Okända nr 38 typ BVV 10 i Kristinehamn

Denna okända båt var till salu i Kristinehamn 2010. Historien är nästan helt okänd men den ägdes tidigare av Patrik Niklasson. Troligen är den inköpt i Ottterbäcken runt 2000 och den skall redan då ha varit ombyggd till fritidsbåt. Ingen BVV-10 byggdes med en Albinmotor som drivkälla, varför det inte går att härleda båten med hjälp av motorn.

I Kristinehamns småbåtshamn. Foto Kenth Karlsson 2015 10 03.

 

 

Det sägs att den är byggd i slutet av 1950 talet och om det är så bör det vara en av de sista BVV 10 båtarna som byggdes med denna skrovtyp. Då kan vår okända nr 38 vara nr 335 som byggdes för Västsvenska Virkesföreningen i Bengtsfors och levererades 7 juni 1957 eller nr 321 som levererades den 15 april 1957 till Frykdalens FF i Torsby och som hade namnet Varpbåt 14. Ytterligare en möjlighet är att båten har tillverknings nr 302 som levererades till Uddeholms AB och Skoghallsverken den 12 juni 1956 men det är mindre troligt nu när vi får se båten akterifrån på Kenth Karlssons nytagna bilder. Här ses tydligt att båten haft linskiva för varpspel i akter. Inför säsongen 2010 såldes båten till Christer Johansson.

Foto Christer Johansson våren 2010

Båten är ombyggd med kojplatser i fören och förefaller att ha en påbyggd köl, vilket säkert är en god lösning på en båt som skall gå i sådana farvatten. Christer har använt båten flitigt under sommaren 2010 i Vänern men hösten samma år var den åter till salu. Båten drivs av en Albin motor typ AD2. Nu början oktober 2015 finns båten i småbåts haman i Kristinehamn och förefaller var i gott och brukat skick .Ytterligare efterforskningar kommer att visa om båten har notchade spant - och har den det - vet vi att den är tillverkad efter nr 263 som är den första BVV 10 med denna produktionstekniska nyhet.Cirkeln sluts ju mer kunskap vi får in. Stort tack för bilderna Kenth.

 

 

 

I Kristinehamns småbåtshamn Foto Kenth Karlsson 2015 10 03

 

I Kristinehamns småbåtshamn Foto Kenth Karlsson 2015 10 03

 

Känner du till mer om denna båt tag gärna kontakt med redaktionen.

 

Tillbaks