BV 20

STÅLBÅTAR TILLVERKADE PÅ LIDWALLS I LEKSAND 1945 - 1987

Största varpbåtsserien

månadsbåt

BV 20

Lidwall & Söner AB byggde totalt 16 st BV 20-båtar mellan 1956 och 1965. Längder 8,5 - 9,5 m. Bredden var 2,85 m. Modellen var avsedd för de nyare starkare heldieselmotorerna och markerade därmed ett paradigmskifte. Tändkulemotorernas dagar var räknade. Dessvärre också timmerflottningens. 1956 började Lidwalls att modifiera sin storäljare BV 15, 1957 gick man över BV 18 och anpassade den efter dieslarna, i samma veva tog firman fram BV 20 som var samma runda fina skrov men kraftigare och något bredare.
BV 20 fick i några fall det nya stora spelet SM 30 som tog 1200 meter 14 mm wire mot SM 20 som tog 1000 meter 12 mm wire.
Av kundlistan framgår att alla båtarna såldes norröver. Stora vatten och stora avstånd. Några gick till kraftverksbyggen och är i de flesta fall försvunna. Flottningsbåtarna hade sannolikt en annan lokal förankring och tillvaratogs i större omfattning. Eller så var det mer jobb och mindre intresse för de statliga verken att tillvarata värdena båtarna representerade?
Samtliga byggdes på kundorder och kunde därför skräddarsys efter önskemål. Båtarna fanns i ett antal varianter, öppna eller däckade, med tak, långa och korta styrhytter, några helt utan. Förruff förekom med britsar, fällbara bord och hyllor för skaffning och spritkök. Det var andra arbetsmiljöbestämmelser på 50-talet.
På alla BV 20 var var bredden 2,85 m, BV 18 var 2,8 m, BV 15 var bredden 2,5 m. BV 12 som förekom i längder på 7,0 - 7,5 m var 2,2 m bred. Det är de måtten man får gå på när man ska artbestämma dessa skönheter.

BV 20

Totalt 16 st. 11 st identifierade. Alla hade spel och betecknades därför BV
Blå nummer och bilderna till vänster klickbara.

NR BESTÄLLARE / ÅR MOTOR ÖVRIGT NAMN
318 Ljusnans FF Bollnäs 1957 Bolinder 1053 BR
35 hkr nr 10815 - 1048
L = 9,50 m
Ruff o styrhytt Hytten isolerad med Bilsonite 2 britsar, 1 bord, 2 hyllor plåthylla för gasolkök
SM 30
NR 28 LETTSJÖN I
325 Svenska Cellulosa AB. Sundsvall 1957 Bolinder 1054-RB -77
46 hkr
L = 8,50 m
Öppen med styrhytt.
SM 20
 
326 Svenska Cellulosa AB. Sundsvall 1957 Deutz Sa 4L514.
50 hkr nr 1855-157-60
L= 8,50 m Öppen med styrhytt SM 20  
358 Indalälvens Flottningsförening Sundsvall 1958 Bolinder 1053 BR
35 hkr
L = 9,50 m Ruff o styrhytt. SM 20 VALSJÖBÅTEN KEATON
359 Skellefteå Flottningsförening. Skellefteå 1958 Bolinder 1053 BR
35 hkr
L = 9,50 m Styrhytt.
SM 30
FALKEN
388 Ljusnans Flottningsförening Bollnäs 1959 Bolinder 1053 BR
35 hkr nr 11611 - 1099
L = 9,50 Styrhytt Ruff isolerad m bilsonite 2 britsar, bord hyllor plåthylla för gasolkök SM 30 NR 104
VÄXNAN

SMÅNGAN
434 Ljusnans Flottningsförening Bollnäs 1960 Bolinder 1113 BR 41 hkr nr 2630 L= 9,50 Styrhytt Ruff isoleras tjärpapp o masonite 2 britsar bord hyllor plåthylla för gasolkök SM 30 HURTIG
454 Graningeverken Forsse Bruk AB 1961 Bolinder 1113 BR M
42,5 hk nr 5995
L = 9,00 m Styrhytt
SM 30
CHARLIE II
460 Lule Älvs Flottningsförening Luleå 1961 Bolinder 1114 BR
57 hkr
L = 9,50 m Ruff o styrhytt
SM 30
HÅBROK
463 Kungliga Vattenfallsstyrelsen Vargforsbygget 1961 Bolinder 1113 BR
42,5 hkr
L = 9,00 m Styrhytt. SM 20  
464 Indalälvens Flottningsförening Sundsvall 1961 Bolinder 1113 BR
42,5 hkr 5994
L = 8,50 m Styrhytt ut till relingen
SM 20
FANBYVIKEN FANBYN
471 Övre Indalälvens Flottningsförening Storsjön Östersund 1961 Bolinder 1113 BR
41 hkr
nr 6873
L = 9,00 Ruff o styrhytt
SM 30
SUNE RAGNAR
501 Skellefteå Stads Kraftverk Skellefteå 1962 Bolinder 1113 BR
42,5 hkr nr 9161
L = 9,00 Styrhytt SM 30 AFRIKAS DROTTNING
561 Skellefteå Flottningsförening Skellefteå 1965 Bolinder 1113 BR. 42,5 hkr L = 9,00 Styrhytt SM 30 SPOVEN BULAN
567 Kungliga Vattenfallsstyrelsen Glommersträsk Gallejaur kraftverk
1965
Bolinder 1113 BR. 42,5 hkr L = 9,00 Öppen med Styrhytt
SM 20
?
568 Kungliga Vattenfallsstyrelsen Glommersträsk Gallejaur kraftverk
1965
Bolinder 1113 BR. 42,5 hkr L = 9,00 Öppen med Styrhytt SM20