Namn  ÄGIR


Byggår: 1883 Tillverkare: Brodins Varv AB i Gävle   Längd: 13,90  bredd: 2,90, djupgående: ca 1,00  Byggd som ångslup för personbefodran i Gävle till ca 1900. Ångmaskin från start. Därefter osäker maskinhistoria.

Historia.  Båten trafikerade Testeboån mellan Gävle och Strömsbro, ägd av Strömsbrons Ångslups AB. Såldes för 6 000 kr till DFF runt 1916 via stora Kopparbergs Bergslags AB, då med en tändkulemotor, troligen av Avances fabrikat.Var troligen öppen med ett tak och försågs med varpspel. Båten gick på Färnebofjärden fram till slutet av 1950-talet då den flyttades uppströms Dalälven till Näs Bruk i By och bytte därmed plats med Gerdt. När båten däckades och fick den nuvarande styrhytten 1963 i samband med den ombyggnationen som gjordes på Övermo varv, installerades en Bolinder diesel på 35 hkr  samt varpspel för 1000 m 12 mm vajer

När avvecklingsarbeterna med flottningen avslutades 1974 förvärvades båten av Erik Eriksson i Ovansiljan. Båten som är hemma i Sanda  Mora är helt intakt sedan flottningstiden och borde enligt reds förmenande K-märkas.

Som ångslup i Gävle runt 1900 Foto från boken Gävels små ångbåtar

På Hovnäsfjärden Foto Erik Hag 1965 05 17

Vid Östa i flottningens slutskede Pilen och Ägir Foto Conny Grundin 1974

Under Bastubacksbron, Österdalälven, Mora Foto Red 1999

I Leksand foto red 2004

I Mora på kort tur med några spanare. Foto red 2005 07 30

På land i Sanda. Foto red 2008 06 11

Ägir uppvaktar Engelbrekt som firar 150 år där Österdalälven rinner ur Siljan Foto red 2016 08 20

Stor samling flottningsbåtar i Saxviken,Mora. Fr v. Ägir, Snapp Opp, Erik, Flottisten och Laxen, In mot land Sven och Majken.
Foto red 2017 07 31

I hemmahamnen i Sanda Foto Red 2020 06 15

Tillbaks