Okända nr 38 typ BVV 10 i Kristinehamn

Denna okända båt var till salu i Kristinehamn 2010. Historien är nästan helt okänd men den ägdes tidigare av Patrik Niklasson. Troligen är den inköpt i Ottterbäcken runt 2000 och den skall redan då ha varit ombyggd till fritidsbåt. Ingen BVV-10 byggdes med en Albinmotor som drivkälla, varför det inte går att härleda båten med hjälp av motorn.

I Kristinehamns småbåtshamn. Foto Kenth Karlsson 2015 10 03. 

Båten sägs vara  byggd i slutet av 1950 talet men vi vet samtidigt genom Kenth Karlsson spaning att spanten i båten inte är notchade.  Då är okända nr 38 byggd tidigare än nr 254 som är den sist byggda BVV10-båten som har spant av vanliga plattjärn. Förskeppet och stäven är inte heller av den modell som kom med nr 218, Det gör att båten  måste vara en av BVV 10-båtarna byggda med skvättbord i spannet mellan nr 188 och  runt nr 50 . Det finns många att välja på så red avstår att spekulera i vilken.  Att båten haft  linskiva för varpspel  ses tydligt på Kenth Karlssons bilder från 2013.

Foto Christer Johansson våren 2010

2010 såldes båten till Christer Johansson. Båten är ombyggd med kojplatser i fören och förefaller att ha en påbyggd köl, vilket säkert är en god lösning på en båt som skall gå i sådana farvatten. Christer har använt båten flitigt under sommaren 2010 i Vänern men hösten samma år var den åter till salu. Båten drivs av en Albin motor typ AD2. I början av oktober 2015 finns båten i småbåtshamnen i Kristinehamn och förefaller var i gott och brukbart skick. Stort tack för bilderna Kenth.

I Kristinehamns småbåtshamn Foto Kenth Karlsson 2015 10 03

 

I Kristinehamns småbåtshamn Foto Kenth Karlsson 2015 10 03

 

Känner du till mer om denna båt tag gärna kontakt med redaktionen.

 

Tillbaks