Namn BALUNGEN senare YASMINE

År 1930 – talet. Tillverkare DFF Övermo varv Längd 8,50 Bredd 2,30 Djupg 0,70 Originalmotor  ej känt

Balungens tidigare historia ej känd. Kom troligen från Svärdsjö-Hosjöns Flottningsförening och var då troligen namnlös. Denna flottningsförening slogs i mitten av 1950-talet samman med Dalälvarnas Flottningsförening. Båten uppkallades troligen efter det vattendrag hon trafikerade, sjön Balungen. Alla DFF:s båtar hade namn. Såldes före 1965 av Dalälvarnas Flottningsförening och blev då privatägd nöjesbåt på sjön Runn. Ombyggnaden ger intryck av en betydligt yngre båt men Balungen tillhör typen D1 som var byggd på 1930- talet och har nitat skrov. Sedan mitten av 1990 talet heter hon numera Yasmin. Har varit i Stockholms skärgård i början av 2000-talet men var 2007 åter i Torsång, Runn. Sommaren 2009 var hon på land i Staberg.

 


I Torsång, hette ännu Balungen  Foto red 1978 07 11

 

På land i Staberg  Foto red sommaren 1999.Med nytt namn i Torsång Yasmina.  Foto red 2007 06 22 

Med nytt namn i Torsång Yasmina.  Foto red 2007 06 22 

Tillbaks