Namn  STEN senare FRI  nu NECKEN


Byggår 1957 Tillverkare  DFF Övermo varv  Längd 7,20 nu 8,60   bredd 2,20  djupgående 0,50  Motor Seffle typ S 15 BFV 10 hkr

 

Historia  Tillverkningskostnad 8 535 kr  Det finns en bild från slutflottningen i Västerdalälven där Sten förekommer. Båten såldes till  Svenska Bärgnings och Muddringsentreprenad AB Box 1016 i Ludvika  köpesumman var 5 000 kr. Leveransorten var Täktens skilje uppströms Borlänge

Min teori att denna båt är just nuvarande Necken är inte 100%. I början av 1980 talet dyker en förlängd båt typ B upp i trakten av Falun. Båten förlängdes av en sjöman hemmahörande utanför Falun vid Rutebo Cementfabrik. Han kallade båten för Fri.  Därefter har båten hade ytterligare två ägare innan den nuvarande Björn Lisskar förvärvade båten 1990.

Båtens motor har tillverknings nr 5840 och är från 1947.  Smörjsystemet på motorn är dock av nyare årgång. Björn har en reserv cyl med nr  8394. Inte heller denna motor är  från båtens original maskin.  Detta bevisar inte alls att nuvarande Necken är just Sten men uteslutningsmetoden på försålda typ B båtar med tändkulemotorer gör att det är rätt troligt. Nuvarande Necken kan även vara Rune.

Båten är förlängd ca 1,5 meter midskepps och har en trevligt inredd akterhytt. Ägaren Björn Lisskar håller båten i mycket gott skick och är tändkulefantast. Necken har hemmahamn i Runn utanför Falun.
Sten i Västerdalälven 1969 Foto Tony Nordesjös samlingSå kallad baklänsdragning dvs slutflottning Västerdalälven 1969 Vykort i Tomas Johanssons samlingFri vid Stabergs Marina i utanför Falun med kortare hytt. 1979 Foto RedHär som Necken i Torsång 2001 på ångbåtsdagen där. Foto RedNecken vid hemmabryggan juli 2004. foto Red.Sefflemotorn  är väl inbyggd. Björn värmer på. Foto Red juli 2004
Ny ägare sedan? och ny hemma hamn. Necken vid upptagningen lite söder om Borlänge Dalälven. Foto Mats Nordqvist 2019 09 22

Tillbaka