Tillverkningsnr 752 typ Hamnarbetsbåt hete MB 38 numer Brix

 

Lidwalls Verkstads AB levererade denna hamnarbetsbåt till Skånska Cementgjuteriet (Skanska) i Malmö i mars 1977. Längd 10,35 m. Bredd 3,30 m. Båten drevs av en MD 100 B på 150 hkr. Båten var en förstorad typ av de hamnarbetsbåtar Lidwalls tidigare byggt för Svenska Marinen.Vi vet inte mycket om båten, Den förefaller ha gjort en resa till Persiska viken och åter Svedala. men sedan 2004  var  den i Stockholmstrakten som arbetsbåt. Den tidigare ägaren Pampas Marinentreprenad använde båten vid olika brygg- och kajarbeten.

Perioden  2013 - 2015 ägdes båten Sindemans Bygg AB i Täby som satt den på Blocket i januari 2015. Den låg ute ett par dagar sen klippte bogserbåtsredaren och Lidwallsentusiasten Bengt Sandinge i Lysekil till och köpte MB 38! Båten är registrerad i Svensk Skeppslista som SCF-8933.och finns nu  på västkusten där Bengt mestadels håller till.
Provkörning i älven, Stävtutan saknas. Foto i Lidwalls samling Leksands Lokalhistoriska arkivProvkörning i älven, Stävtutan saknas. Foto i Lidwalls samling Leksands Lokalhistoriska arkivMB 38 på släpet. Okänd hamnarbetsbåt i Skanskas färger på dragbilen. Foto i Lidwalls samling Leksands Lokalhistoriska arkiv

Det händer saker i Bengts händer. Foto Bengt Sandinge 2015 11 10

Här står MB 38 färdig för leverans på verkstadsgården i Övermo. Lantermasten på bänken hänger ännu med. Tillverkningsskylten ses tydligt på frontskottet. Foto mars 1977 från Leksands lokalhistoriska arkiv
I Jedda 1978 på ett hamnbygge i Skanskas regi. Kan även vara systerbåten  MB 39 . Foto genom Magnus Larsson far som var pråmskeppare där 1978

 

I Pampas Marinas ägo på vattenentrepenadjobb i Strängnäs Foto Per Hilding 2006 01 21

I Strängnäs med Titan Foto Per Hilding 2006 01 21
Läs mer om Titan på Tugboatlars bogserbåtssida

 

Vid Pampas Marina Foto Pampas Marina 2009 01 15

På Pampas Marina. Foto Gert Ekström Juli 2009

Vid Pampas Marina Foto Pampas Marina 2011


På Resarövarvet foto red 2014 09 28

På Resarövarvet foto red 2014 09 28

En ordentlig snurra. På Resarövarvet foto red 2014 09 28

På Resarövarvet foto red 2014 09 28

I Sandinges färger. Foto Bengt densamma 2015 11 10Foto Peter Johansson 2019 01 20


Foto Peter Johansson 2019 01 20

Tillbaks