Namn  GRÖNLAND


Byggår ca 1936.  Tillverkare Troligen Övermo varv. Längd  7,90. Bredd 1,70. Djup 0,50. 
Motor Seffle typ BF 7 hkr nr 4922.


Historia. Grönland är en mycket speciell båt, byggd för flottningschefen i Malungs distriktet som inspektionsbåt. Den är därför uppkallad platsen i Malung. Lång och smal med nitat skrov och med avvisarlist i trä, Motorn var en Seffle 7 hkr med frislagregulator från 1942. Denna var inte båtens originalmotor. Redan 1967 såldes Grönland tillsammans med Untra och Vågsjön genom annons i Falu-Kuriren. Båten hade då varit ur drift  några år och fanns till beskådande utanför grindarna till Övermo varv, Leksand
.

Hon köptes av Arne Risander  i Siljansnäs och har numera  hemmahamn i Västanvik. Spelet är bortmonterat. De första åren som fritidsbåt gick hon med kulmotorn och uppmärksammades i Falu Kuriren med ett stort reportage där de medåkande klagade på ljudnivån. Kanske var det ljudet det som gjorde att hon i mitten av 1990-talet fick en nytillverkad ångmaskin och panna  av Flenmarks fabrikat installerad. Båten sågs ofta sommartid ute på Österviken och Österdalälven, däremot hördes hennes framfart inte på samma påtagliga sätt som tidigare. Båten är ännu 2019 välhållen och i mycket gott skick men har inte varit i sjön under de senaste 5 åren. .
I hemmavattnen på Västerdalälven. Foto från FB gruppen Gamla Malungsbilder.

Till salu på Övermo varv maj 1967. I bakgrunden Untra och ångf Siljan  Foto Bernt Fogelberg.I Västanviks småbåtshamn. Foto Red 1978På Österdalälven ännu med kulmotorn. Foto red 1993Nu med ångmaskin. Från ångbåtsdagen i Leksand. Foto red aug 1999

I Västanviks småbåtshamn. Foto Red 2005 07 22 

Tillbaks