Tillverkningsnr 293 typ SV 3 Varpbåt 13

Lidwall & Söner AB levererade denna lilla varpbåt till Fryksdalens Flottningsförening i Torsby den 27 april 1956. Längd 4,80 m. Bredd 1,90 m. Motorn var en Seffle typ S13 BFV på 5 hkr med tillverkningsnr 9265. Båten hade ett varpspel typ SM 4. Varpbåt 13 är av den spantlösa typen av Lidwallsbåtar som togs fram i mitten av 50-talet byggd i 3 mm plåt.

Varpbåt 13 i Torsby 1966 06 08. Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriska Museets Samling

På en film om flottningen på Fryken förkommer Varpbåt 13. Håkan Larsson har fotoat av tv-skärmen. Båten hade Sefflemotorn som fanns kvar så länge FFF ägde båten. Båten hade inte rattstyrning utan styrdes med en spak som var placerad på babordssidan om motorn. Vad betyder då SV? Vi har ingen bra förklaring men möjligt är att det står för Spantlös Varpbåt, den var ju en utveckling av BV 4 som var traditionellt byggd.

Håkan skriver i sina anteckningar ;

Båten användes på många platser eftersom den var lätt att transportera, bl. a. Hasslan och Hässlingsjöarnna. Under senare år användes båten ofta vid Björnide biltipp. ”Kvar i Oleby 1969”, enligt bevarade noteringar. Såld, troligen våren 1973, till Billeruds AB / Kraftverksavdelningen. Köparens syfte med denna affär var att få en tillräckligt kraftfull, men samtidigt lättfraktad, bogserbåt för att kunna dra undan så kallade flyt-tuvor, vilka kunde utgöra stor skada om de kom loss och följde vattenströmmen ner till något av kraftverken. Båten var stationerad vid Torsby-områdets förråd under några år, men överfördes senare, enligt uppgift, till övre Klarälvdalen för att företrädesvis användas inom Tåsans dämningsområde. En bild av båten i dylikt arbete publicerades av tidningen Fryksdals-Bygden i mitten av 1970-talet.

Båtens senare öden var länge okända.

 

 

Ovanstående information var vad vi hade 2010 då vi la ut båten på Lidwallssidan. Under våren 2012 hade vi ett samtal om en annan gammal flottningsbåt med Åke Bäckman. Det framkom under samtalet att hans bror Tage hade en Lidwallsbåt med en liten kulmotor. Men inget namn eller nummer. Vi fick några bilder av Åke och hoppades att det var en båt som vi inte hade på vår sida, men så var det inte.

Red gick igenom alla tillverkade småbåtar och kom fram till att Tages båt borde vara just nr. 293. Den fanns redan på sidan, men den senaste uppgiften om båten var från 1970-talet. I slutet av juni 2012 fick red chansen att besöka Tage och kunde konstatera att vi dragit rätt slutsats. Det visade sig att Håkans historieskrivning  som vanligt var helt rätt. När båten blev överflödig för Billerud såldes båten till en anställd - Arne N i Silvergruvan. Han sålde i sin tur båten vidare till Tage Bäckman i Västerdalarna 2005. Den lilla Sefflemotorn renoverades genom Tages försorg och de flesta delarna fanns i förråden. 

 

Vad skulle dölja sig under detta skrov. Skylten skulle finnas kvar. Foto Red 2012 06 28.

Tage lyfter Varpbåt 13 och spänningen stiger, Foto Red 2012 06 28.

”Gå ej under hängande last”, men ibland gör man det ändå! Skylten satt kvar som utlovat. Foto Red 2012 06 28.

Och där satt den: SV 3 nr 293. Foto Red 2012 06 28.

Motorn saknar tillverkningsskylt men nu vet vi att den har nr 9265. Det står instansat på vevstaken. Foto Red 2012 06 28.

Sensommaren 2019 var det tid för redaktionen för Lidwallssidan att ta på sig ett nytt projekt. En önskan om att hitta en trailerbar liten Lidwallsbåt med tändkulemotor  ledde tankarna till Tage Bäckmans SV 3  nr 293 och efter lite förhandingar var affären ett faktum 

2019 09 03

Fikastopp, inköp och hemtransport. Ann-Britt och Lasse var med som transportministrar och smakråd. Tage körde frontlastaren som han inget annat gjort här i livet.


Fikastopp i Vansbro


Kaffe o Godis


Tage Bäckman i lyftartagen


Vänt var det här.


Justerering och lastning.


Packat och surrat

2019 09 04

Efter vändning och omlastning på WV var det tid för heta arbeten. Riktning och svetsning  av maskinbädd och bänkkonsoller. Dammsugning och skrapning. Därefter mekanisk stålborstning och återigen dammsugning. Upptagning av FFF luckan och isotrol en ggr.

 


Motorbalken riktas.

 


Bänkkonsoller riktade och svetsade.


Skrapade ytor körda med roterande stålborste.


Efter dammsugning börjar det se rätt bra ut.


Första lagret rostskydd. Båten är i fint skick


FFF special för att undvika vatten i båten vid uppläggning.


Skylt  på varpspelet.


Tanken är att det är fritt fall från tanken till Sefflemotorn.

2019 09 09

Täckning och uppsmörjning av spelet som rullar på fint. Chat med Håkan Larsson bekräftar att Fryksdalens FF:s båtar var mellangrå i färgen fram till ihopslagningen med Klarälvens FF 1968.

 

Att dra ett spel åt rätt hållÄnnu finns kulor att köpa för kulor om man letar. Foto Red 2019 09 212019 09 24
Demontering och målning av motordelar. Letat rätt på alla bultar och muttrar.
Borrat ut tätningsnippeln på havererat smörjoljerör och lött fast det igen.2019 09 25
Montering av kugghjul och regulatorhållaren. Kugghjulet låst med körnslag. Packning  monterad samt garntätning runt utgående axel.Draget och klart.Rengjort varpspelskopplingen. Inte mycket kört med denna ?!Byggt upp en provkörningbänk . Bakslag med backslagsaxeln som dessvärre kastade ca 3 mm.  Måste riktas. 2019 09 26

 
Tur till Sefflegurun Matte Tägtström för inpressing av kolvbultslagret Alla nålar på plats totalt  100 st att beakta.Matte tillverkar pressdon i ett modernt plastmaterialÅter mot Wintervarvet med komplett kolv, nystansad tillverkningsskylt och den saknade trumpeten som fanns att låna i Mattes samlingar
 Fick ostansad skylt
av Carl-Gösta Bruce för många år sedan. Kom nu väl till pass.  

 

2019 09 27 
Nu skall här monteras Sefflemaskin. Oortodox men effektiv låsning av kolvbults lagretPå väg åt rätt håll !! Ringar på och oljefångaren ej att förglömma.2019 09 28
 
Lubrikatorn testad och monterad. Efter flera hundra varvs snurrande kom olja i alla fyra oljerören.
Du som gjort det tidigare vet hur viktig denna detalj är.I stort klart för provkörning. Spridaren testas, helt OK. Hyfsat komp. Återstår  avgasrör och en zimmering  på främre vevaxeln.


 2019 10 01 
Speljobb och avgasrör tillverkas

 


  
Spelet oljebehandlatLinlöstmen väloljat. Tanken tät.Avgasrör på plats.Tunnväggit.  Zimmerringar inköpta  

  2019 10 05
Provkörning
 


Startade på femte knuffen. Inte dåligt för en motor som troligen inte gått på de senaste 30 åren

  2019 10 09 
Provkörning II


Nu med nytt tändläge. Startade på första. Går jämnt och bra.  Tryck och lyssna. Körde ca 1 min x 2 

2019 10 11-12 

Utvändig skrovmålning startade med roterande slipskiva typ Bengt Sandinge. Som grund Bengalack rödLite bottenfärg ocksåAndra sidan slipad och grundadSlipnivån ses här 

2019 10 13

VB 13
får bekänna färgBotten är dubblad under motorn. Vi vet inte vad som hänt  En kraftig grundkörning? Båten tappad från kran ? Hur som är skadan lagad och båten är körd efteråt.
Originalplåten i kölen har spruckit i svetsen och nu när motorn är borta är det läge att svetsa igen sprickan.

 

Plåten är inte avrostad och därför inget problem att svetsa igen sprickan och två hål.Efter skrapning och borstning av insidan kom färgsprutan till god pass och en blandning av koktlinolja, lacknafta och litet silverfärg
 sprutades på. Enkelt och bekvämt.


Så lite svart Bengalack på listen som det ser ut att varit färgsättningen hos FFF.Lite mellangrått på det och med ett fotoshoppat namn. Den stora intryckningen i fören får berätta historien.Och från ett annat perspektiv. Dagens insats

2019 10 14Inpassning av minisittbänk. En riktig singelbåt detta .Försök till ett övre lager i trä till styrspaking. Klämrisk !? Tester får utvisa.

2019 10 16Det vattentäta gummiröret gick i många bitar och formerGummi 50 x 130 mm behövdes Delarna var för övrigt i bra skickNu rodret: Den lilla 90 gradaren på akterdäcket var bultad i genom däcket  med muttrar på undersidan- Hjärtstocken övergår till en fyrkant där kvadranten sitter fast.
Hjärtstocken lagrad i topp med en bronsbussnning som inte gick att få bort men det gick att krångla ned själva rodret ändå.Efter en rätt besvärlig riktning och omsvetsning av rodret gick det med lite kontrollerat våld att trycka upp det hela på plats igen.
 Hjärtstocken målad, det var väl kanske sista gången 11??På plats igen. Roderglappet fixat Spaken rakt upp är rakt fram.Ingen stor skinkmarginal här inte. Skall bli intressant att testa i praktiken.I Wintervarvets förråd fanns något som kan liknas med en mjuk Brexit = Övergång , Kanske går det, kanske inte. Time will tell. 


2019 10 24Riktning pollare akter, avslipning av främre pollare, som ej är orginal. Dammsugning igen. Skrapning och grundning med JVA 002.
 Därefter målning med Sigvardgrå Interlack. Tur med vädret idag. Ingrid kommer förbi och utbrister - En blus i den rosa färgen, vill jag ha !!!


2019 10 25DäcksmålningSvart avvisare och grön däck. Grå insidaFördäcket Det mesta klart på insidan. 

Nya tag och nytt år 2020 03 28Det sista under v.l. slipas och målas på BB sidan .Mycket bra åtkomlighet ett +Här har det körts på ordentligt. Botten intryckt o dubblad.VB 13 i varvets effektiva bockkran. SB slagsida underlättar verkligen


2020 03 30Att vända andra sidan till. Bottenmålningen är klar på SB sidan och ett försök till vattenlinje är uppdragen.

2020 03 31Denna skylt har setat där sedan båten var ny.  Nu lite uppsnofsad med hammarlackSå är även BB sidan klar.

2020 04 01Namnad som den var en gång. Nästa steg blir slutmontering.

2020 05 20

Sefflemotorn har fått ett backslag - Förtjänstfullt renoverad av Matte Tägtström i Sandviken Foto red 20 05 20

Sefflemotorn på plats och nu kommer varpspelet pålyft av vår eminente traktorförare Erkers Bosse. Foto red 20 05 20

Spelet i bakkant på undantag innan moton är linjerad. Foto red 202 05 20

Ser ut att kunna bli något till slut...Foto red 20 05 20

Spännande projekt detta ?!! Foto red 20 05 20

2020 06 20

Efter midsommar var det tid att fortsätta med motoruppriktning och installation av läns- och kylvattenrör. Så även montering av spelet.

Första badet på väldigt många år. Visade en nästan tät båt Foto red 2020 06 29

Flöt snyggt på egen köl Foto red 2020 06 29

Därefter motorstart och iväg från Tällberg. Foto Erik Wnter 2020 06 29

En de justeringar återstår men på det hela taget kan varvspersonalen känna en viss tillförsikt. Foto Erik Winter2020 06 29

Upp igen för nya tag. Foto red 2020 06 29

Nya durkar tillverkade, spelet inkopplat. Foto red 2020 07 07

Drivningen till spelets linspridare inkopplad och allt fungerade. Kört en timme på land med kylvatten påkopplat. Tryck på bilden så rullar det på vajer. Foto red 2020 07 27.

Premiär på den inställda Lidwallsbåtens dag 2020 08 01 Tryck på bilden och åk med en kort bit. Foto red.

I gott sällskap med storebror Sigvard, Övermo Varv. Foto Red 2021 06 17

Redaktion har sedan start haft problem med att koppla in fram och back i VB 13. Under våren har det tänkts till och en teoretisk lösning testades i praktiken. Det slog väl ut och nu har vi en liten lätt redaktionsbåt igen. Härlig känsla. Foto Red 2022 06 08

Med följebåten nr 259 Klacken Foto Red 2022 06 08

Med en riktig skumplym. Här 5 knop medströms. Foto Red 2022 06 08

På en lite längre testtur till Västanvik och åter. Foto red 2022 06 10

Redaktionen åker vidare, denna gång till Björsgrop, ett fint mål. VB 13 i full drift i tre timmar. Det mesta förefaller OK. Foto red 2022 07 28

Turné på nya vatten 2022: Klarälven, Runn och Mälaren/ Saltsjön

När VB 13 fungerade som hon skulle blev det en sommar på vitt skilda farvatten

På Skoghallsådran av Klarälven. Foto Red 2022 07 09

 Sveriges Ångbåtsförening - SÅF - i dagligt tal, hade en sammankomst vid Ornässtugan. Flotbåten Domnarvet fyllde 160 år vilket firades och red höll föredrag runt ett antal bilder från Runn o Siljan. Här vår lilla kulmotor bland ångbåtarna. Foto red 2022 07 23

För första gången i Runns vatten. Här nedanför Ornässtugan, Foto red 2022 07 23


Slussning i Sickla kanal. Foto Peter Diedrich 2022 07 14Åter i Siljan med Storebröderna Sigvard och Nätran Foto Red 2022 08 02

Efter en lång och omväxlande säsong blev det tid för torrsättning och winterförvaring
Foto Red 2022 10 06

 Så inträffade  åter våren och i ett mindre snöfall bar det av mot sjösättning, 
Foto red 2023 04 13Redaktionen hade provstartat Sefflen på land. Motorn gick igång på första knuffen, så även vid sjösättningen. Foto red 2023 04 13


 
VB 13 fungerade som vi tänkt - publikmagnet på flottningsevenemang. Med eller utan vattten under kölen.
Vi har ordnat en tunna som möjliggör torrkörning.
T.v. Skebergsdagarna 2023 07 23. T.h invigning av utställning i Smedjan Dala-Floda.
Foto red

 Tillbaks,