Namn Sven

År 1953

Tillverkare  DFF Övermo varv

Längd 7,20

Bredd  2,20

Djupg 0,50

Motor org Seffle S15 typ BF 10 hkr

 

Vid Gysinge vinterupplagd. Foto Bengt Strandberg 1965 03 07

Historia. Byggd till en kostnad av 11 450 kr med presenningstak.  Båten gick sannolikt hela tiden i Södra Dalälven och var anpassad till detta med väldigt låga fribord.

Avsattes tidigt för det kommande Flottningsmuseet i Gysinge, Låg där på land under ett tak på museiområdet. Undertecknad fick 2002 i uppdrag att sätta igång motorn. 2004 byttes cylindern ut för att kompet i originalet var mycket dåligt. Båten var även i slutet av flottningsepoken mycket svårstartad vilket en av båtförarna – Sven Hellström - berättat. Båten är helt intakt sedan flottningstiden med körbart varpspel. Nya bänkar och reparation av durkar har utfördes av undertecknad 2006.  Båten flyttades 2009 till Saxviken i Mora där den nu tillhör Flottningsmuseet i Siljansfors. För driften svarar en förening knyten till museet. Sven är i drift sommartid med hemmahamn i Saxviken

Gysinge 2002 Foto Red

Motorn går igen. Foto red 2004 05 04

Bänkar och durk rustade. Foto red 2006 05 04

I Mora och vattnet för första gången sedan 1971. Foto red 2012 08 25

I Mora och vattnet för första gången sedan 1971. Foto red 2012 08 25

I Sanda vid DFF.s gamla depå nu med tak Foto Tomas Johansson 2014 07 03

Dessutom trevligt nymålad i traditionell färgsättning. Foto Tomas Johansson 2014 07 03

Tillbaks