Tillverknings nr 94 typ BVV 10 Kallades ev. Eriksbåten nu  NÄTRAN

 

Lidwall & Söner levererade denna varpbåt till Nätra Älvars Flottningsförening 20 maj 1950. Längd 6,50 m. Bredd 2,20 m. Motor Skandia 13B 10 nr 222752. Spel av typen SM-7. Föreningen som opererade i Nätra ån i Ångermanland hade sedan 1949 en  BVV 10 nr 57 , vidare två BVV 15 nr 24 och nr 25 och köpte 1952 BVV 10 nr 153.    Man avslutades med BVV 10 nr 188 år 1953

Flottningen på Nätraån startade redan 1878. Ån, snarare än älven rinner genom tre sjöar där virket från början spelades med hjälp av flottar. På 1950 talet tillkom motorvarpbåtar. Föreningen beställde sex båtar från Leksand. De gick på sjöarna Stugusjö, Drömmesjön och Bysjön. Största intressent i föreningen var Forss bruk vid Köpmanholmen men även timmer från Graningeverken och Örnsköldsviks skogsägare flottades. Vid Åmynnet - Nätrans utlopp i Östersjön - låg skiljet. Troligen gick nr 94 på Drömmesjön.

Båtförarna var särskilt utsedda flottare som hade ansvar och skötte båtarna. Flottningsföreningen hade ingen egen verkstad. Större jobb på båtarna gjordes på en verkstad  i Bjärsta. Troligen var en Erik Norberg förare av vår nr 94 Följaktligen kallades båten Erikbåten.
Våren 1962 blev en ung Jan Erik Andersson flottningschef. I mars 2020 fick red möjlighet  till ett mycket trevligt samtal med honom som ökade vår kunskap om flottningen på Nätran. Den upphörde redan efter 1964 år säsong varefter båtarna såldes på anbud våren 1965. Jan Erik samlade in arkivet från flottningsföreningen och lämnade det till Forss bruk  Bruket såldes vidare till NCB men Forss arkivet lär finnas i Härnösand.  Det var många år sedan båtarna såldes men trots detta fanns år 2020 fyra st båtar kvar av de sex Lidwallsbåtar som tillhörde Nätra Älvars FF.

Genom en efterlysning i februari 2021 på Facebook i gruppen som berör Härnösand fick vi nya uppgifter om Nätran. Det var Jörgen E som hörde av sig och berättade att han sett båten ligga nedanför reningsverket sedan början av 1990-talet. Jörgens morbror visste mer och han berättade att en Härnösandsbo hade sett båten sjunken vid Frånö pappersbruk nedanför Kramfors. Denna okända person bärgade båten och tog den till Hernösand. Detta borde skett någon gång i mitten av 1980 talet då bruket sedan 10 år var nedlagt. Båten skall då ha haft en 2-taktsmotor av okandslag. Det är troligt att båten såldes från Närta Älvars FF till Frånö pappersbruk 1965.

Johan Belsing hittade 2017 en BVV 10 av den tidiga modellen i en vassrugge i Härnösand. Vi var glada för bilderna, på en för oss okänd båt och trots att det fanns en tillverkningsskylt på vanlig plats ovanför ingångsluckan till förpiken kunde inte tillverkningsnumret läsas. Båten hade legat länge av skicket att döma, lokala sagesmän säger att det kan röra sig om 30- 40 år. Det är oklart hur den hamnat där men tidigare bedrevs fiske och fiskodling i trakten. Efter vidare undersökning av vraket vet vi att båten haft en större hytt som började vid fördäckets slut och gick ut till sidorna lite akter om midskepps. Den hytten förefaller har bytts mot ett litet regnskydd snarare än styrhytt.Vissa tecken tyder på att båtens sista motor var någon typ av bensinmotor som var moterad på en tunn ram och som stod på gummifötter.   

Härnösands Kommun var dock mindre glada åt vraket och beslutade sig på nyåret 2019 för att ta bort den och städa platsen från en del bråte. Att renovera rariteten stod inte på kommunens agenda. Ryktet om den förestående förstörelsen nådde vår värderade vän Hans Lennart Ohlsson på Sjöhistoriska Muséet via dess Härnösandsfilial. Redaktionen tillkallades, Henrik Olsson på kommunen utredde ägarbilden och överlät i juni 2019 båten till lidwallsbatar.se!
Där ändrades båtens öde!

Som en oljad blixt drog redaktionen, toppad med vår förtrogne och vane vrakräddare fabrikörn Lasse Gudmundson på räddningsexpedition. Bittida om morgonen drog vi glada åstad. Bokstavligen försedda med spadar och spett. Dessa och annat medhavt materiel visade sig vara guld värt då den utlovade lastmaskinen hade annat för sig och kom tre timmar för sent. Bra dalkarl reder sig själv! Båten låg illa men inte hopplöst till. En del stora stenar och jord låg mellan fören och farbar väg. Efter en planeringspizza skred vi till verket.
Så in i vassen spännande. Foto genom Johan Belsing  2017 11 12

Flygfoto över Frånö Pappersbruk. Massaved i vattnet som vid tiden sannolikt hanterades med hjälp av Nätran. Foto från Eniros hemsida.

Första flotta flytningen för Nätran på kanske 30 år skedde i Tällberg. Foto Red 2020 11 17

En jordhög som orsakade spekulationer. En teori är att det är en kompost skapad av åratals höstlöv. Kanter från en stor hytt kunde anans / kännas. På den rostfria plattan på BB sidan har en styrplats varit. Foto genom Johan Belsing  2017 11 12


Kan detta varit ett litet krypin för båtföraren? BVV 10 nr 57 återfanns också med en enkel hytt. Dragkroken på det lilla akterdäcket är inte original ! Foto genom Johan Belsing  2017 11 12
Båten upphittad, fakta analyseras, planer smids Foto red 2019 06 05Jord och rämmil avlägsnas manuellt samt durkplåt typ 5 mm. Ur med år av kulturlager. Med durken i , som är bytt till en stål dito vid okänd tidpunkt, såg hon bättre ut än utan.  Foto red 2019 06 05Upp med hakan och in med rullar och glidplankor.
Spänningen i luften och i winchwiren gick inte att ta miste på. Foto Lasse Gudmundsom 2019 06 05

  
 

Spänningen i luften och i wiren lättade betydligt med ett brytblock. Sedan fullskalig lättnad och illa dold stolthet!
Vi gav henne namnet NÄTRAN efter det stolta ursprunget. Foto red 2019 06 05

"Så går beslutsamhetens friska hy, i eftertankens kranka blekhet över"
Vi väljer att tolka trafikmärket i bakgrunden som just ett trafikmärke. Inte ett tecken i skyn. 
Foto Lasse Gudmundson 2019 06 05

Väl framme vid Wintervarvet vidtogs en ordentlig inspektion av 94.an och det bastämmdes utifrån denna, att den ena delen av redaktionen med varm hand överlät varpbåtresterna till den andra redaktions halvan. Skulle det verkligen kunna bli något av detta ? Även varvsägaren tvivlade ! Som en stärkande åtgärd för vidare inspiration fick den lilla hytten högst tillfälligt ta plats ombord. Det har en tid funnits en stor styrhytt akter om frontskottet. Vet du någotom detta kontakta redaktionen Foto red 2019 06 08

Dags att vända blad. Erkers Bosse manövrerade med största skicklighet. Foto red 2019 06 26

Skylten stålullsbehandlad. Foto red 2019 06 26

Bara resten kvar. Foto red 2019 06 26

Hela hylsröret skall förnyas men konstigt nog gick det att återanvända packboxen med glandertätningen. Foto red 2019 10 10

Handsken är kastad. Om det är lätt och luftigt akterut så är sittruffen  i fören mer lovande. Observera fragment av den grå originalfärgen på bordläggningen. Spelet går vidare .Foto red 2019 10 10
Hylsröret med lagringar borta då det måste bytas. Lappen skall styckas i, två nya bottenstockar på plats.
Fler kommer  Foto red 2019 11 14

Nu skall lika stort stycke plåt in på andra sidan för växelvis svetsning. Foto Red 2019 12 18

En bra start på det nya året. Det känns som om det vänt och att  ljuset återkommer. trots allt Foto red 2020 01 03

Buller och slammer, skära ur, lägga i och svetsa. Slipa och grunda innan eventuell snön kommer. Teoretiskt skulle hon flyta om man bortser från att hylsröret ännu saknas. Foto red 2020 02 29

 

Friborden slipande och grundade. Röret som båten är uppbyggd runt har klarat tidens tand rätt bra. Rätt läge för att ge den kommande undersidan en rejäl behandling. Foto red 2020 03 26,

Så kommer hon att se ut! Mörkgröna fribord och brandgul sittruff. Nytt roder och det saknade grabbräcket tillverkat.
Återstår nytt hylsrör. Därefter vändning och svetsning av insidan mm. Kul när det går åt rätt håll !!  Foto red 2020 04  01

Nytt hylsrör monterat, propelleraxel på plats. Akterstäven öppningsbar och allt ordentligt målat. Foto Red 2020 08 02

Nu har det hänt och Nätran är åter på rätt köl. Foto red 2020 08 10

Fördäcket slipat och grundmålat. SB:s grabbräcke på plats. Hålet är för tanklocket. Foto red 2020 08 12

Rundningen på det förhöjda fördäckets avslutning återställt. Foto red 2020 08 16

Akterdäcket återställt. Foto red 2020 09 11

Med fejkat avgasrör där det bör komma. Foto red 2020 09 11

Den tänkta drivkraften provkördes med kylvatten under ca 30 min och bestod testet med plus i kanten. Då hade den inte gått på 10 år men startade tämligen omgående. Tryck på bilden och motorn går i gång. Motorn är ihopsatt av flera motorer då backslag och bottenram saknades till nr 6935 vid inköpet 2009 men själva motorn kunde köras 2010. Svänghjulet putsades med hjälp av en bromsande träregel. Motorn är en Seffle S15 typ BF med motornummer 6935, lev 1950 till en annan lidwallsbåt BV 12 nr 87 så den ligger rätt i tiden för Nätran. Foto red 2020 10 01

Gäller att skydda sig om man skall komma i mål. Foto red 2020 10 05


Nu var det bara resten kvar men trevligt att kommit så här långt. Foto red 2020 10 15

Trissorna till styrvajern saknades men en efterlysning på Facebook gav effekt. Håkan Sundström svarade och sände trissor som svetsades fast på rätt plats. Extra roligt är att de kommer från en annan av Nätra Älvars FF:s båtar. Foto red 2020 11 08

Om ratten saknas får man försöka göra en. Nästan som originalet. Foto red 2020 11 08

Så blev det stora blötläggardagen. Självkontroll av svetsjobbet. Stövlarna var med men brukades ej. Redaktörerna dokumenterar stundens allvar. En liten läcka i en svets uppdagades i fören. Tydlig och lätt att åtgärda. Foto red 2020 11 17

Torrt akteröver, Propelleraxeltätningen gör det den ska. Tur med vädret i Tällberg. Foto red 2020 11 17

Ner i plurret med trailen fastbunden i båten. Motsvarar en del av vikten av den planerade Sefflemotorn . VL blev rätt bra. Foto red 2020 11 17

Här flyter hon fritt. Härligt efter alla timmar och fler skulle det bli. Foto red 2020 11 17

Snö i luften. Den tänkta Sefflemotorn typ S15 BF nr 6935 ilyft men inte linjerad. Rodervajern dragen och ratten på sin kommande position. Tanken monterad under fördäcket. Avgasröret tillverkat och på plats. Allt detta arrangerat för att få en liten hint om kommande utseende men även inspiration för att komma vidare. Linjering av motorn, inkoppling av propelleraxel, bränsle och kylvatten. Listan var inte längre.  Foto red. 2021 12 30

Kall häckflukt. Foto red 202 12 30

Bänkonsoller, bottenventil, kylvattenrör ut samt lite invändig målning klart. - 12 grader, tid att ta en paus.
Foto red 2021 01 26

Våren kom tillbaka och gjorde det fullt möjligt att måla med bra resultat. foto red 2021 02 27

Motorbalkarna försedda med ställskruvar för enkelt montage. Foto red 2021 03 12

Det närmade sig. Foto Red 2021 03 12

Kylvatten, styrning och bränsle inkopplat. Motorn fixerad, förhoppningsvis på rätt plats.
Foto Red 2021 05 02

Prov med kylvatten och snurran inkopplad, Körd en halvtimme, verkade bli bra !
Tryck på bilden så rullar det på.
Foto red 2021 05 12

Durkar, länspump mm på plats. Provtur nära förestående. Foto red 2021 07 09

Så var det till slut tid att pröva resultatet av 2 års arbete. Koppling pågår. Foto red 2021 07 21

Tre män i en båt. Hämtarna av den tidigare bottenlösa nu tryggt ombordstigna. Lasse Fabrikörn Gudmundson, Mats Lidwall och Anders Winter. Sjösatt i Tällberg för tur för egen maskin
Foto Erik Winter 2021 07 21

Utbackning en verkligt vacker sommardag Foto Erik Winter 2021 07 21

Efter en runda med räddarna vändes stäven mot Laknäs. Foto Erik Winter 2021 07 21

Snart passeras Kärringbroudden i måttlig kulmotorfart. Foto red 2021 07 21

En hel del fel visade sig när allt kom i praktisk drift men det löste sig med hjälp av Wintervarvets reservdelsförråd och Seffleerfarenhet. En vecka efter sjösättningen var allt åtgärdat och båten försedd med gös för Lidwallsvimpel,
Tryck på bilden och åk med ett stycke då den 71 åriga Sefflemotorn går 595 v/m vilket gav en loggad fart av 4,6 knop, Lite barlastning återstod. Foto Red 2021 07 27

På väg till Nätrans första Lidwallsbåtens dag. Här utanför Hjortnäsheden på Österviken.
Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2021 0806

Tommy och Jenny som äger BVV 10 nr 92 åkte med red i nr 94 Nätran på Lidwallsdagen 2021. Foto Lisa Larshans

Utanför ett dimmigt Tällberg. Foto red 2021 09 12

Konst på bild. Foto Anita Munt 2021 09 12

Slutåkt för nypremiäråret 2021 efter nästan 2 månader i sjön. Upptagning Tällberg och åter till Wintervarvet. Djupgående i aktern var 47 cm.
Finns alltid något som skall förbättras
Foto red 2021 09 13

Tillbaks