson februari 1972

Engerdalen övervintrar i Sunne Foto Håkan Larsson Feb 1987

På Fryken. Foto Håkan Larsson 1987 11 06

På Fryken och utläggning av brofundament . Foto Håkan Larsson 1987

 

Engerdalenblev 1989 överflyttad till Höljesdammen och var i tjänst där till 1991. Såldes vidare 1992 till Rapps Dyktjänst AB i Halmstad. Vi återger ett minne Ulf Carlsson delade med oss 2019 från ett jobb i Utsund i Avesta där Dalälven rinner ut i Bäsingen,


Det var någon gång i början av 2000-talet Vi använde båten när vi skulle riva en bropelare. Hytt och avgasrör fick demonteras för landtransporten sen fick hon lyftas i med kran. Vi behövde båten till att flytta grävpråmen mellan de gamla pelarna. Det roligaste minnet från det vinterjobbet var när pråmen skulle flyttas. Det var precis att den orkade hålla emot strömmen på full maskin vilket fick till följd att en homogen svart rökpelare precis nådde upp på det nya brobygget och begravde byggjobbarna i ett totalt mörker av en väldoftande arom av bunkerdiesel. Byggarna lät senare meddela att vi gärna fick avisera nästa flytt i god tid så att de skulle hinna sätta sig i säkerhet!
Då jag gräver mycket under vatten så har jag åkt en hel del bogserbåt. T.ex. med Ulf och Markus (Busch) i deras AXEL och i min egen CAJO. Det är något speciellt med styrhyttskaffe och maskinrumsmys i dylika farkoster. Just nu (februari 2019) är jag på slussbygget i Södertälje där det är en hel armé av bogserbåtar av alla de slag och märken. Mycket intressant må jag säga och tack för en utomordentligt bra och kul sida! MvH Torpar-Uffe!

Redaktionen säger Tack själv för att du tog dig tid att dela minnet!

Från brobygget vi Utsund Foto Ulf Carlsson

Engerdalen åter i Dalälven Från brobygget vi Utsund. Foto Ulf Carlsson

Från brobygget vi Utsund. Vid kajen ÅFF båten Hugin. Foto Ulf Carlsson


Sen då I början av 2000-talet deltog Engerdalen i arbete med den nya järnvägsbron över Årstaviken, Stockholm. Synlig 2006 utanför f.d. Tollare pappersbruk Nacka där stora miljöskyddsarbeten utfördes. Båten var uthyrd 2009 för ett ledningsarbeten utanför Strängnäs i Mälaren. Efter något år på land beslutade ägaren att satsa stort på båten under 2011. Styrhytten och därmed inredningen förnyades, motorn som nu är en TMDI 100 renoverades och det blästrades och målades. Nedan ser ni resultatet. Företaget är mycket nöjd med båtens isbrytar- och sjöegenskaper.

I Hammarbyhamnen. Båten har fått en skärm på styrhyttstaket sedan tiden på Fryken. foto red 2007 10 17

En Trängsletbjässe tillsammans med de stora bogserarna Tug, Tom och Ted. Plötsligt ser hon liten ut. Foto red 2010 10 17

På Strängnäsfjärden Foto red. 2009 05 10

På Strängnäsfjärden Foto red 2009 05 10

På Strängnäsfjärden Foto red 2009 05 10

Båten fångades på bild i mars 2014 arbetandes på Nordre Älvbron dit hon trailats från Halmstad. Se nedan

Nyss bottenmålad inför Nordre Älv-jobbet Foto Rapps Dyktjänst Halmstad våren 2014

Urklipp från lokaltidningen i Kungälv Foto genom Christian Möller 2014

Pågjutning av betong runt stöden i vattenlinjen på Nordre Älvbron (E6) i Kungälv. Då behovs Bogserbåtar. Här Rapps Lillhörning och Engerdalen till höger Foto Christian Möller 2014 03 26

Engerdalen under Nordre Älvbron (E6) i Kungälv. Foto Christian Möller 2014 03 29

Engerdalen i Göteborg där Rapps dykeri är inblandad i ett broarbete. Stäven ombyggd och kapad.
Foto Helena Lundgren Landin 2015 02 14.Engerdalen vid Hyppelns färjeläge  Foto Jonas Holmström 2018 04 15Ut på jobb i isig miljö. BB Goliat bryter loss Engerdalen  med dykflotte. Foto Bengt Sandinge 2019 02 03

Det kom ett mail från Patrik Bagarnäs, Kållby Finland:

Hej! Jag har byggt modellbåtar i många många år, bogserbåtar, lastbåtar, torpedbåtar m.m men så började jag göra "mindre" bogserbåtar...och tänkte bara skicka några bilder på modelbåten av Engerdalen jag byggt om det intresserar någon... Den är i skala 1:20 med full inredning i styrhytt och "kajuta"(nästan klar). Fungerande lanternor och rc styrning och ljudmodul med dieselljud... Skall så småningom sjösättas och provköras för första gången. Kan skicka flera (och bättre) bilder så småningom.... Blev bara några hastiga med min mobil. Sidan med Lidwallsbåtar har varit till mycket hjälp! Som nästa projekt siktar jag på varpbåten Bärgaren och eventuellt bogserbåten Storfinn så jag söker all info och eventuella ritningar på dom, Vet inte riktigt varför jag föll för Lidwallsbåtarna som modellobjekt.... men jag tänkte göra flera ännu!

Om det intresserar? Ja verkligen! Och det smakade uppenbarligen mer för Patrik också. I maj 2020 kom bilder på Bogserbåten nr 350 OTTO som modell!

Foto Patrik Bagarnäs 2019 08 29

Foto Patrik Bagarnäs 2019 08 29

Foto Patrik Bagarnäs 2019 08 29

Som bogserare i Göteborg. Foto Helena Lundgren Landin 2021 04 22

 

Tillbaks

-