Tillverkningsnr 293 typ SV 3 Varpbåt 13

Lidwall & Söner AB levererade denna lilla varpbåt till Fryksdalens Flottningsförening i Torsby den 27 april 1956. Längd 4,80 m. Bredd 1,90 m. Motorn var en Seffle typ S13 BFV på 5 hkr med tillverkningsnr 9265. Båten hade ett varpspel typ SM 4. Varpbåt 13 är av den spantlösa typen av Lidwallsbåtar som togs fram i mitten av 50-talet. Byggd i 3 mm plåt.

Varpbåt 13 i Torsby 1966 06 08. Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriska Museets Samling

På en film om flottningen på Fryken förkommer Varpbåt 13. Håkan Larsson har fotoat av tv-skärmen. Båten hade Sefflemotorn som fanns kvar så länge FFF ägde båten. Båten hade inte rattstyrning utan styrdes med en spak som var placerad på babordssidan om motorn. Vad betyder då SV. Vi har ingen bra förklaring men möjligt är att det står för Spantlös Varpbåt, den var ju en utveckling av BV 4 som var traditionellt byggd.

Håkan skriver i sina anteckningar ;

Båten användes på många platser eftersom den var lätt att transportera, bl. a. Hasslan och Hässlingsjöarnna. Under senare år användes båten ofta vid Björnide biltipp. ”Kvar i Oleby 1969”, enligt bevarade noteringar.


Såld, troligen våren 1973, till Billeruds AB / Kraftverksavdelningen. Köparens syfte med denna affär var att få en tillräckligt kraftfull, men samtidigt lättfraktad, bogserbåt för att kunna dra undan så kallade flyt-tuvor, vilka kunde utgöra stor skada om de kom loss och följde vattenströmmen ner till något av kraftverken. Båten var stationerad vid Torsby-områdets förråd under några år, men överfördes senare, enligt uppgift, till övre Klarälvdalen för att företrädesvis användas inom Tåsans dämningsområde. En bild av båten i dylikt arbete publicerades av tidningen Fryksdals-Bygden i mitten av 1970-talet.

Båtens senare öden är okända. Om du vet något mer kontakta gärna redaktionen!!!  

Så skrev vi 2010 då vi la ut båten på Lidwallssidan. Under våren 2012 hade vi ett samtal om en annan gammal flottningsbåt med Åke B. Det framkom under samtalet att hans bror Tage hade en Lidwallsbåt med en liten kulmotor. Men inget namn eller nummer. Vi fick några bilder av Åke och hoppades att det var en båt som vi inte hade på vår sida, men så var det inte.

Red gick igenom alla tillverkade småbåtar och kom fram till att Tages båt borde vara just nr. 293. Den fanns redan på sidan, men den senaste uppgiften om båten var från 1970-talet. I slutet av juni 2012 fick red chansen att besöka Tage och kunde konstatera att vi dragit rätt slutsats. Det visade sig att Håkans historieskrivning var helt rätt. När båten blev överflödig för Billerud såldes båten till en anställd - Arne N i Silvergruvan. Han sålde i sin tur båten vidare till Tage B i Västerdalarna 2005. Den lilla Sefflemotorn renoverades genom Tages försorg och de flesta delarna finns i förråden. 

 

Vad skulle dölja sig under detta skrov. Skylten skulle finnas kvar. Foto Red 2012 06 28.

Tage lyfter Varpbåt 13 och spänningen stiger, Foto Red 2012 06 28.

”Gå ej under hängande last”, men ibland gör man det ändå! Skylten satt kvar som utlovat. Foto Red 2012 06 28.

 

Och där satt den: SV 3 nr 293. Foto Red 2012 06 28.

Motorn saknar tillverkningsskylt men nu vet vi att den har nr 9265. Foto Red 2012 06 28.

 

Tillbaks