Namn  RAN


Byggår: 1910  Tillverkare:  Gefle Varv  Längd: 12,10  bredd: 3,10  djupgående: 1,00 
 
Motor: Från start okänd kulmotor på 15 hkr . Ångmaskin 1914-1958  Seffle S 28 typ BF 40 hkr fr 1958 Sedan 1974 ersatt av en  heldiesel.

 

Historia.  Båten byggdes som motorvarpbåt av DFF för dragning av mindre timmerflot. Gick från början på Siljan, troligen stationerad i Övermo Leksand. Systerbåt till NECKEN. Mellan 1923 - 1963 befor hon Vansjön med hemmahamn i Britbodarna. Vintern 1958  moderniserades båten på Övermo varv med bl.a en ny styrhytt. När flottningen upphörde i och med 1970 års säsong såldes båten till en krögare från Borlänge och flyttades till Siljan.

Där byggdes båten om och halva styrhytten behölls. Bakom den skapades ett nytt däckshus som ännu finns kvar. 1973 togs Sefflemotorn ut och ersattes på Lidwalls Mekaniska Verkstad av en BM diesel. Båten såldes under 1990-talet till två leksandsbor som rustade upp båten efter att legat obrukat någar år. 1999 fick hon en ny maskin och tio år senare köptes båten av Olof Moberg som har rustat upp båten ytterligare. 2020 har hon sommartid kajplats i Hjortnäs där hon ligger tillsammans med systerbåten Necken.

Ångdriven på Vansjön Brintbodarna Foto okänd fotograf förmedlat genom Tomas Johansson

Ångdriven på Vansjön Brintbodarna Foto okänd fotograf förmedlat genom Tomas Johansson

Ran varpar timmer över Vansjön assisterad av en mindre motorvarpbåt. Foto Lars Pollack genom Henry Pollack 1960 tal

Ran vid sin brygga i Brintbodarna Foto Bengt Strandberg 1966 05 25

I Leksand vid Engelbrekts 150 års jubileeum Foto Anders Winter 2016 08 20

På väg in till Hemmahamnen i Hjortnäs. Foto Anders Winter 2019 07 07

 

Tillbaks