Namn  Pintorp


Byggår: 1958 Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 8,50  bredd: 2,40 djupgående: 0,80 
Motor Original :  Seffle typ S17 BFV 15 hkr 
nuvarande en Bolinder Munktell 102

 

Historia.  Pintorp  är en av de sista rundbottnade, svetsade motorvarpbåtarna som DFF  byggde och som försågs med Seffle tändkulemotor.  Båten fanns när den gick i flotttningen  vid Pintorpbryggan som ligger i den del av Ore älv som förbinder Orsasjön med Siljan. Båten byggdes lite större än de vanlig DFF båtarna av typen D. Pintorp skulle tåla Siljans ibland kraftig vågor. De sista åren assisterade hon ångf Göran som varpade timmer på Orsasjön ända till the bitter end 1970. Pintorp blev kvar i Mora och brukades till arbeten med avvecklingen av flottleden fram till 1974.

Samma år såldes hon till Nusnäs och det företag med Kråk Erik Persson i spetsen som stod för timmerhanteringen vid Siljanssågen utanför Mora. De byggde om båten rejält med en riktig styrhytt och en liten skans under fördäcket. Timmerjobbet pågick fram till 1980 då det var slut med vattenförvaringen av sågtimret. Pintorp blev således Siljans sista timmerbogserare i yrkesmässig trafik. Därefter fick hon ny hemmahamn i Leksand och redades av den alldeles för tidigt bortgångna vännen Göran Alm.

Ny ägare blev familjen Olars i Laknäs som vårdar henne ömt. Speciellt roligt är att familjens yngre medlemmar är svårt båtfixerade och brukar båten flitigt.
Vid Pintorpbryggan. Foto Bengt Strandberg juli 1967Samma vy i färg. Foto Red 1969 08 03Vid Sanda Mora hos DFFs depå  Foto red  1974 04 24I hemmahamnen Nusnäs Foto red i Juni 1977På jobbet vid Siljanssågen i  Mora Foto red 1978På Övermovarv efter ombyggnad i Nusnäs Foto red Okt 1999I Leksand enn regnig dag. Foto red 2009 052v2Tillbaka i gamla rollen som bogserare. Foto M. Ollars 2009 05 23På ingående till Lidwallsbåtens dag. Foto Christer Samuelssom 2019 08 03

Tillbaks