Namn Dalarne senare Ore Elf


Byggd 1872  som däckad ångvarpbåt på W. Lindbergs Mek verkstad i Stockholm, även kallad Södra Varvet. Längd: 21,50 m   bredd: 4,75 m. Ångmaskin av varvets tillverkning på okänt antal hkr. Bytes 1904 till en ångmaskin från Hernösand på ca 80 ihkr.

 

Historia.  Levererades av William Lindbergs verkstad AB vid Södra Varvet, Stockholm 1872  som Dalarne till Stora Kopparbergs Bergslags AB, Falun. Brukad som ångvarpbåt på Siljan. 1873 Övertas av Dalelfvarnes-Thorsångs Flottningsbolag som  1877 byter namn till Dalelfvarnes-Thorsångs Flottningsförening. På 1887 hösten dras båten upp på  land vid Orsa. I januari 1888 dras båten på kälkar från Orsa till Skattungen av 275 Orsakarlar under ackompanjemang av taktfast musik på fiol, klarinett och trumma. En sträcka på drygt 2 mil. Av perioden på Siljan finns ett minne kvar, mellan Limåviken och Olsnäsviken i sydvästra Storsiljan finns ett förrädiskt grund som kallas Dalarnes sten efter en oönskad närkontakt.

Döps om till Ore Elf och går som timmervarpbåt på Oresjön och Skattungen. 1890 byter Dalelfvarnes-Thorsångs Flottningsförening namn till Dalelfvarnes Flottningsförening. Båten får en ny ångmaskin 1904 tillverkad av Robert Sjöströms Mekaniska Verkstad i Gävle på 80 indikerade hkr. I samband med maskininstallationen får båten troligen ett rakt däck- tidigare var däcket nedsänkt midskepps. Upplagd i Furudal 1953 och ersatt av motorvarpbåten Necken. Såldes 1957 för skrotning. Ångmaskinen och pannan bevaras av DFF, säljes runt 1972 till Bengt Bergqvist - ångvarpsbåten Siljans ägare - och monteras 1993 i ångfartyget  Engelbrekt där den ännu 2021 gör god tjänst. Även styrhytten lär finnas bevarad i trakten, som jaktkoja!

Ore Elf ankrad på Oresjön, Furudal. Besättningen- kocka och 6 man - uppställd på båten som var ursprungligt skick. Mellandäck nedsänkt midskepps, från köksnedgången till akterdäcket där spelvajern går ut I bordläggningen luckor för intag av ved till pannan. För om köksnedgångarna kan ses två hinkar -brandredskap- märkta med båtnamnet. Lite för om skorstenen på pannskyddet finns ett kraftigt skruvstycke. Foto Olof Sjödin 1896 i Orsa kommuns fotoarkiv

På slipen i Furudal runt 1930. Båten ombyggd med ny panna. Båten har fått ett genomgående däck och färgsättningen har ändrast lika som DFF:s ångvarpbåtar på Siljan En vågbrytare har tillkommit. Foto okänd i Orsa komuns fotoarkiv

Ore Elf upplagd vid sin brygga i Furudal runt 1955 men det är egentligen på Skattungen, inte Oresjön. Båten gick inte under bron i sundet till Oresjön när den tillkom. Däremot fanns en öppningsbar järnvägsbro på sträckan Orsa - Bollnäs som båten gick igenom ned mot Skattungbyn, Bron byggdes 1901 och Ore Elf var den enda båt i sjösystemet som behövde broöppning!! Vykort i reds samling

Ore Elfs ångmaskin byggd 1904 i Gävle gör god tjänst i ångfartyget Engelbrekt.
Foto red 2006 06 30

 

Tillbaks