Tillverknings nr 94 typ BVV 10  NÄTRAN

Lidwall & Söner levererade denna varpbåt till Nätra Älvars Flottningsförening 20 maj  1950. Längd 6,50 m. Bredd 2,20 m. Motor Skandia 13B 10 nr 222752. Spel av typen SM-7. Föreningen som opererade i Nätra ån i Ångermanland hade sedan 1949 en  BVV 10 nr 57 och köpte 1952 BVV 10 nr 153.   

Johan Belsing hittade 2017 en BVV 10 av den tidiga modellen i en vassrugge i Härnösand. Vi var glada för bilderna på en för oss okänd båt och trots att det finns en tillverkningsskylt på vanlig plats ovanför ingångsluckan till förpiken så kunde man inte läsa numret. Den hade legat länge av skicket att döma, oklart hur den hamnat där.

Härnösands Kommun var dock mindre glada åt vraket och beslutade sig på nyåret 2019 för att ta bort den och städa platsen från en del bråte. Att renovera rariteten stod inte på kommunens agenda. Ryktet om den förestående förstörelsen nådde vår värderade vän Hans Lennart Ohlsson på Sjöhistoriska Muséet via dess Härnösandsfilial. Redaktionen tillkallades, Henrik Olsson på kommunen utredde ägarbilden och överlät i juni 2019 båten till lidwallsbatar.se!
Där ändrades båtens öde!
Så in i vassen spännande. Foto genom Johan Belsing  2017 11 12


  En jordhög som orsakade spekulationer. En teori är att det är en kompost skapad av åratals höstlöv.
Foto genom Johan Belsing 
2017 11 12


En extra rulle på aktern. Foto genom Johan Belsing  2017 11 12

Kan detta varit ett litet krypin för båtföraren? BVV 10 nr 57 återfanns också med en enkel hytt.Dragkroken på det lilla akterdäcket är inte original ! Foto genom Johan Belsing  2017 11 12


Som en oljad blixt drog redaktionen, toppad med vår förtrogne och vane vrakräddare fabrikörn Lasse Gudmundson på räddningsexpedition. Bittida om morgonen drog vi glada åstad. Bokstavligen försedda med spadar och spett. Dessa och annat medhavt materiel visade sig vara guld värt då den utlovade lastmaskinen hade annat för sig och kom tre timmar för sent. Bra dalkarl reder sig själv! Båten låg illa men inte hopplöst till. En del stora stenar och jord låg mellan fören och farbar väg. Efter en planeringspizza skred vi till verket.

Båten upphittad, fakta analyseras, planer smids Foto red 2019 06 05


Jord och rämmil avlägsnas manuellt samt durkplåt typ 5 mm. Ur med år av kulturlager. Med durken i såg hon bättre ut än utan.  Foto red 2019 06 05Upp med hakan och in med rullar och glidplankor.
Spänningen i luften och i winchwiren gick inte att ta miste på. Foto Lasse Gudmundsom 2019 06 05

  
 

Spänningen i luften och i wiren lättade betydligt med ett brytblock. Sedan fullskalig lättnad och illa dold stolthet!
Vi gav henne namnet NÄTRAN efter det stolta ursprunget. Foto red 2019 06 05


"Så går beslutsamhetens friska hy, i eftertankens kranka blekhet över"
Vi väljer att tolka trafikmärket i bakgrunden som just ett trafikmärke. Inte ett tecken i skyn. 
Foto Lasse Gudmundson 2019 06 05

Bara för att vi kan får den lilla hytten  högst tillfälligt ta plats ombord. Vi söker på så sätt kunskap om båtens tidigare historia. Det har en tid funnits en stor styrhytt akter om frontskottet
Vet du något kontakta redaktionen Foto red 2019 06 08

Dags att vända blad. Erkers Bosse manövrerade med största skicklighet. Foto red 2019 06 26

Skylten stålullsbehandlad. Foto red 2019 06 26

Bara resten kvar. Foto red 2019 06 26

På wintervarvet har det börjats så smått med detta tveksamma objekt Riktning av skäddan och akterkölen. Foto red 2019 10 10

T o m hylslagret lossade ! Hela hylsröret skall förnyas men konstigt nog går det att återanvända packboxen med glandertätningen Foto red 2019 10 10

Handsken är kastad. Om det är lätt och luftigt akterut så är sittruffen  i fören mer lovande. Observera den grå originalfärgen på bordläggningen. Spelet går vidare .Foto red 2019 10 10

Första bordläggningsplåten på plats, rodret repat  Känns bra. mycket återstår. Foto red 2019 11 14

Hylsröret med lagringar borta då det måste bytas. Lappen skall styckas i, två nya bottenstockar på plats.
Fler kommer  Foto red 2019 11 14
 


Att skära bort och passa in. Foto Red 2019 12 16Nu skall lika stort stycke plåt in på andra sidan för växelvis svetsning.
Foto Red 2019 12 18En bra start på det nya året. Det känns som om det vänt och att  ljuset återkommer. trots allt Foto red 2020 01 03


Tillbaks