Tillverkningsnr 744 typ Skåning i bogserversion MB 36

Lidwall och söner levererade denna bogserbåt till Skånska Cementgjuteriet Malmö i Juli 1976. Längd 10,0 m. Bredd 3,1m. Båten gjorde god fart med en Volvo MD 100 B motor på 150 hkr. Motorn var gummiupphängd och mot propelleraxeln fanns en elastisk koppling. Efter provkörning med beställarna på Österdalälven och Siljan gick båten ned till Malmö för vidare transport till Jedda och ett stort hamnbygge Skanska hade där. Kom motorbåten MB 36 åter till Svedala kan man undra? Ja nu vet vi - se bilden ovan. MB 37 som det skriv om nedan hade tillverknings nr 749

Efter provkörning på Siljan lastas MB 36 på järnvägsvagn vid Leksands godsbangård med hjälp av bockkranen som då fanns där. Foto från medio juli 1976 i Leksands Lokalhistoriska arkiv.

 

 

Här ligger Nr 749 och nr 744 efter genomförd provtur vid Lidwalls brygga i Övermo. Tidningsurklipp från Falu-Kuriren 5 juli 1976 i reds samling

Vi tar oss friheten att citera Mora Tidning som skrev om leveransen. Reds arkiv.
På plats i Jedda.  Foto genom Magnus Larsson fader 1978

Hem från utlandstjänst som en snäckbesållad havsstrand, MB 36 åter i Sverige Skanskas förråd Limhamn
Foto Bengt Sandinge
maj 1992

Tillbaks