Namn  DINA senare Laxen


Byggår 1957  Tillverkare  DFF Övermo varv  Längd 4,50  bredd 1,70  djupgående 0,40  Motor original Seffle S 13 BFV efter 1978   Lister 5 hkr  

 

Historia: Låg ofta oanvänd på Övermo varv under 1960 -talet. I Österdalälven under rumpan / slutrensningen / oktober 1969. Den första juni 1973 hyrdes Dina ut till Dalälvarnas Regleringsföretag för arbeten i Smångån i trakten av sjön Runn tillsammans med motorvarpbåten Stig. Flottningsföreningen debiterade 58,5 timmar.

Båtens såldes 1974 till A.Eriksson utanför Borlänge.Båtens levererades från Torsång.  Priset var 3 700 kr. Efter några år byttes tändkulemotorn ut till en Lister diesel på 5hkr. Varpspelet är borttaget, båten som döptes om till Laxen kördes i närliggande småsjöar. Vi reds besök i augusti 2003  låg båten innomhus och var i gott skick.

Speciella kännetecken: Akterdäck i höjd med skrovet, Avvisarlist. Ingen timmerbur, Pollare av rör i aktern högt placerade, Ratt i centrum. Låsbart skåp akterut.
Dina  och Pia i nedre Österdalälven  okt 1969 foto Dalarnas Museum.Dina som Laxen  Foto red augusti 2003

Tillbaka