Namn
Laura nu Dalfors IByggår 1938-1939   Tillverkare  DFF Övermo varv    Längd 6,50  Bredd   2,20  Djupg 0,50       Motor: Seffle S15 typ BF 10 hkrHistoria. LAURA, byggdes 1938 - 39 av DFF på Övermo Varv till en kostnad av 2 700 kr, I slutet av 60 talet var hon aktiv i sjösystemet kring Öje. Jag gissar att hon från början var försedd med en 4 hkr Seffle men har nu en 10 hkr motor från 1954. När flottningen var slut fanns båten vid Hånäset nära Malung. Båten köptes av Ola Vindahl som hade den som fritidsbåt i Vansbro i Västerdalälven. Båten har haft flera ägare sedan den blev fritidsbåt men går nu på sjön Amungen.i Dalarna

DALFORS I, som båten nu heter är flatbottnad och har ett kraftigt dimensionerat, helsvetsat skrov. Spelet är borttaget men hon har i ställer fått ett tak i trä och stål.  Vid reds första besök i Dalfors 2002 stod hon på land och Bo E. Lundquist som äger henne, var inte riktigt nöjd med tomgången varför jag genast lånade ihop lite arbetskläder av honom och satte igång att meka. Det är svårt att avstå från att kasta sig över en Seffle när chansen dyker upp på det här sättet. Det visade sig att regulatorn inte var i bästa trim, men jag hade en renoverad, klar hemma på verkstaden i Laknäs , så en veckan senare efter sjösättningen ringde Bo och sa att motorn gick som den skulle.

Detta föranledde att vi blev inbjudna på en tur på Amungen i början av aug  2002. Bo har monterat in en vedspis i akter och här lagades pannbiff.  Båten är i gott skick och var nu senast 2008 sjösatt och i full drift.  Red var där och gjorde en liten justering av backslaget. Senaste bilderna är från provturen i aug 2008. Har varit inomhusförvarad några år men i sjön igen 2018 nu överlåten till Hans Åke Zetterdahl. Han har flitigt brukat båten och efter riktning av propelleraxeln går hon nu bättre än på länge.


 I Dalfors för att ta en lite provtur i samband med att Red justerade backslaget. Lidwallsbåten BVV 10 nr 32 i bakgrunden Foto Red 2008 08 07

På utfärd på Amungen till ett fint mål. En rullstensås som går ut som en udde i den stora sjön och bjuder på lä. Foto red 2002-08-05

Tätspantad som den forsbåt hon kanske en gång var ? Lite underhåll av insidan, foto red 2005 07 30

I Dalfors för att ta en lite provtur i samband med att Red justerade backslaget. Foto Red 2008 08 07

Med Dalfors herrgård i bakgrunden. Foto Red 2008 08 07Laura i gott skick.  Foto red 2017 08 07

Tillbaks