Namn BALDER

Byggår 1961    Tillverkare  DFF Övermo VarvLängd 8,50    Bredd  2,40     Djupg 0,70   Motor  Bolinder Munktell typ 1052 23 hkr


Historia. Typ D 2 Balder byggdes 1961 och var den näst sista båten av typ D 2 som tillverkades på Övermo varv. Tillverkningskostnaden var 28 062 kr. Båten gick mestadels på Siljan och anslutande delar av Österdalälven. Under somrarna som strandrensningsbåt för det Östra strandrensarlaget som rensade Siljans stränder från lösdrivande, ilandflutna stockar. Den 10 augusti1968 passerade hon Laknäs under strandrensningen.  Laget bestod av 8 personer. En båtförare, 2 man i var sin grovbyggd roddbåt som tog hand om det timmer som 3 man skickade ut från stränderna. Dagsetapperna var oftast inte längre än någon kilometer, Balder bogserade då det uppsamlade timret i ett litet flot som när det var fullt hämtades av någon större varpbåt och drogs till Leksand där älvens strömmande vatten tog över transporten vidare mot kusten


Båten var även igång under vintern 1969 då den användes när man reparerade dykdalberna uppströms landsvägsbron i Leksand. I juni 1971 såldes hon i Axel Bergqvist AB för 16 000 kr  och användes   ytterligare några år för sågens hantering av lagrat timmer i vattnen utanför sågverket i Insjön. I slutet av 1970-talet såldes hon till nuvarande ägaren, Hasse Daniels, Insjön och blev fritidsbåt, delvis ombyggd och med nytt, men traditionellt plåttak, Där finns hon ännu i skrivande stund  2019  med original motorn kvar medan varpspelet numera är borttaget. Båten används regelbundet sommartid och är i mycket gott skick. Sedan ägaren  avled 2017 ägs båten av familjen Daniels som därmed för Hasses intentioner och flottningsbåtsintresse vidare.


Balder vid Övermo varv  i Leksand.  Foto Bernt Fogelberg 1967 05 17

 

Strandrensarlaget utanför Laknäs aug 1970 Foto Red.Strandrensarlaget utanför Laknäs aug 1970 Foto Red.Sista flotet skall natt förtöjas vid ångbåtsbryggan i byn fär att tas till Leksand av en större flotarbåt. Strandrensarlaget utanför Laknäs aug 1970 Foto Red.Vid Bergkvist sågen i Insjön i april 1976 foto red.Vid Bergkvist sågen i Insjön i april 1976 foto red.Med nytt tak och åter i fint skick med Hasse vid rodret  Foto red 2011Vid invigningen av Övermo nya gästhamn Någar av flotbåtarna som deltog Flottisten, Insjön I Bengt, Loke och Balder Foto red 2017 07 08
 Efter väl förrättat värv åter till hemmahamnen  med Hasse vid rodret. Foto red 2017 07 08

Tillbaks