LIstor på båttyper

STÅLBÅTAR TILLVERKADE PÅ LIDWALLS I LEKSAND 1945 - 1987

Båtar sorterade efter typ

månadsbåt

Båttyper

Lidwalls första produkt var varpbåtar av typen BVF 10, där bokstäverna var en förkortning av B = Båt, V= Varp F= Flatbottnad, 10 = 10 hkr Seffle tändkulemotor. Efter bara 6 st båtar kom den V-bottnade typen med beteckningen BVV 10 som blev den båtyp som tillverkades i flest exemplar, hela 165 st.
Företaget byggde även mindre båtar med beteckningen BVV 4, BVV 5 och SV 3. De mindre BVV-båtarna var byggda med raka plåtar.
Båtar av typen BV 12, BV 15, BV 18 och BV 20 var större motorvarpbåtar. Dessa båtar var rundbottnade.
Fram till 1957 tillverkades nästan enbart varp- och bogserbåtar. Typen BB står för BogserBåt och gjorde sitt verkliga genombrott med heldieselmotorn. Här var variationerna många och ofta anpassade direkt efter kundernas önskemål. Efter 1957 utvidgades produktionen med hamnarbetsbåtar, civila och militära persontransportbåtar. Samma år infördes en ny typ av spantlösa skrov på de gamla storsäljarna BVV 10 och BV 15.
Företaget hade sedan länge byggt fritidsbåtar av deplacementtyp, s.k. Högsjöbåtar, dock i liten skala. 1968 byggdes den första halvplanande motorkryssaren för fritidsbruk av typen Ferrina 90. Båttypen och dess efterföljare kom att byggas i ca 50 ex i olika varianter. Även Högsjöbåtarna fick en renässans. På 70-talet stod fritidsbåtarna för 40% av båttillverkningen.
1959 byggdes den första Traktorbåten efter ett Kanadensiskt koncept och genom samarbete med Klarälvens Flottningsförening.Typen kom att byggas i ca 40 ex och blev även Lidwalls sista båtleverans 1987. Ytterligare en båt med timmergaffel lanserades 1966; Sjötraktorn med hytt och ett skrov som var en miniatyr av Siljan I & II. Dessa är än idag hårdvaluta för dyk- och bogseringsföretag.

Arbetsbåtar efter Typ

 • BVV 4- o SV 3-båtar
 • BVV 5-båtar
 • BVV 10-båtar
 • BV 12-båtar
 • BV 15-båtar
 • BV 18-båtar
 • BV 20-båtar
 • Större bogserbåtar
 • Sjötraktorer
 • Traktorbåtar
 • Militära Arbetsbåtar 
 • Passagerarbåtar
 • Dragarenbåtarna
 • Skåningar
 •  

  Fritidsbåtar

 • Alla Fritidsbåtar
 •  

  Övrigt

 • Ombyggnationer och reparenter
 • Strömbildare
 • Lidwallsbåtar i Norge
 •