Namn  YMER


Byggår: 1948 Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 10,50  bredd: 3,00  djupgående: 1,00 
Motor Seffle S 110 typ BF  okänt tillvnr 25 hkr vid 600 v/m.  1966 ersatt av en  Bolinder Munktell på 46 hkr

Historia.  Båten byggdes av DFF egna  Övermo Varv i Leksand. Systerbåt till  Atle. Däckad motorvarpbåt som var försedd med trad. styrhytt och varpspel  för 1000 meters 12,5 mm lina. Ymer var stationerad i Gysinge. Båten hölls i skick under hela flottningsperioden och var den sista DFF-båten  som var i drift i Gysinge. Runt 1976 överläts båten till kraftverksbolaget och blev deras beredskapsbåt. På 1990-talet övergick ägandeskapet till Söderfors Båtklubb som drivit viss trafik  med båten på Dalälven mellan Gysinge och just Söderfors. En flera mil lång farbar älvsträcka.

2016 fick båtklubben problem med lagringen av propelleraxeln men det löste sig och nytt slutlager monterades. Senast 2019 gick hon turer utgående från bryggan i Söderfors.

 


Torrsatt vid Gysinge. Foto Erik Hag 1965 0314

Ymer som kraftverksresurs i Gysninge. Foto Anders Winter juli 1976

På tur från Söderfors.  Foto Anders Winter 2005 07 10
 
Ymer på Dalälven. Foto Maria Westlund  2005 08 07

Ymer på Dalälven. Foto Maria Westlund  2005 08 07

Vinterförvarad i Söderfors. Ännu med DFF:s skorstensmärke.  Foto Anders Winter  2015 02 26

Tillbaks