Tillverkningsnr 471 typ BV 20 hette Sune senare Ragnar

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Storsjön Övre Indalsälvens Flottningsförening med säte i Östersund den 4 april 1961. Längd 9,00 m. Bredd 2,85 m. Motorn var en BM typ 1113 på 42,5 hkr med tillverkningsnr 6873. Båten hade ett varpspel typ SM 30 för 1000 meters 14 mm lina. Bertil Hagström stod för slutmonteringen. Bordläggningsplåten var 6 mm tjock i bottenstråket Resten av skrovet byggdes båten i 5 mm plåt. Propellerdiametern var 850 mm. Totalvikten var 6 500kg.

Båten köptes vid Lit i Jämtland 1965 av Börje Åström, Kalix, som kallade den för Ragnar. Innan dess skall den ej ha haft något känt namn. Börje sålde ca ett år senare till Nusnäs vid Siljan. Där byggdes båten om till nuvarandes utseende och försågs okänt år med hydrauldrift.

En hydraulmotor sitter på gamla motorns plats och driver via den ursprungliga propelleraxeln båten. Dieselmotorn, en Perkins, som driver hydraulpumpen, sitter under akterdäcket. Det gör att båten har stora utrymmen och en helt plan durk. Båten användes till nöjes- och fisketurer på Siljan. År 2000 såldes båten vidare till Mora och Åke Thorildsson. Han sålde båten vidare till en ny ägare i Söderbärke 2011. Nu skall båten gå på Barkensjöarna.

Mora våren 2007 Foto Red.

 

Denna båt såg red. i Mora 2007 och det såg verkligen ut som ett Lidwalls bygge. Det var innan det fanns några tankar på denna hemsida. När vi satte igång med www.lidwallsbatar.se frågade jag Tomas Johansson, båtkännare från Sollerön om han kände till båten och dess historia. Tomas tog reda på att båten hade ägts av Nils Olsson i Nusnäs och då påminde jag mig om ett gammalt e-brev från Börje Åstrom i Kalix, där han skrev att han hade sålt en båt till en by där det förekom dalahästtillverkning. Jag skrev åter till Börje och fick följande svar.

Hej Anders!

Du får gärna lägga ut det jag skickat till dig. Snacka om att båtar kan förändras. Jag såg vid många resor i Dalarna att man hade förkärlek till gamla "bombåtar" och det förstår jag eftersom Lidwalls fanns i Leksand. Den båten du har på bilderna borde ju ha varit den jag sålde till Nusnäs och dalahästtilverkarna Olsson.(var det inte så dom hette?) Den köpte jag i Lit efter nedläggningen av flottningen där uppe i Jämtland. Det satt ju en BM 1113 i den då

Vilka säljarna var kommer jag inte ihåg på rak arm, men jag tror aldrig jag har sett så många olika bombåtar på ett ställe samtidigt. Båda båtarna jag köpte hade varpspel och en stor styrhytt, men ingen av den typen hittar jag på Lidwalls hemsida. Måtten var c:a 9 x 2,80 och de var i mycket bra skick. Jag borde ha bilder någonstans eftersom jag hade den ena inhyrd hos ASSI tillsammans med AXEL ( LillPär ) i drygt 10 år. Jag tror inte det fanns några tillverkningsskyltar.

Hälsn. Börje

 

Som ni ser så stämmer allt med Börjes brev. Därför tycker vi oss kunna fastställa denna båts identitet med mycket stor sannolikhet. Vi skulle gärna se en bild på båten i plurret!

 

 

Mora våren 2007 Foto Red.

Redaktionen förenade nytta med nöje under en tur Siljan runt och passade på att fota den då okända BV 20 båten i Mora 2010 08 03

Ett närmare studium av båten sade oss att detta måste vara en Lidwallsbåt Fotot red i Mora 2010 08 03

Båten förefaller inte ha gått mycket i timmer då skrovet är slätt och fint även under vattenlinjen.
Foto red Mora 2010 08 03

Tillbaks