Namn  SVÄRDSJÖN


Byggår: okänt  Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 8,50  bredd: 2,40 djupgående: 0,50  Motor Original :  Seffle typ 17 BFV 15 hkr 

 

Historia.  Med tanke på båtens namn torde hon övertagits av DFF i samband med att  Svärdsjö-Amungen Flottningsförening  uppgick i Dalälvarnas F.F. 1953. På min radar dyker båten upp i Gysinge i slutet av 1960-talet.genom bilder från Sjöhistoriskas fotoarkiv. I Gysinge var hon stationerad de sista åren i flottningen 1969-70 Hon blev okänt år utrustad med en fulldiesel av typen BM 1052 på 23 hkr och brukades de första åren på 1970-talet för återställningsarbeten av flottleden. Hon hade ett ovanligt arr. för linskivan i akter som sticker ut från akterspegeln, detta för att bärga sjunktimmer enligt mina sagesmän i Gysinge. Den 13 dec 1974 såldes hon till BPA i Örebro för 12 000kr .

BPA som var ett medelstort fackföreningsägt byggföretag köptes köptes av Smålandsbaserade PEAB som i runt 1997 fick arbetet av renovera och bygga en ny Tranebergsbro vid sidan av den gamla. Ett mycke stort arbete. Där såg jag båten första gången utan att veta vilken båt det var. Det var mina arkivforskningar i STORAS arkiv i Falun om att just Svardsjön och Bengt såldes till BPA som till sist fick mig att förstå att det var just Svärdsjön som gick på brobygget i Traneberg. Det nedsänkt fördäckt kunde också anas på bilden från Vansbro. På den tiden var det inga svårigheter att knacka på, på byggets platskontor och prata enterpnadbåtar med verkmästarna. Detta  besök och trevliga samtal med kunniga och minnesgoda medarbetare på PEAB ledde till att jag hittade igen och senare även köpte Bengt Jag fann även  lidwallsbåten BVV-10 nr78  i AB Herkules Grundläggnings förråd utanför Örebro. Av PEAB:s Johan Jungstedt fick jag en cd skiva med fina bilder på Svärdsjön i auktion våren 2004.  På brobygget kallades båten Drottningen och var igång med pråmbogsering mm året runt till tills bron var färdigbyggd 2005

Då var det bästa taget på Drottningen och hon fasades ur prouduktionen. Båten såldes till Conny Emilsson som blästrade, svetsade massor med porer och målade båten. Conny behöll BM dieseln och skissade på ett ångslupsutseende. Båten fick dessutom tillbaka namnet Svärdsjön. 2009 började han bygga på överbyggnaden och året efter var det klart

Svärdsjön hade blivit en fin slup och hade hemmahamn i Sigtuna fjärden i Upplans Bro.Efter 2014 såldes hon på blocket och kom att hamna norröver. Någon som vet var och läser detta, får mer än gärna kontakta redaktionen.


 Till höger en motordriven varpbåt i trä (mycket ovanligt på Dalälven  ) I mitten enligt fotografens anteckningar  Svärdsjön II och till vänster Svärdsjön fångade på okänd plats Foto Bernt Fogelberg 1967 i Statens Marina museérs  fotoarkiv Stockholm.


Blötbild från skiljet i Vanån  från rumpan 1967. Red arkiv.


Svärdsjön i Gysinge 1969 ännu med taket i behåll. Foto Bengt Strandberg.Skeppar Björne på Meskär i bogsertagen Traneberg. Foto Johan Jungstedt maj 2002Tungpråm  i kroken.
Foto Johan Jungstedt maj 2002Ren fotokörning ! Björne drar på. 
Foto Johan Jungstedt maj 2002Bron klar och Svärdsjön kan ta pension. Foto Conny Emilsson som också rattar kranenMålad  repad och blästrad.  Provtur på Sigtuna fjärden  Foto 2006  genom
Conny EmilssonEn överbyggnad väver fram Foto
Conny Emilsson 2009Så elegant vid hemmabryggan men snart till salu.  Foto Conny Emilsson juni 2014

Tillbaks