Namn  Pintorp


Byggår: 1958 Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 8,50  bredd: 2,40 djupgående: 0,80  Motor Original :  Seffle typ S17 BFV 15 hkr 
nuvarande en Bolinder Munktell 102

Historia.  Pintorp  är en av de sista rundbottnade, svetsade motorvarpbåtarna som DFF  byggde och som försågs med Seffle tändkulemotor.  Båten fanns, när den gick i flotttningen, vid Pintorpbryggan som ligger i Orsälven som förbinder Orsasjön med Siljan. Båten byggdes lite större än de vanlig DFF-båtarna av typen D. Pintorp skulle tåla Siljans ibland kraftig vågor. De sista åren assisterade hon ångf. Göran som varpade timmer på Orsasjön ända till det bittra slutet 1970. Pintorp blev kvar i Mora och brukades till arbeten med avveklingen av flottleden fram till 1974.

Samma år såldes hon till  Nusnäs och det företag med Kråk Erik Persson i spetsen som stod för timmerhanteringen vid Siljanssågen utanför Mora. De byggde om båten rejält med en riktig styrhytt och en liten skans under fördäcket.  Timmerjobbet pågick fram till 1980 då det var slut med vattenförvaringen av sågens timmer. Pintorp var Siljans sista timmerbogserare i yrkesmässig trafik. Därefter fick hon  ny hemmanhamn i Leksand och redades av alldeles för tidigt bortgångna vännen Göran Alm.

Ny ägare blev familjen Olars i Laknäs som vårdar hennne ömt. Speciellt roligt är att familjens yngre delar är svårt båtfixserade och brukar båten flitigt.
Vid Pintorpbryggan nedanför Mora lasarett. Foto Bengt Strandberg juli 1967


Samma vy i färg. Till vänster ses troligen Gårdvik. Foto Red 1969 08 03


Vid Sanda Mora hos DFFs depå  Foto red  1974 04 24


I hemmahamnen Nusnäs Foto red i Juni 1977


På jobbet vid Siljans sågen i Mora. Foto red aug.1978


På Övermovarv efter ombyggnad i Nusnäs. Foto red okt 1999


I Leksand en regnig dag. Foto red 2009 05 22


Tillbaka i gamla rollen som bogserare. Foto M. Olars 2009 05 23


På ingående till Lidwallsbåtens dag. Foto Christer Samuelssom 2019 08 03

Pintorp vid Rälta. Foto Red 2021 09 15


Tillbaks