Tillverkningsnr 186 typ BV 18 hette nr 26 Hennan IV därefter Storsjön I  åter Hennan IV  sedan 2013  IDA


Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Ljusnans Flottningsförening Bollnäs den 30 mars 1953. Båten gick i sjön Hennan. Längd 9,00 m. Bredd 2,80 m. Den levererades med en Sefflemotor typ S18 BFV på 20 hkr med tillverkningsnr 8278 och hade ett varpspel typ SM 20 för 12 mm lina. Båten byggdes med ruff och tak. Från 2013 driven av en Albin Diesel typ AD 2 med motor nr 46955

På leveranskortet står att läsa: "Ruffen förses med två breda bänkar, britsar, 2 uppfällbara bord och 2 hyllor. En plåthylla för spritkök i förpiken" Det står även " Med nedsänkning i däck på fördäcket " Det betyde att däcket längs fram var nedsänkt. När man tittar i Lidwalls tillverkningslistor ser man att denna, den äldre typen av BV 18, byggdes i 12 ex men i många olika versioner. Endast 4 av dessa hade "...nedsänkning i däck i fören". De var;  nr 207 Galven, nr 186 Hennan IV, nr 191 Orten, alla byggda för Ljusnans Flottningsförening samt nr 205 byggd för Svenska Cellulosa AB, nu SCA, i Sundsvall,

Flottningen på Ljusnan upphörde1968. Båten blev överflödig redan innan nedläggningen, 1967 förvärvades den av Birger Ekström och  Olle Karlsson. De använde båten flitigt under 1970- och 80-talet. Båten gick i sjön Bergviken i södra Hälsingland  I början av 1990-talet blev Birger Ekström ensam ägare till båten. Under våren 2010 utbjöds båten till försäljning av sonen Hans Ekström. I början av juli såldes båten till Figge Eliasson. Han tog kontakt med Gimdalens ekonomiska förening och bytte Hennan IV mot en annan lidwallsbåt nr 162 Lillströmmen som på så sätt kom tillbaka till Sällsjön. Hennan IV blev alltså föreningens nya turbåt på Idsjön i Gimdalen, Bräcke.2010 07 15

På Idsjön fick båten namnat  IDA och var i  i trafik under sommaren 2010. Dock vållade tändkulemotorn ägarföreningsmedlemmarna en hel del startbesvär. Den elektriska uppvärmningen falerade och 2013 byttes Sefflemotorn  mot en dieselmotor. Föreningen brukade båten sommartid till fisketurer och diverse charterturer. Skeppare har bland andra varit Rolf Adamsson.

I nådens år 2022 hörsammades vår vädjan här på båtens sida av Magne Skjetne i Gimdalen som sände uppgifter och bilder. I april 2015 kontaktades Magne av Rolf Adamsson om en renovering av båten som vid den tiden stått på land några år. Magne tog sig an arbetet att återställa båten till i det närmaste originalskick varför den stora plåtöverbyggnaden som tillkom i slutet av 1960-talet demonterades och ett tak nära originalet tillverkades Magne Skjetn gick igenon bränsle- och elsystemet samt bytte olja och filter i motorn mm. mm. Ida sjösattes söndagen den 21 juli och med gemensamma krafter fra Norge o Sverige byggdes en brygga i Pråmviken

 

Dåvarande  Storsjön I ex Hennan IV har flottat färdigt och säljs av Ljusnans Flottningsförening till Birger Ekström och Olle Karlsson.
Namnen antecknade på baksidan kortet av fotografen. 
Foto 1967 07 08 Bernt Fogelbergs samling i Sjöhistoriskas fotoarkiv, Stockholm.

Hennan IV i sitt rätta element. Båten fick i slutet av 1960 - talet en överbyggnad i plåt. Foto H Ekström.

På tillverkningskortet står " Namn Hennan IV " och " Med nedsänkning i däck i fören " Reds arkiv.

Instruktionsboken till nr 8278

Motorn i verkligheten. Den startas för hand med handtaget på svänghjulet. Foto H Ekström.

Hos Ljusnans F.F. hade båten inventarienr 26. OBS! det nedsänkta fördäcket. Foto H Ekström.

Sefflemotorn på 20 hkr är försedd med elspiral för uppvärmning av tändkulan. Foto H Ekström.

Hennan IV på väg ut ur båthuset i Kilafors. Foto Figge Eliasson 2010-07-15

Lastning i Kilafors.  Foto Figge Eliasson 2010-07-15

Lastning i Kilafors. Foto Figge Eliasson 2010-07-15

Avlastning i Gimdalen. Foto Figge Eliasson 2010-07-15

Avlastning i Gimdalen Foto Figge Eliasson 2010-07-15

Hennan IV i Gimdalen i väntan på sjösättning i Idsjön. Lillströmmen på väg till Sällsjön. Två Lidwallsbåtar på samma bild som båda kommer att få nytt vatten under kölen och som kanske aldrig mer kommer att kunna beskådas på samma plats. Foto Figge Eliasson 2010-07-15

När Magne tog sig an Ida var hon inte särskillt grann. Foto Magne Skjetne våreb 2015

Efter en månad sågs tydliga resultat. Foto Magne Skjetne

Ida i Idsjön. Foto Magne Skjetne

Ida i Idsjön. Foto Magne Skjetne

 

 

Tillbaks