BALDER

 

Byggår 1961 Tillverkare DFF Övermo Varv Längd 8,50 Bredd 2,40 Djupg 0,70 Motor Bolinder Munktell typ 1052 23 hkr


Balder byggdes 1961 och var den näst sista båten av typ D 2 som tillverkades på Övermo varv. Tillverkningskostnaden var 28 062 kr. Båten gick mestadels på Siljan och anslutande delar av Österdalälven. Under somrarna som strandrensningsbåt för det Östra strandrensarlaget som rensade Siljans stränder från lösdrivande, ilandflutna stockar. Den 10 augusti 1968 passerade hon Laknäs under strandrensningen. Laget bestod av 8 personer. En båtförare, 2 man i var sin grovbyggd roddbåt som tog hand om de stockar som 3 man skickade ut från stränderna. Dagsetapperna var oftast inte längre än någon kilometer, Balder bogserade då det uppsamlade timret i ett litet flot som när det var fullt hämtades av någon större varpbåt och drogs till Leksand där älvens strömmande vatten tog över transporten vidare mot kusten

Båten var även igång under vintern 1969 då den användes när man reparerade dykdalberna uppströms landsvägsbron i Leksand. I juni 1971 såldes hon i Axel Bergqvist AB för 16 000 kr och användes ytterligare några år för sågens hantering av lagrat timmer i vattnen utanför sågverket i Insjön. I slutet av 1970-talet såldes hon till Hasse Daniels, Insjön och blev fritidsbåt, delvis ombyggd men med nytt, men traditionellt plåttak, Där finns hon ännu i skrivande stund 2022 med originalmotorn kvar medan varpspelet numera är borttaget. Båten används sommartid och är i mycket gott skick. Sedan Hasse Daniels  avled 2017 ägs båten av familjen Daniels som därmed för Hasses intentioner och flottningsbåtsintresse vidare.

 

 

Balder vid Övermo varv i Leksand. Foto Bernt Fogelberg 1967 05 17

Strandrensarlaget utanför Laknäs Foto Red 1970 07 06

Strandrensarlaget utanför Laknäs Foto Red.1970 07 06

Den sista starndrensning passerar Laknäs ångbåtsbrygga. Foto red 1970 08 21

Vid Bergqvist sågen i Insjön. Foto red 1976 04 16

Vid Bergqvist sågen i Insjön som ännu hanterar virke i vattnet Foto red 1976 04 16

Med nytt tak och åter i fint skick med Hasse Daniels vid rodret Foto red 2005 09 10

Vid invigningen av Övermo nya gästhamn Några av flotbåtarna som deltog Flottisten, Insjön I Bengt, Loke och Balder. Foto red 2017 07 08

Efter väl förrättat värv åter till hemmahamnen med Hasse vid rodret. Foto red 2017 07 08

 

Åter till DFF sidan