Namn  RAN

Byggår: 1910  Tillverkare:  Gefle Varv  Längd: 12,10  bredd: 3,10  djupgående: 1,00 
 
Motor: Från start okänd kulmotor på 15 hkr. Ångmaskin 1914-1958  Seffle S 28 typ BF 40 hkr fr 1958 Sedan 1974 ersatt av en  heldiesel.

Historia.  Båten byggdes som motorvarpbåt av DFF för dragning av mindre timmerflot och gick från början på Siljan, troligen stationerad i Övermo, Leksand. Systerbåt till Necken. Mellan 1923 - 1970 befor hon  Vansjön med hemmahamn i Britbodarna. Vintern 1958  moderniserades båten och fick en ny styrhytt på Övermo varv. När flottningen upphörde i och med 1970 års säsong såldes båten till en krögare i Borlänge och flyttades till Siljan. Båten fick hemmahamn nedanför landsvägsbron i Insjön vid Tunsta

Där byggdes båten om. Halva styrhytten från 1958 behölls. Bakom den skapades ett nytt däckshus som gick ända ut till båtens sidor. 1973 togs Sefflemotorn ur och ersattes på Lidwalls Verkstads AB av en BM diesel. Båten såldes under 1990-talet till två Leksandsbor som rustade upp båten efter att hon legat obrukat några år. 1999 fick hon en ny maskin och 2010 köptes båten av Olof Moberg. Han har rustat upp båten ytterligare och fick sommartid kajplats i Hjortnäs där hon låg tillsammans med systerbåten Necken.

Ångmaskindriven på Vansjö Brintbodarna Foto okänd fotograf förmedlat genom Tomas Johansson

Ångmaskindriven på Vansjö Brintbodarna Foto okänd fotograf förmedlat genom Tomas Johansson

Ran varpar timmer över Vansjön assisterad av en mindre motorvarpbåt. Foto Lars Pollack genom Henry Pollack 1960 tal

Ran vid sin brygga i Brintbodarna Foto Bengt Strandberg 1966 05 25

I Leksand vid Engelbrekt 150 års jubileeum Foto Anders Winter 2016 08 20

På väg in till Hemmahamnen i Hjortnäs. Foto Anders Winter 2019 07 07

 

Tillbaks