Tillverkningsnr 468- 470 typ BVB 4

 

Lidwall & Söner AB levererade dessa tre skrov till Indalälvens Flottningsförening med säte i Sundsvall i februari 1961. Längd 4,80 m. Bredd 1,90 m. Skroven vägde 450 kg vid leveransen och det var IFF som byggde färdigt båtarna. De var förberedda för en Deutzmotor typ SF 2 L på 18 hkr men levererades utan propellerhylsa. Däremot monterades roder, rulle på akten och pollare. Båtarna hade inget spel utan var små bogserare. Som ses på bilderna nedan blev de med tiden individuellt utformade säkert beroende på vilka vatten de brukades på och kanske även efter önskemål från båtförarna.

Nr 468 och 469 levererades till IFF:s verkstad i Erikslund 1961 02 14 och nr 470 till Lit 1961 02 16. Att alla båtarna kom i trafik ger Bernt Fogelbergs bilder nedan vid handen. Men då är ägaren Ljunga Älvs Flottningsförening. Båtarna  ser ut att varit med om rätt mycket de 4-5 år som gått sedan leverans. Vi tror att Bernt har dokumenterat två av båtarna. Faktauppgifterna är från Bernts noteringar på baksidan av fotografierna. Om någon av dessa båtar finns kvar idag vet inte redaktionen men vi mottager mer än gärna alla tänkbara tips.

 Nr 468 fick nr 330 LGB 10 hos Ljunga Älvs FF. Bilden tagen i Wassnäs Foto Bernt Fogelberg 1965 09 22


Nr 468 fick nr 330 LGB 10 hos Ljunga Älvs FF. När flottningen upphörde köptes båten av Yngve Lundgren som var flottningsfaktor hos LÄFF.
Han behöll båten till 1972-73 men sålde därefter till för oss okända 
Foto i Erikslund 1966 09 18 Bernt Fogelberg i Sjöhistoriska musets fotoarkiv Stockholm

Nr 469 fick nr 331 LGB 11 hos Indalälvens FF.
Foto i Erikslund 1965 06 22 Bernt Fogelberg i Sjöhistoriska musets fotoarkiv Stockholm

 

Tillbaks