Namn  YMER


Byggår: 1948 Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 10,50  bredd: 3,00  djupgående: 1,00 
 
Motor Seffle S 110 typ BF  tillv nr ?  25 hkr vid 600 v/m.  1966 ersatt av en  Bolinder Munktell på 46 hkr

 

Historia.  Båten byggdes av DFF på egna  Övermo Varv.i Leksand   Systerbåt till  Atle . Däckad motorvarpbåt som var försedd med trad. styrhytt och varpspel  för 1000 meters 12,5 mm lina. Ymer var stationserad i Gysinge. Båten hölls i skick under hela flottningsperioden perioden  och var den sista DFF  båten  som var i drift i Gysinge. Runt 1976 överläts båten till kraftverksbolaget som deras beredskapsbåt. På 1990-talet övergick ägandeskapet till Söderfors Båtklubb som drivit viss trafik  med båten på Dalälven mellan Gysinge och just Söderfors. En flera mil lång farbar älvsträcka.

2016 fick båtklubben problem med lagringen av propelleraxeln men det löste sig och nytt slutlager monterades.Senast 2019 gick hon turer utgående från bryggan i Söderfors.
Ymer som kraftverksresurs i Gysninge
. Foto Anders Winter juli 1976På tur från Söderfors.  Foto Anders Winter 2005 07 10

 


Ymer på Dalälven. Foto Maria Westlund  2005 08 07Ymer på Dalälven. Foto Maria Westlund  2005 08 07Vinterförvarad i Söderfors. 
Foto Anders Winter  2015 02 26

Tillbaks