BV 12


STÅLBÅTAR TILLVERKADE PÅ LIDWALLS I LEKSAND 1945 - 1987

Rundbottnad 7,0 - 7,5 m

månadsbåt

BV 12

Lidwall & Söner AB tillverkade totalt 37 st båtar av typen BV 12. Båttypen byggdes mellan 1950 och fram till 1966 Den har följande data: Längd 7,0 - 7,50 meter Bredd 2,20- 2,50  meter Djupgående ca 60 cm. Vikt 2 400 - 3 600 kg. Varpspelet rymde 1 000 m 10 mm-vajer och hade 2 olika utväxlingar. Båtarna kunde förses med olika typer av motorer. Den första hade en 10 hkr Sefflemotor, senare höjdes hästkraftantalet till både 15, 20 och upp till 23 hkr. Den sist byggda hade en 25 hkr Deutzmotor.

Beteckningen BV betyder i detta fall Båt Varp, den sista bokstaven som ursprungligen angav skrovform (Flat resp. V-Botten) har försvunnit på de större varpbåtarna.
Båtarna var rundbottnade, spantbyggda och byggdes från början helt öppna, en del utrustades med styrhytt midskepps. Typen fanns bara i två skrovvarianter och utvecklades inte i någon spantlös version som de mindre BVV typerna. Ett annat kännetecken är den i två höjdsteg delade vågbrytaren. De båtar som har ett R efter typenbeteckningen  BV 12 byggdes med rund akter och vågbrytaren integrerat i skrovet  och var snarare en förelöpare till typen BV 15

Alla tillverkade BV 12

BV 12 tillverkades i 37 exemplar, 4 st med rund akter. Redaktionen hade 2020  dokumenterat 25 st.  Blå understrukna nummer i listan är klickbara!  Mycket Nöje!

NR BESTÄLLARE / ÅR MOTOR UTFÖRANDE NAMN
Kopparfors AB Korsnäs Falun 1950 Seffle S15 nr 6935 Spel SM 7 KORSNÄS
MIA  GRETA
Svaneholm Bruk AB 1950 Seffle S15 nr 7105 Spel SM 10 Tak  
129
Storsjön Övre Indalälvens FF 1951 Seffle S17 nr 7390 Spel SM 10 Tak  
Skiensvassdragets Felles FF 1952 Seffle S17 nr 8010 Spel SM 10 EMIL
Törefors AB Töre Morjärv 1952 Seffle S17 nr 8013 Spel SM 10  DANA
Hasselfors Bruk AB 1952 Seffle S17 nr 8193 Öppen ej spel STORLOMMEN
200
Oxsjöns FF Sundsvall SCAB1953 Seffle S17 nr 8324 Spel SM 10 tak  
Igelsta Ångsåg AB Östertälje 1953 svårt Ombyggd 1998 99 Seffle S17 nr 8240 Spel SM 10 Tak ITA 1 FORTUNA ROBIN HOOD
203
Holmens Bruk. Norrk. lev. ort Mariefred 1953 Seffle S18 nr 8072 Ej spel Tak öppen  
Graningeverken Forsse Sollefteå 1954 Seffle S17 nr 8684 Spel SM 10 öppen Låsbart fack  
Dellarnas F.F. Iggesunds Bruk 1954 Seffle S17 nr 8806 Spel Ruff vindruta DELLEN 154 SIMPAN
227
Vattenfall Bispgården 1954 Seffle S17 nr 8838 Spel öppen  
Flottningsföreningarna i Sundsvall 1955 Seffle S17 nr 8912 Spel Hytt isbr. stäv KARL-ALFRED
Grensebruket A/S Nordli Norge 1955 Seffle S17 nr 8951 Spel Ruff vindruta  KVEMU
AB Träkol Vansbro 1955 Seffle S18 nr 8897 Spel Hytt isbr. stäv st LOKE
Hamnkontoret Söderhamn 1955 Penta BB 43 Ruff vindruta 7,80 m GERD
Holmen Bruk lev. ort Strängnäs 1955 Seffle S18 nr 8906 Spel Hytt öppen TULKA  I 
Korsnäs Kastens sågv. Gävle 1955 Kundens okända isbr.stäv öppen
HÅLLDAMMEN
AB Sånska Cementgjuteriet 1956 Bolinder 1052 BR. Ej spel Tak öppen MALEXANDER I
AB Rottneros Bruk 1956 Bolinder 1052 BR. Spel Hytt isbr. stäv IRIS
282
Korsnäs AB Gävle för Älgsjön1956 Bolinder 1052 BR. Ej Tak öppen Spel  
Mo Domsjö Örnsköldsvik 1956 Rund akter Bolinder 1052 BR. Styrhytt öppen Spel  
Bergeforsens Kraft AB Sundsvall1956 Seffle S17 nr 9251 Spel öppen ej tak  
Bergeforsens Kraft AB Sundsvall 1956 Seffle S17 nr 9253 Spel öppen ej tak  
Holmen Bruk AB 1956 Rund akter Bolinder 1052 Hytt med sned front  spel
Holmen Bruk AB1956 Bolinder 1052 Öppen Spel  
SV Muddrings AB Stockholm 1956 Skrotad 2020 Seffle S18 nr 8905 Öppen Spel BLÖTÖGA
Mo Domsjö Örnsköldsvik 1957 Rund akter Bolinder 1052 Styrhytt öppen Spel TULKA IV
314 R
Mo Domsjö Örnsköldsvik 1957 Rund akter Bolinder 1052 Styrhytt öppen Spel  
327
Bjerkenes Norge1957 Seffle S17 nr 9407 Ruff Öppen Spel.  
456
Graningeverken AB Forsse Bruk 1961 Bolinder 1052 Öppen Kapelltak  
Indalälvens FF Sundsvall1960 Bolinder 1052 Öppen ej hytt skrotad LÅNGAN
Holmens bruk AB Norrköping 1961 Bolinder 1052 Öppen med tak spel SVANEN
Skellefteå Stads Kraftverk 1962 Bolinder 1052 Öppen Kapelltak spel NILS OSKAR
499
Skellefteå Stads Kraftverk 1962 Bolinder 1052 Öppen Kapelltak spel  
Skellefteå Stads Kraftverk.1962 Bolinder 1052 Öppen Prejdon spel  KOLPINA
AB Högboda industrier Töcksfors 1965 Deutz typ F2L 514 Styrhytt ej spel TJOFF