Namn  NECKEN

Byggår: 1910  Tillverkare:  Gefle Varv  Längd: 12,10  bredd: 3,10  djupgående: 1,00 
 
Motor: Från start okänd kulmotor. Ångmaskin 1914-20.  Seffle S 28 typ BF 40 hkr fr 1952 Sedan  1972 ersatt av en  heldiesel.

Historia.  Båten byggdes som motorvarpbåt av DFF för dragning av mindre timmerflot och gick från början på Siljan, troligen stationerad i Övermo, Leksand.  Systerbåt till Ran.  I samband med första världskrigets utbrott fick hon ångmaskin.
Mellan 1930 - 1962 befor hon Oresjön och Skattungen  med hemmahamn i Furudal. Hon kom där att ersättas av den moderna bogseraren Ore. Vintern 1960 moderniserades båten och fick en ny styrhytt och maskin på Övermo varv. Båten flyttades våren 1963 till Venjansjön för att där ersätta ångf. Tomten byggd redan 1862. Necken gick på Venjansjön fram till 1970 då flottningen på Dalälven med bivatten upphörde. I ett brev till den tilltänkta köparen av båten - Kråk Erik Persson i Nusnäs - skriver DFF:s inspektor Harry Westerlund att båten sedan motorbytet 1960 gått 4,480 timmar, är välskött och i gott skick.
Priset var då satt till 14 000 kr

 Kråk Erik Persson köper henne 1971 och hon kom åter till Siljan. Necken ersatte hans tidigare båt Nusnäs som var i samma storlek men betydligt äldre. Kråk Erik bedrev timmerbogsering i egen regi för Ströms sågverk i Saxviken och Siljanssågens räkning i Mora fram till ca 1978. Sågverken förvarade betydande mängd timmer i angränsande vatten. Därefter tog sonen Erland över båten och körde fisketurer i Ovansiljan och på Orsasjön. Från 1980  blev båten ren fritidsbåt i Nusnäs. År 2005 köptes båten av familjen Nordesjö och fick Leksand som hemmahamn. Cirkeln för 110-åringen slöts därmed.

Båten byggdes med okänd tändkulemotor. Under första världskriget var det svårt att få tag i bränsle till motorn och en ångmaskin installerades. Den byttes redan 1920 mot originalmotorn som hängde med till 1960. Då fick Necken sin andra kulmotor, en Seffle tvåcylindrig  typ S 28 BFV på 40 hkr. Den gjorde god tjänst till 1972 då den byttes ut mot en modern dieselmotor. 2012 var det dags för nästa motorbyte och den maskinen sitter ännu i båten 2020.
Båtens timmerspel finns sedan 1993 i spelhuset
i Rättvik för slipen som betjänar Siljans större båtar. Båtens sista Sefflemotor hamnade i en f.d. flottningsbåt Lidwalls BV 15 nr 562 som gått turer på Dalälven vid Marma sommartid

Båten har haft flera olika utseende under åren. Hon har alltid varit däckad men försedd med olika styrhytter. När det byggdes ny låg bro i Furudal fick hon en mycket låg styrhytt. En modern styrhytt i stål tillkom på 1964 och så ser hon ännu  ut  år 2020

 


I ursprungligt skick Foto från Leksands fotoarkiv 1912Necken som ångbåt på okänd plats mellan 1914-1920. Vedning på går. Foto i Rättviks fotoarkiv


På slipen i Furudal. Foto troligen  Erik Lidwall  dec 1930


I Furudal med lågbyggd styrhytt Foto Bengt Strandberg 1958


Necken transporterad till Venjansjön. Kolvik, våren 1963  Framför Näcken står Bygg-Birger Olsson, flottningschef i Malung och Venjan i början av 1960-talet. Foto genom Lars Andersson

I Nusnäs Foto Bernt Fogelberg 1972 04 23I Saxviken, Mora med  timret till Ströms såg. I bakgrunden kan föregångaren Nusnäs anas Foto Anders Winter aug 1972


I Saxviken  Mora. Arbete i timret till Ströms såg. Foto Anders Winter aug 1972


I Nusnäs. Timmerbogseringsperioden är just avslutad. Foto Anders Winter aug 1978


Som fritidsbåt i Nusnäs Foto Erik Hag  2002 10 24

En blåsig dag på Siljan. Foto Anders Winter 2012 09 08

Tillsammans med systerbåten Ran i Hjortnäs Foto red 2019 07 07

Tillbaks