Namn Rune

År 1957

Tillverkare   Övermo varv

Längd 7,20

Bredd  2,20

Djup 0,50

Motor  Seffle typ S15 Bfv

Historia. Tillverkningskostnad 12 430 kr. Jag har väldigt lite kännedom om denna båt. Den gick i slutet av 1960 talet i flottningen på Närsjö i Västerdalarna vilket finns dokumenterat på bilder jag fått av Ingvar Olsson, vars far var flottarbas där. Det finns inte någon räkning på försäljning av båten i Dalälvarnas Flottnings Förenings arkiv. Säljaer och ort är okänt . Troligen såldes båten lokalt men det är bara ett antagande från min sida. I Sept 2015 inkom en uppgift att den skall finnas i Borlängetrakten men det är ej bekräftat.

Linghed. Pål och Rune vid flottningsdepån i Närsjö Västerdalarna Foto genom Ingvar Olsson 1969

Rune i timmert som skall dras vidare till Västerdalälven. Foto genom Ingvar Olsson 1969

Tillbaks