Tillverkningsnr 374 typ BVV 4 hette troligen D 10 58

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Dellarnas Flottningsförening i Näsviken den 7 juni 1958. Längd 4,80 m. Bredd 1,90 m. Båten byggdes i 3 mm plåt. Den ursprungliga motorn var en Deutz 4-takts marindiesel typ FIL 612 nr 20911024 på 8 hkr. Propellerdiametern var 480 mm och var från Seffle Motorverkstad AB. Båten hade ett varpspel typ SM 4 för 500 meter 8 mm vajer. Båten är av den spantlösa typen som togs fram i mitten av 50-talet. Slutmonterad vägde båten 1 065 kg i traversen. Båten gick troligen på mindre vattendrag runt Dellensjöarna. Det finns en notering på tillverkningskortet att den skall förses med en central lyftögla. På bilden nedan ses att den varit flitigt i bruk, bucklorna under vattenlinjen talat för det. Vi vet inte säkert vilken beteckning båten hade hos Dellarnas Flottningsförening men anologt med övrigt namnskick på föreningens båtar borde den se ut som i rubriken där 10 är ett ordningsnummer,  D står för Dellen och 58 för tillverkningsåret..

För övrigt vet vi inget om denna båt eller dess öden. Hjälp oss att bygga på historien.

1966 08 06 i Näsviken. I bakgrunden BV 15 nr 430 Dellen-12-60  Foto från Bernt Fogelbergs samling i Sjöhistoriska museets arkiv, Stockholm


April 2019 fick red svar på frågan vart båten hade tagit vägen sedan flottningen på Dellensjöarna  upphörde1968, även om inte hela historenblev klarlagd. En av våra medarbetare i dessa frågor, Eric Hector sände en bild på en tillsynes bekant plåtbåt  som hade gått på Sommen. Red trodde att det var en ex. DFF båt men det gick inte att leda i bevis. Kontakt togs med tidigare ägaren som berättade att hans kamrat hade haft en liknande mindre båt men med "tuff-tuffmotor" vid orten Blåvik i Sommen. Eric sände en bild på den mindre båten som faktiskt var kvar vid sjön. Genom att båten hade originalmotorn kvar kunde identiteten fastställas när båtens ägare Henric Nilsson sände oss fler bilder på bla motorskylten.

Henric hade köpt båten av en yrkesfiskare och tusenkonstnär  på Sommen vid namn Allan i Blåvik. Han hade i sin tur köpt båten på en auktion i trakten 1985. Om båten har gått på ett sågverk i trakterna från tiden i Dellen sjöarna till 1980 talet är ej känt med högst sannolikt. Båten finns i alla fall kvar och är därmed ytterligare en Lidwallsbåt att lägga till listan av ännu existerande. Båten har spakstyrning och saknade spel redan när Henric förvärvade båten. Han körde båten från och till men monterade runt 2015 bort ett oljeläckande backslag som ännu ej 2019 blivit åtgärdat.

 

Nr 374 i papperÅterfunnen !!  Foto Henric Nilsson 2019 04 02Backslaget bortopererat. Foto Henric Nilsson 2019 04 02Stark ledtråd
Foto Henric Nilsson 2019 04 02Utan spel  Foto Henric Nilsson 2019 04 02Med spakstyrning och hel rulle i aktern Foto Henric Nilsson 2019 04 02Motorn som ledde rätt. Foto Henric Nilsson 2019 04 02


Tillbaks