Tillverkningsnr 318 typ BV 20 Nr 28 Lettsjön I

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt Ljusnans Flottningsförening, Bollnäs den 8 maj 1957. Längd 9,50 m. Bredd 2,85 m. Motorn var en BM typ 1035 på 35 hkr med tillverknings nr 10815 - 1048. Båten hade ett varpspel typ SM 30 för 1000 meter 14 mm lina Bordläggningsplåten var 5 mm tjock. Över vattenlinjen byggdes båten i 4 mm. Hos Ljusnans Flottningsförening hade båten nr 28.
Båtens utförande var enligt tillverkningskortet med ruff och styrhytt. Ruffen skulle isoleras med bilsonite och förses med 2 enkla britsar, 1 bord, 2 hyllor samt plåthylla för gasolkök

 

Lettsjön I. Foto Bernt Fogelberg1969 04 08 i Bengt Westins samling .

Lettsjön I. Foto Bernt Fogelberg 1968 04 13 i samling .

Skrovmässig sig lik Foto red 2016 05 03

Det finns antecknat på Lidwalls tillverkningskort att båten såldes till Skogsägarnas Ind. i Växjö den 11 aug 1972. Det var det sista vi kände till om denna eleganta och rätt sent tillverkade BV 20 men i maj 2016 lärde vi oss mer! Ett skrov dyker upp på Blocket och en våra många tillskyndare och följare tipsar om båten. Då den ligger på bekvämt avstånd från Hufvudkommunen är det bara att vrida på bilnyckeln och ta sig till trakten av Grillby. Där mötte Patrick Borén som vi redan talat med och visade oss båten.

I Fyrisån. Foto red 2002 06 13

Historien börjar framträda och ännu en gång får vi avgörande hjälp genom det frivilliga båtregistret då vi kan ana DYK 34 på hytten. Men först träder en bild tagen i Fyrisån 2002 fram i reds minne och den passar i pusslet. Patrick förvärvade ett skrov i dåligt skick runt 2010. Båten hade vid tidpunkten legat i träda några år efter att ha varit partybåt i Uppsal trakten. I Grillby blästrar man skrovet och sätter båten i stånd så att den blir fullt körbar. Man tänker sig att ha den som en öppen turbåt, företar en provtur men så blir det inte mer. Så hamnade hon på Blocket 2016

Historien är som följer; i slutet av 1970 talet köper Västerviks Dykklubb en båt av Södra Skogsägarna. Den är redan då ombyggd men används till att rangera flottgods vid en närbeläget sågverk. Som ni kan se på bilden av stäven är siffrorna nr 28 bortskurna och ersatta med en hel plåt. Det behöves säkert då båten gick i Östersjön. Dykklubben brukar båten flitigt men säljer runt 2000 båten till Uppsala och skaffar en plastbåt istället.

I maj 2016 är båten till salu men det dröjer inte länge fören båten säljs och blir en i raden av Lidwallsbåtar som Mats Norell i Blötberget köpt senaste åren. Ny hemkommun blir alltså Ludvika. Red kommer med intresse följa båtens fortsatta öde och äventyr. Från tuggen är den i vilket fall räddad.

Stäven med lapparna. Foto red 2016 05 03

Här har ruffen suttit. Pollarna är flyttade. Foto red 2016 05 03

Och dessa är ju bekanta... Foto red 2016 05 03

..liksom akterstävens utforning Foto red 2016 05 03

Den avlyfta hytten med del av originalruffen. Foto red 2016 05 03

Ute ur ladan kan båtens fina linjer beskådas Foto i Enköping Lars Hansson 2016 05 26

Ute ur ladan kan båtens fina linjer beskådas Foto i Enköping Lars Hansson 2016 05 26

På väg mot Blötberget. Foto Lars Hansson 2016 05 26Med en passande hytt. foto red 2018 01 12


Så ser hon ut just nu. Kommer att bli fint detta.  Foto red 2018 10 21


Tillbaks