Tillverkningsnr 374 typ BVV 4 hette troligen D-X - 58

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Dellarnas Flottningsförening i Näsviken den 7 juni 1958. Längd 4,80 m. Bredd 1,90 m. Båten byggdes i 3 mm plåt. Den ursprungliga motorn var en Deutz 4-takts marindiesel typ FIL 612 nr 20911024 på 8 hkr. Propellerdiametern var 480 mm och var från Seffle Motorverkstad AB. Båten hade ett varpspel typ SM 4 för 500 meter 8 mm vajer. Båten är av den spantlösa typen som togs fram i mitten av 50-talet. Slutmonterad vägde båten 1 065 kg i traversen. Båten gick troligen på mindre vattendrag runt Dellensjöarna. Det finns en notering på tillverkningskortet att den skall förses med en central lyftögla. På bilden nedan ses att den varit flitigt i bruk - bucklorna under vattenlinjen talat för det. Vi vet inte vilken beteckning båten hade hos Dellarnas Flottningsförening men anologt med övrigt namnskick på föreningens båtar borde den se ut som i rubriken där X är ersatt av ett ordningsnummer D står för Dellen och 58 För tillverkningsåret..

För övrigt vet vi inget om denna båt eller dess öden. Hjälp oss att bygga på historien.

1966 08 06 i Näsviken. I bakgrunden BV 15 nr 430 Dellen-12-60  Foto från Bernt Fogelbergs samling i Sjöhistoriska museets arkiv, Stockholm

 

Tillbaks