Namn  RUNE


Byggår 1957 Tillverkare  DFF Övermo varv  Längd 7,20  bredd 2,20  djupgående 0,50  Motor Seffle typ S 15 BFV 10 hkr

 

Historia  Tillverkningskostnad 12 430 kr. Jag har väldigt lite kännedom om denna båt. Den gick i slutet av 1960 talet i flottningen på Närsjö i Västerdalarna vilket finns dokumenterat på bilder jag fått av Ingvar Olsson, vars far var flottarbas där. Det finns inte någon räkning på försäljning av båten i Dalälvarnas Flottnings Förenings arkiv. Säljare och ort är okänt . Troligen såldes båten lokalt men det är bara ett antagande från min sida. I Sept 2015 inkom en uppgift att den skall finnas i Borlängetrakten men det är ej bekräftat.
Linghed. Pål och Rune vid flottningsdepån i Närsjö Västerdalarna 1969. Foto genom Ingvar Olsson som vinkar till oss ombord på Rune


Rune i timmer som skall vidare till Västerdalälven. Foto genom Ingvar Olsson 1969


Tillbaka