Tillverkningsnr 191 typ BV 18 hette  Nr 6 Orten  senare  Solön  


Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt till Ljusnans Flottningsförening i Bollnäs den 6 maj 1953. Längd 9,00 m. Bredd 2,80 m. Båten levererades med en Sefflemotor typ S18 BFV på 20 hkr med tillverkningsnr 8276. Båten hade ett varpspel typ SM 20 för 1000 meters 12 mm lina. Bordläggningsplåten var 5 mm tjock. Över vattenlinjen 4 mm. I specifikationen över båten står att "Ruffen förses med två britsar, 2 uppfällbara bord och 2 hyllor. En plåthylla för fotogenkök i förpiken"

I specifikationen står vidare "Med nedsänkning i däck i fören". Det betyder alltså att däcket längs fram var nedsänkt för att kunna jobba bekvämt vid vattenytan. När man betraktar Lidwalls tillverkningslistor ser man att den äldre typen av BV 18 byggdes i 12 ex men i många olika versioner. Endast 4 av dessa hade nedsänkt fördäck nr 207 Galvennr 186 Hennan IV och nr 191 Orten, alla byggda för Ljusnans Flottningsförening samt nr 205 byggd för Svenska Cellulosa AB, nu SCA i Sundsvall.

När flottningen på Ljusnan avveckaldes runt 1967 såldes båten  till en Staffan Adolfsson i Kilafors. Det förefaller som hytten demonterades i samband med detta. Nästa gång vi har kunskap om Orten är i början av 1970-talet då båten fanns i Fagersta med spel och kulmotor i behåll. Ägaren är för oss okänd men 1975 förvärvar Bengt Larsson i Västerås båten och flyttar den till hemstaden.

Bengt fraktar hem båten och demonterar kulmotorn och spelet. Därefter byggde han under flera år om båten och installerade en Volvo D47 A på 66 KW.  Båten fick namnet Solön och blev ordentligt inredd. Familjen färdades på Mälaren och runt i Stockholms skärgård. Bengt var mycket nöjd med sin båt och ombyggnationen. Han påtalade den höga kvalitén båten var byggd med vid ett trevligt samtal med red. i november 2018. Då hytten redan 1967 försvann fanns det ingen tillverkningsskylt ombord men uteslutningsmetoden  gör att Orten säkert är upphittad. Det vill säga kombinationen av båtens mått, den 20 hkr starka Sefflermotorn och det nedsänkta däcket i fören

Bengt ville börja segla, köpte en segelbåt  och sålde Solön vidare till en herr Eriksson i samma stad i början av 2003. Där fanns båten ännu i maj 2022 då hon blev till salu på Blocket. Det var sonen Tommy Eriksson som sålde båten och sände oss fina bilder och ombyggnadsritningar.

 

Orten i Landafors vid Ljusnans FF depå  Foto Bernt Fogelberg 1964 09 03 i Sjöhistoriskas fotoarkiv, Stockholm.

Lidwalls ritning över BV 18 signerad Sigvard Lidwall 1953 Foto Tommy Eriksson 2022 05 30

Orten vid LFF:s depå i Landafors Foto Bengt Strandberg 1966 04 18


1967 såldes båten till en Staffan Adolfsson i Kilafors enligt en anteckning på baksidan av bilden.  Foto Bernt Fogelberg 1967 07 08  i Sjöhistoriskas fotoarkiv, Stockholm

Hytten borta men hon såg nydonad ut i Kilafors. Foto Bernt Fogelberg 1968 04 18  Sjöhistoriska Museet arkiv Stockholm.

Ombyggnadsritning sannolikt utförd av Bengt Larsson. Foto Tommy Eriksson 2022 05 30

I Västerås. Foto Kjell Matsson  1991 007 11 Sjöhistoriska Museet arkiv Stockholm.

Foto Robert Svennblad 2014-09 19

Här ses aktern på BV 18 nr 191 Orten / Solön  Foto Robert Svennblad 2014 09 19

I Västerås och till salu. Foto Tommy Eriksson 2022 05 30

Salongen. Foto Tommy Eriksson 2022 05 30

 

 

Tillbaks