Tillverkningsnr 752 typ Hamnarbetsbåt hete MB 38 numer Brix

 

Lidwalls Verkstads AB levererade denna hamnarbetsbåt till Skånska Cementgjuteriet (Skanska) i Malmö i mars 1977. Längd 10,35 m. Bredd 3,30 m. Båten drevs av en MD 100 B på 150 hkr. Båten var en förstorad typ av de hamnarbetsbåtar Lidwalls tidigare byggt för Svenska Marinen.Vi vet inte mycket om båten, Den förefaller ha gjort en resa till Persiska viken och åter Svedala. men sedan 2004  var  den i Stockholmstrakten som arbetsbåt. Den tidigare ägaren Pampas Marinentreprenad använde båten vid olika brygg- och kajarbeten.

Perioden  2013 - 2015 ägdes båten Sindemans Bygg AB i Täby som satt den på Blocket i januari 2015. Den låg ute ett par dagar sen klippte bogserbåtsredaren och Lidwallsentusiasten Bengt Sandinge i Lysekil till och köpte MB 38! Båten är registrerad i Svensk Skeppslista som SCF-8933 och  hamnade västkusten där Bengt mestadels höll till.
Provkörning i älven, Stävtutan saknas. Foto i Lidwalls samling Leksands Lokalhistoriska arkiv feb 1977


Provkörning i älven, Stävtutan saknas. Foto i Lidwalls samling Leksands Lokalhistoriska arkiv feb 1977MB 38 på släpet. Okänd hamnarbetsbåt i Skanskas färger på dragbilen. Foto i Lidwalls samling Leksands Lokalhistoriska ar
kiv mars 1977

Här står MB 38 färdig för leverans på verkstadsgården i Övermo. Lantermasten på bänken hänger ännu med. Tillverkningsskylten ses tydligt på frontskottet. Foto mars 1977 från Leksands lokalhistoriska arkivI Jedda 1978 på ett hamnbygge i Skanskas regi. Kan även vara systerbåten  MB 39 . Foto genom Magnus Larsson far som var pråmskeppare där 1978

I Pampas Marinas ägo på vattenentrepenadjobb i Strängnäs Foto Per Hilding 2006 01 21

I Strängnäs med Titan Foto Per Hilding 2006 01 21
Läs mer om Titan på Tugboatlars bogserbåtssida
 

Vid Pampas Marina Foto Pampas Marina 2009 01 15

På Pampas Marina. Foto Gert Ekström Juli 2009

Vid Pampas Marina Foto Pampas Marina 2011

På Resarövarvet foto red 2014 09 28

På Resarövarvet foto red 2014 09 28

Det händer saker i Bengts händer. Foto Bengt Sandinge 2015 11 10

I Sandinges färger. Foto Bengt densamma 2015 11 10


Foto Peter Johansson 2019 01 20

Foto Peter Johansson 2019 01 20

I slutet av maj 2021 meddelade vännen Bengt Sandinge att båten sålts till Hou Lystbådehavn i Hals, Danmark. Där skulle hon ersätta en annan Skånebåt med insvetsade bokstäver MB 36. Också det en av Skanskas gamla. 

Tillbaks