Okända nr 38 typ BVV 10 i Kristinehamn

Denna okända båt var till salu i Kristinehamn 2010. Historien är nästan helt okänd men den ägdes tidigare av Patrik Niklasson. Troligen inköpt i Otterbäcken runt år  2000 och den skall redan då ha varit ombyggd till fritidsbåt. Ingen BVV-10 byggdes med en Albinmotor som drivkälla varför det inte går att härleda båtens ursprung  med hjälp av den.

I Kristinehamns småbåtshamn. Foto Kenth Karlsson 2015 10 03. 

Båten sägs vara byggd i slutet av 1950 talet men vi vet samtidigt genom Kenth Karlsson spaning att spanten i båten inte är notchade.  Då är okända nr 38 byggd tidigare än nr 254 som är den sist byggda BVV10-båten som har spant av vanliga plattjärn. Förskeppet och stäven är inte heller av Modell 54 som kom med BVV 10  nr 218, Det gör att båten  måste vara en av BVV 10-båtarna byggda med skvättbord i spannet mellan nr 188 och  runt nr 50 . Det finns många att välja på så red avstår att spekulera i vilken.  Att båten haft  linskiva för varpspel  ses tydligt på Kenth Karlssons bilder från 2013.

Foto Christer Johansson våren 2010

2010 såldes båten till Christer Johansson. Båten var ombyggd med kojplatser i fören och förefaller att ha en påbyggd köl vilket säkert är en god lösning på en båt som skall gå i sådana farvatten. Christer brukade båten flitigt under sommaren 2010 i Vänern men hösten samma år var den åter till salu. 2013 köptes hon av Tony Svensson som sålde vidare till en Folke. Då var hon fortfarande hemma i Kristinehamn . 2018 köpte Sami Olofsson båten som flyttades till Bergslagskanalen. Sami tog kontakt med oss via vår FB sida om Lidwallsbåtar. Som fritidsbåt drivs hon en Albin motor typ AD2.

I Kristinehamns småbåtshamn Foto Kenth Karlsson 2015 10 03


 

I Kristinehamns småbåtshamn Foto Kenth Karlsson 2015 10 03

I

I Prästbäckskanalen. Ingår i Bergslagskanalen som sträcker sig mellan Karlskoga och Filipstad.
Foto Sami Olofsson 2019 09 15


Orginalratten i doghouse  Foto Sami Olofsson 2019 09 15Prästbäcken är en verkligt smal passage. Foto Sami Olofsson 2019 09 15En Julhälsning från Bergslagskanalen  Foto
Sami Olofsson 2019 09 20

I slutet av augusti var denna okända BVV 10 ute till försäljning. Hon lämnade därmed Bergslagskanalen.
Foto Sami Olofsson 2022 09 10

Hon såldes snabbt till Stefan Eriksson i Molkom. Upptagning i Nykroppa
Foto Sami Olofsson 2022 09 10

Känner du till mer om denna båt tag, gärna kontakt med redaktionen.

  

Tillbaks