Namn  Trängslet I efter 1971 Zorba


Byggår: 1958  Tillverkare: DFF  Övermo varv  Längd: 10,50  bredd: 3,00  djupgående: 1,00   Motor Seffle typ S210 på 50 hkr vid 600v/m

 

Historia.  Båten byggdes av DFF på Övermo Varv  efter ritningar från grannen Lidwall & Söner AB. Det fanns ett stort behov av moderna bogserbåtar i slutet av 1950 -talet och och troligen var Lidwalls orderbok helt fulltecknade. Men Flottningsförenings eget varv i Övermo by hade både kunskap och möjligheten så man byggde denna båt i egen regi. Troligen är den byggd på liknande ritning som Lidwalls nr 292 Båten var den första i en serie motorbogserare som byggdes för den nyskapade Trängsletsjön. Övriga byggdes av Lidwalls. Timret bogserades från Särna till dammen i Trängslet, ca 8 landmil. Märkligt nog beslöt DFF att båten skulle bestyckas med en traditionell tändkulemotor av Seffle Motorverkstads AB:s fabrikat. Motorn hade tillverkningsnr 9400 och är en av de sist tillverkade av just den typen. Den driver båten 2019.

När flottningen upphörde 1970 såldes båten till i mars 1971 till sjön Runn och Ove Lagerbäck. Sedan dess har båten varit i trafik på sjön. Maskinen har renoverats och båten i gott skick. Hemmahamn Borlänge.

 

Den flotta flottan som flottade timmer på Trängsletdammen. I första raden fr.höger ses Trängslet 1 byggd 1958 av Dalälvarnas Flottningsförening på eget varv men efter ritningar från Lidwalls
Efter henne Trängslet III nr 395 bakre raden fr. vänster Trängslet VI nr 417,   Trängslet V nr 416   och Trängslet IV nr 415
Foto från 1962 i Lidwalls arkiv Leksands Lokahistoriska samling

Vid bogserbåtsdepån vid Trängsetdammen Foto Bengt Strandberg aprl 1967


Som fritidsbåt på Dalälven i Borlänge. Obs den strömlinjeformade skorstenen. Foto red aug 1996


I Dalälven, Borlänge Foto red 2019 08 23

I Dalälven, Borlänge Foto red 2019 08 23


I Dalälven, Borlänge Foto red 2019 08 23

Tillbaks