Tillverkningsnr 687 typ BVB 4 numer MARTIN


Lidwall Verkstads AB levereradeen bogserbåt till AB Forssjö bruk i Katrineholm i maj 1973. Längd 4,90 m. Bredd 1,90 m. Båten saknade varpspel och hade från början en MD 2 B motor på 20 hkr. Båten byggdes i 3 mm plåt, i stäven 4 mm med två extra spant och ett halvrundjärn i slaget som förstärkning. Båten hade kölkylning och bogserpålen var expansionskärl. Det var en timmerkorg runt propellern. Bruket hade två Lidwallsbåtar De var målade i en grön färg, liknande Pentagrön. En båt köptes in i andrahand från Indalsälven BVB 4 nr 468

På självaste påskaftonen 1985 brann sågen ned och därmed upphörde sjöhanteringen av sågtimret. Året efter var sågen återuppbyggd men då hade timmerhanteringen flyttats upp på land. Båten nr 687 låg några år övergiven på land men köptes runt 1990 av Örjan Karlsson. Tämligen snart fick han igång  motorn, bytte ut plåthuven mot en i trä, blästrade båten på utsidan och målade den i en blå nyans. Örjan körde först på Forssjösjön men båten befor även Tissnaren. Då sjösattes hon i Ändebol. Runt år 2000 såldes båten vidare till Filip Andersson i Vingåker. Stort tack till Örjan för uppgifter och den fina bilden.

Efter lite efterforskning och ett telefonsamtal fick red kontakt med Filip och det visade sig att han hade kvar båten, Efter trevliga färder på Vingåkersån blev båten i odrivene runt 2010. Filip tog ur motorn, förvarade den inomhus och båten hamnade klokt nog i upp och nedvänt läge. En "ny" båt krävde givetvis ett redaktionellt besök på platsen. Vi gjorde upp om ett möte och Filp antydde att han var färdig med henne. Bud gavs och antogs. Två veckor senare var båten framtagen och logistiken planlagd. Redaktionen förstärkta med fabrikörn Gudmundson och samtliga hustrur begav sig in i Sörmlands fagra trakter. Filip spakade traktorn och red höll balansen och vinchade in. Så var hon lastad och resan ställdes som vanligt är mot Dalarna och Leksand

Avlastnng i Västanvik för vinterförvaring och inspektion. Föreföll förvånandsvärt tät för att vare en nyiförskaffad redaktionsbåt. Då båten inte haft något känt namn vid Forssjö bruk bestämde red att hon skulle heta Martin efter den Lidwall & Söner-son som tog fram just BVV 4 typen.

Det är slutjobbat på bruket och nr 687 har blivit fritidsbåt. Foto taget vid sågens gamla timmerintag 1990, förmedlat av Örjan Karlsson

Tillverkningskortet på båten. Lidwallssidans arkiv.

I gott och upphittat läge. Foto red 2022 10 16

Vacker traktorkörnng av Filip och vinchen kopplad. Martin lastad på vårt släp. Foto red 2022 10 30

 
Motorn lät sig bäst transporteras ombord, stående på sina originalfästen.
En fyrpunktslandning som krävde känsla för feeling.  Foto 2022 10 30

Framme i Leksand för vidare rustningsarbeten. Motorn lämnad till vår lokale dieselspecialist för en första bedömning.
Komma i fart eller skrot ? Foto red 2022 10 31

En vändning i flera meningar. Mats och Lasse rullar ihoplyft bandoch stänger schacklar.
Lasse med rätta belåten med nya traktorn och sitt eget handhavande av densamma i ett krävande läge.  Foto red 2022 11 02

Liten båt men en stor skylt. Notera Lidwalls Verkstads AB.Foto red 2023 01 19

Äntligen passligt väder och redaktionen  kastar sig över Martin med roterande stålborstar,  Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2022 11 10

Efter slipning kommer målning, Foto Red 2022 11 10

Teamwork foto red 2022 11 10

Och så avsyning av noggranna träsnidarögon och uppföljning, Foto Red 2022 11 10

För att kunna underhålla plåten akterut på ett bra sätt glesades timmerburen ut. Samtidigt lossade vi propellern och kunde konstatera att det ursprungliga
Cutlesslagret ersatts av en svarvad produkt (Delrin ?) av okänt plastmaterial. Detta lager var svårt glappt varför vi byter tillbaks till Cutless som vi har god erfarenhet av.
Det gäller bara att inte köra axeln på land utan vattenbegjutning
Foto red 2022 11 24


Med värme försökte vi lossa de två låsbultarna. Gick nästan bra men plastlagret kom bort och det av Näsmans Marinservice AB nyinköpta cutlesslagret passade fint.
Snart är båten 50 år, men Cutlessen består. Samma mått då som nu  Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2022 12 21

Nytt cutlesslager monterat. Lasse Fabrikörn Gudmundson och Mats Norell kollar att det blev rätt. Foto red 2022 12 28

Timmerburen svetsreparerad och axeln med ny invändig gummitätning monterad.
Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2023 01 19

 

Gummitätningsmontering i ergonomiskt tveksamt läge. Även för fotografen. Men nu sitter den där!
Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2023 01 19

Äntligen en aprildag med värme för målning och återmontering av propellern. Trolig VL maskad. Foto red 2023 04 05

,

Beställde Turkisk blå på Tappers och kom verkligt nära den blekta epoxifärgen båten målades i 1990. Foto red 2023 04 05Vändningen närmade sig. Motorn gick redan som en klocka, genomgången av Martin N.
Motormontering, invändig målning och tillverkning av durkar
på att-göra listan.  Foto red 2023 04 05Efter en lång dags skrapning kom rostskydds färgen på. Foto red 2023 04 19Påvänd och hemförd, grundad och målad invändigt. Allt verkade vara i bra skick. Bara resten kvar.
Foto red 2023 04 21


Dagen efter den brittiska kungakröningen återförenades kungen med kronan i Hjortnäs. Utan världspressens deltagande.
Foto Martin Nordesjö 23 05 07


Vår mekanikus Martin Nordesjö  fullbordade återföreningen i ett vackert lyft.  Foto Martin Nordesjö 23 05 07Vi såg fram emot ett första test, Inte så långt borta . Foto Red2023 05 23


Med Lidwalls vimpel,  svart snobblist och namnet påmålat och en lättstartad motor. Foto red. 2023 05 29


Durkar återstod att tillverka innan Mashavet kunde befaras.  Foto red. 2023 05 29


Med eller utan durkar - provtur föreslagen och skulle verkställas. Gick verkligt bra. Foto red 2023 06 17


Så var första turen avklarad och båten uppförde sig som förväntat En andra jungfrufärd och kanske 20 år sedan hon var i vattnet sedan sist.
Foto red 2023 06 17


Efter tillverkning av durkar företogs längre turer. Här har vi gått från Hjortnäs till Övermo Varv. 7 distansminuter U.A. Foto Red 2023 07 10Vi drog till Karlstad och Skoghall för båtdagen där. Nu kunde Martin visa framfötterna på riktigt.
Tryck på bilden för att känna fartens tjusning.
Foto Red 2023 07 15

Åter i Leksand Övermo, den äldre båten på Forssjö bruk- nr 468 -som Martin ersatte 1973 till höger i bild 
Foto Red 2023 08 02


Redaktionen hade gjort sitt. Räddat en överväxt Lidwallsbåt och driftsatt den.
Vi kunde låta den gå vidare och en tidigare  BVV 10-ägare anmälde sitt intresse.
Foto red 2023 09 04 


Ett lyft för Martin och ett för Håkan Moberg. Kom att gå på sjön Marmen i Hälsingland.
Foto red 2023 09 05Tillbaks