Tillverkningsnr 186 typ BV 18 heter nr 26 Hennan IV därefter Storsjön I numera åter Hennan IV

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Ljusnans Flottningsförening Bollnäs den 30 mars 1953. Båten gick i sjön Hennan. Längd 9,00 m. Bredd 2,80 m. Båten levererades med en Sefflemotor typ S18 BFV på 20 hkr med tillverkningsnr 8278. Båten hade ett varpspel typ SM 20 för 12 mm,s lina. Båten byggdes med ruff och tak. På leveranskortet står att läsa: "Ruffen förses med två breda bänkar, britsar, 2 uppfällbara bord och 2 hyllor. En plåthylla för spritkök i förpiken"

Storsjön I har flottat färdigt och kommer att försäljas av Ljusnans Flottningsförening till Birger Ekström och en kamrat till honom, Olle Karlsson. Foto 1967 07 08 Bernt Fogelberg samling i Sjöhistoriskas fotoarkiv, Stockholm.

Hennan IV i sitt rätta element. Båten fick i slutet av 1960 - talet en överbyggnad i plåt. foto H Ekström.

 

På tillverkningskortet står vidare " Med nedsänkning i däck i fören " 

Det betyder alltså att däcket längs fram är nedsänkt. När man tittar i Lidwalls tillverkningslistor ser man att denna, den äldre typen av BV 18, byggdes i 12 ex men i många olika versioner. Endast 4 av dessa hade "...nedsänkning i däck i fören". De var;  nr 207 Galven, nr 186 Hennan IV, nr 191 Orten, alla byggda för Ljusnans Flottningsförening samt nr 205 byggd för Svenska Cellulosa AB, nu SCA, i Sundsvall, .

Vi vet att flottningen på Ljusnan upphörde1968. Båten blev överflödig redan innan nedläggningen, 1967 förvärvades den av Birger Ekström och en kamrat till honom, Olle Karlsson. De använde båten flitigt under 1970- och 80-talet. Båten gick i sjön Bergviken i södra Hälsingland och där finns den fortfarande. I början av 1990-talet blev Birger Ekström ensam ägare till båten

 

Instruktionsboken till nr 8278

Motorn i verkligheten. Den startas för hand med handtaget på svänghjulet.
foto H Ekström.

Hos Ljusnans F.F. hade båten inventarienr 26. OBS! det nedsänkta fördäcket.
foto H Ekström.

Sefflemotorn på 20 hkr är försedd med elspiral för uppvärmning av tändkulan.
foto H Ekström.

Under våren 2010 utbjöds båten till försäljning av Hans Ekström. I början av juli såldes båten till Figge Eliasson. Han tog kontakt med Gimdalens ekonomiska förening och bytte Hennan IV mot en annan lidwallsbåt nr 162 Lillströmmen som på så sätt kom tillbaka till Sällsjön. Hennan IV blev alltså föreningens nya turbåt på Idsjön i Gimdalen, Bräcke. Detta skedde 15 juli 2010.

Här nedan några bilder från transporten upp till Idsjön från Figge Eliasson

Hennan IV på väg ut ur båthuset i Kilafors. foto Figge Eliasson 2010-07-15

Lastning i Kilafors foto Figge Eliasson 2010-07-15

Lastning i Kilafors foto Figge Eliasson 2010-07-15

Avlastning i Gimdalen foto Figge Eliasson 2010-07-15

Avlastning i Gimdalen foto Figge Eliasson 2010-07-15

Hennan IV i Gimdalen i väntan på sjösättning i Idsjön. Lillströmmen på väg till Sällsjön. Två Lidwallsbåtar på samma bild som båda kommer att få nytt vatten under kölen och som kanske aldrig mer kommer att kunna beskådas på samma plats.
foto Figge Eliasson
2010-07-15

Hennan IV har varit i trafik under sommaren 2010 men kulmotorn är sedan 2013 bytt mot en okänd dieselmotor.

Tillbaks