Grönland

 

Byggår1936. Tillverkare: Troligen Övermo varv. Längd 7,90. Bredd 1,70. Djup 0,50. Motor Seffle typ BF 7 hkr nr 4922.


Grönland är en mycket speciell båt som byggdes 1936 för flottningschefen i Malungsdistriktet som inspektionsbåt. Båten är uppkallad efter trakten runt Malung som kallas just Grönland. Lång och smal med nitat skrov och med avvisarlist i trä. Motorn var en Seffle 7 hkr med frislagregulator från 1942, Denna var inte båtens originalmotor. Redan 1967 såldes Grönland, tillsammans med Untra och Vågsjön  genom annons i Falu Kuriren, Båten hade då ej varit i drift på några år och fanns till beskådande utanför grindarna till Övermo varv, Leksand
.
Hon köptes av Olof Daniels i Västanvik.som sålde vidare 1975 till Paul och Arne Risander.. Hemorten var fortsatt Västanvik. Spelet var bortmonterat. De första åren som fritidsbåt gick hon med kulmotorn och uppmärksammades i Falu Kuriren med ett stort reportage, där de medåkande klagade på ljudnivån. Kanske var ljudet det som gjorde att hon i mitten av 1995 fick en nytillverkad ångmaskin och panna installerad av Flenmarks fabrikat. Båten sågs ofta sommartid ute på Österviken och Österdalälven, Däremot hördes hennes framfart inte på samma påtagliga sätt som tidigare. Båten var i gott skick och välhållen men har inte varit i sjön sedan 2014. Till 2022 års säsong planeras en ombyggnad till dieseldrift och en modern dieselmotor har införskaffats.

I hemmavattnen på Västerdalälven. Foto från FB gruppen Gamla Malungsbilder.

Till salu på Övermo varv. I bakgrunden motorvarpbåten Untra och ångf. Siljan  Foto Bernt Fogelberg maj 1967.

I Västanviks småbåtshamn. Foto Red 1978

På Österdalälven ännu med kulmotorn. Foto red 1993

Nu med ångmaskin och sicklat plåttak. Från ångbåtsdagen i Leksand. Foto red aug 1999

I Västanviks småbåtshamn. Foto Red 2005 07 22 

Grönland med ny tystgående maskin utanför manometerfabriken i Leksand Foto red 2022 08 20

 

Tillbaks