Namn  John


Byggår: 1956  Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 8,50  bredd: 2,40 djupgående: 0,50  Motor Original :  Seffle typ S17 BFV 15 hkr  nr 9201

 

Historia.  John är en av de sista rundbottnade, svetsade motorvarpbåtarna som DFF byggde  och som försågs med Seffle tändkulemotor. Båten fanns sista åren den gick i flottningen i Gysinge och red har aldrig sett båten på Övermo varv. Båten var i trafik för DFF tom 1973 och brukades då vid avvecklingsarbetena av flottleden. Båten avsattes till det kommande flottningsmuseet i Gysing som öppnades 1985. Där kördes båten regelbundet. När båten skulle blästras 1998 missades att täcka motorn och bläsersand trängde in i vevhuset. Vid start 1999 lät inte motorn bra och det konstaterades att ramlgren blivit allvarligt skadade.  Red fick uppdraget att byta ramlagren och det blev början till min kulmotorfirma W.A. Winter & Söner HB  

John var därefter  i drift nästa varje år i Gysinge men 2010 lades museet i malpåse och runt 2012 flyttades hela verksamheten till Mora och Siljansfors skogsmuseum. Det sista åren i Gysinge var inte bra för båtarna  och det blev skador på Johns maskin. Men det blev en uppryckning av hela båtbeståndet i och med flytten till Mora och både Sven och  Majken har kommit i vattnet igen efter mer än 25 år på land. Båtarna underhålls av en förening, Siljans  Flottningsbåtar, som träffas regelbundet och kör och sköter om båtarna. Det går utmärkt att bli medlem se hemsidan.

Sommartid finns John vanligtvis på Saxviken i Mora tillsammans med föreningens övriga båtar.
       

Motorns vevhus med nya ramlager lyfts ombord  Foto Red maj 1999           John vid Gysinge efter motorrenoveringen. Foto Red juli 1999
Dags för provkörning.  Foto Mats Andersson  juli 1999På Södra  Dalälven 
Foto red  2000 08 02När Laxen gick på grund pga lågvatten i Dalälven, fick John gripa in. Sven Hellström kör vant båten, gammal flottare som han var. Foto genom Maria Westlund 2005 08 06Förberedelser! Foto genom Maria Westlund 2005 08 06Spelet är fullt fungerande. Foto genom Maria Westlund 2005 08 06Med ångvarpbåten Laxen i Saxviken . Foto Tomas Johansson 2014 06 23

Båten har anlänt till Mora. Provtur Foto Tomas Johansson 2014 07 14

På Saxviken i Mora efter framgångstrik skruvning. Foto Tomas Johansson 2014 07 14I gott sällskap i Saxviken,  SvenMajken, John o Laxen  Foto red  2017 07 03Detaljer !  Taket på John är kapat en plåtsektion. Burken gasdränerad gasolflaskebehållare.
Foto red  2017 07 03Med Laxen vid Flottningsmusets brygga i Saxviken. Foto Red 2019 07 01Maskin och varpspel intakta.
Foto Red 2019 07 01En pärla i Saxviken Mora.
Foto Red 2019 07 01

Tillbaks