Namn  Trängslet I efter 1971 Zorba

Byggår: 1958  Tillverkare: DFF  Övermo varv  Längd: 10,50  bredd: 3,00  djupgående: 1,00   Motor Seffle typ S210 på 50 hkr vid 600v/m

 

Historia.  Båten byggdes av DFF på Övermo Varv  efter ritningar från grannen Lidwall & Söner AB. Det fanns ett stort behov av moderna bogserbåtar i slutet av 1950 -talet och och troligen var Lidwalls orderbok helt fulltecknad.. Men Flottningsförenings eget varv i Övermo by hade både kunskap och möjligheten, därför byggde DFF denna båt i egen regi. Troligen är den byggd på liknande ritning som Lidwalls nr 292 Båten var den första i en serie motorbogserare som byggdes för den nyskapade Trängsletsjön. Övriga byggdes av Lidwalls. Timret bogserades från Särna till dammen i Trängslet, ca 8 landmil. Märkligt nog beslöt DFF att båten skulle bestyckas med en trad.tändkulemotor av Seffle Motorverkstads Ab:s fabrikat. Motorn hade tillverknings nr 9400 och är en av de sist tillverkade av just den typen. Den driver ännu båten 2021.

När flottningen upphörde 1970 såldes båten till i mars 1971 till sjön Runn och Ove Lagergren Sedan dess har båten varit i trafik på sjön. Maskinen har renoverats och båten i gott skick. Hemmahamn är Borlänge.

 

Den flotta flottan som flottade timmer på Trängsletdammen. I första raden fr.höger ses Trängslet 1 byggd 1958 av Dalälvarnas Flottningsförening på eget varv men efter ritningar från Lidwalls Efter henne Trängslet III nr 395 I bakre raden fr. vänster Trängslet VI nr 417,   Trängslet V nr 416   och Trängslet IV nr 415 Foto från 1962 i Lidwalls arkiv Leksands Lokahistoriska samling

Vid bogserbåtsdepån vid Trängsel dammen Foto Bengt Strandberg aprl 1967Som fritidsbåt på Dalälven i Borlänge. Obs den strömlinjeformade skorstenen har tillkommit sedan 1967. Foto red aug 1996I Dalälven, Borlänge Foto red 2019 08 23I Dalälven, Borlänge Foto red 2019 08 23I Dalälven, Borlänge Foto red 2019 08 23

Tillbaks