Tillverkningsnr 186 typ BV 18 hette nr 26 Hennan IV därefter Storsjön I  åter Hennan IV  sedan 2013  IDA


Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Ljusnans Flottningsförening Bollnäs den 30 mars 1953. Båten gick i sjön Hennan. Längd 9,00 m. Bredd 2,80 m. Den levererades med en Sefflemotor typ S18 BFV på 20 hkr med tillverkningsnr 8278 och hade ett varpspel typ SM 20 för 12 mm lina. Båten byggdes med ruff och tak. På leveranskortet står att läsa: "Ruffen förses med två breda bänkar, britsar, 2 uppfällbara bord och 2 hyllor. En plåthylla för spritkök i förpiken"

Dåvarande  Storsjön I ex Hennan IV  har flottat färdigt och säljs av Ljusnans Flottningsförening till Birger Ekström och Olle Karlsson. Namnen antecknade på baksidan kortet av fotografen. 
Foto 1967 07 08 Bernt Fogelbergs samling i Sjöhistoriskas fotoarkiv, Stockholm.

Hennan IV i sitt rätta element. Båten fick i slutet av 1960 - talet en överbyggnad i plåt. Foto H Ekström.

 

På tillverkningskortet står " Namn Hennan IV " och " Med nedsänkning i däck i fören " Reds arkiv.


Det betyder alltså att däcket längs fram är nedsänkt. När man tittar i Lidwalls tillverkningslistor ser man att denna, den äldre typen av BV 18, byggdes i 12 ex men i många olika versioner. Endast 4 av dessa hade "...nedsänkning i däck i fören". De var;  nr 207 Galven, nr 186 Hennan IV, nr 191 Orten, alla byggda för Ljusnans Flottningsförening samt nr 205 byggd för Svenska Cellulosa AB, nu SCA, i Sundsvall, .

Flottningen på Ljusnan upphörde1968. Båten blev överflödig redan innan nedläggningen, 1967 förvärvades den av Birger Ekström och  Olle Karlsson. De använde båten flitigt under 1970- och 80-talet. Båten gick i sjön Bergviken i södra Hälsingland  I början av 1990-talet blev Birger Ekström ensam ägare till båten

 

Instruktionsboken till nr 8278

Motorn i verkligheten. Den startas för hand med handtaget på svänghjulet. Foto H Ekström.

Hos Ljusnans F.F. hade båten inventarienr 26. OBS! det nedsänkta fördäcket. Foto H Ekström.

Sefflemotorn på 20 hkr är försedd med elspiral för uppvärmning av tändkulan. Foto H Ekström.

 

Under våren 2010 utbjöds båten till försäljning av Hans Ekström. I början av juli såldes båten till Figge Eliasson. Han tog kontakt med Gimdalens ekonomiska förening och bytte Hennan IV mot en annan lidwallsbåt nr 162 Lillströmmen som på så sätt kom tillbaka till Sällsjön. Hennan IV blev alltså föreningens nya turbåt på Idsjön i Gimdalen, Bräcke. Detta skedde 15 juli 2010. Här nedan några bilder från transporten upp till Idsjön från Figge Eliasson

 

Hennan IV på väg ut ur båthuset i Kilafors. Foto Figge Eliasson 2010-07-15

Lastning i Kilafors.  Foto Figge Eliasson 2010-07-15

Lastning i Kilafors. Foto Figge Eliasson 2010-07-15

Avlastning i Gimdalen. Foto Figge Eliasson 2010-07-15

Avlastning i Gimdalen Foto Figge Eliasson 2010-07-15


Hennan IV i Gimdalen i väntan på sjösättning i Idsjön.
Lillströmmen på väg till Sällsjön.
Två Lidwallsbåtar på samma bild som båda kommer att få nytt vatten under kölen
och som kanske aldrig mer kommer att kunna beskådas på samma plats.
Foto Figge Eliasson 2010-07-15

 

På Idsjön fick båten namnat  IDA och var i  i trafik under sommaren 2010. Dock vållade tändkulemotorn ägarföreningsmedlemmarna en hel del startbesvär. Den elektriska uppvärmningen falerade och 2013 byttes Sefflemotorn  mot en dieselmotor. Föreningen ville även återställa båten till i det närmaste originalskick varför den stora plåtöverbyggnaden som tillkom i slutet av 1960-talet demonterades och ett tak nära orginalet tillverkades. Båten brukas sommartid flitigt till fisketurer och diverse charterturer. Skeppare har bland andra varit Rolf Adamsson. Vi har dessvärre inga bilder på båten efter att den byggts om. Läsarbidrag är därför särskillt välkomna

Tillbaks