Namn  SVEN


Byggår 1953  Tillverkare  DFF Övermo varv  Längd 7,20 nu 8,60   bredd 2,20  djupgående 0,50  Motor Seffle typ S 15 BFV 10 hkr

 

Historia. Byggd till en kostnad av 11 450 kr med presenningstak.  Båten gick sannolikt hela tiden i Södra Dalälven och var anpassad till detta med  låga fribord.

Avsattes tidigt för det kommande Flottningsmuseet i Gysinge, Låg där på land under ett tak på museiområdet. Undertecknad fick 2002 i uppdrag att sätta igång motorn. 2004 byttes cylindern ut för att kompet i originalet var mycket dåligt. Båten var även i slutet av flottningsepoken mycket svårstartad vilket en av båtförarna – Sven Hellström - berättat. Båten är helt intakt sedan flottningstiden med körbart varpspel. Nya bänkar och reparation av durkar har utfördes av undertecknad 2006.

Båten flyttades 2009 till Saxviken i Mora där den nu tillhör Flottningsmuseet i Siljansfors. För driften svarar en förening knyten till museet. De har gått igenom motorn och båten i övrigt.  Sven är i drift sommartid med hemmahamn i Saxviken. Hon har fått ett litet tak och efter mycket mekande går nu motorn utmärkt.Vid Gysinge vinterupplagd. Foto Bengt Strandberg 1965 03 07Sven i Ista inför den sista flottningssäsongen. Foto Bernt Fogelberg 1971 04 30 i SSHM fotoarkivGysinge under tak på flottningsmuseet 2002 Foto RedMotorn går igen, kanske för första gången sedan 1971  Foto red 2004 05 04I Mora och vattnet för första gången sedan 1971. Foto red 2012 08 25Dessutom trevligt nymålad i traditionell färgsättning. Foto Tomas Johansson 2014 07 03Efter att flottningsmuseet flyttats till Siljansfors utan för Mora har mycket hänt med båtsamlingen.
Här hela flottan utom den radiostyrda Anoden i vattnet i Saxviken. Foto red 2017 07 03
  Från vänster Sven,  Majken,  John  - alla med Sefflemotorer och ångvarpbåten Laxen. Alla båtarna  omskötta av medlemmarna i föreningen  Flottningsbåtar i Siljan

Tillbaka