Namn  GÄVAN


Byggår 1937-38  Tillverkare  DFF Övermo varv  Längd 7,00  bredd 2,00 djupgående 0,50  Motor Original Seffle 15 BV 7 hkr

 

Historia Byggs av Övermo varv.  Tillverkningskostnaden ej noterad.  Rundbottnat nitat skrov. Båten gick på 1950 talet i södra Dalälven och var stationerad i Gysinge och hade då ett plåttak. 1966 byttes kulmotorn mot en Deutz heldiesel på 20 hkr

Vid ett tillfälle när jag besökte Övermo Varv sommaren 1968 sjösattes båten i Österdalälven efter ommålning. Där fanns en slip som gick rakt in i verkstaden och ned i älven. Slipen var byggd för de mindre båtarna och brukades året runt. Inne i verkstaden kunde samtidigt 5-6 båtar åtgärdas. I taket fanns traverser så att det gick att flytta om båtarna. Under det sena delen av 1960 -talet var båten i norra delaen av Österdalälven Båten fanns kvar hos flottledsförvaltningen  till 1972 då hon hyrdes ut till under juni och juli till Nya Asfalt AB i Göteborg.  Därefter finns inga antekningar om Gävan 
Gäfvan under tidigt 50-tal  som namnet då stavades. Fotot taget vid Svartbäcken i Nedre Dalälven  Båtförare är Elon Norling i Kölna, Gysinge. I bakgrunden ses ångf. Laxen.Foto från Pelle Söderlunds samling.Utan tak men med modern dieslemotor Mossildammen i Rotälven Foto Sven Berg 1969 SKBUpplagd på Övermo varv våren 1969 Foto Bengt Strandberg.


Tillbaka