Tillverkningsnr 358 typ BV 20 Nr 218 Hårkan nu Keaton


Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Indalsälvens Flottningsförening i Sundsvall den 14 mars 1958. Längd 9,00 m. Bredd 2,85 m.Vikt 6500 kg. Motorn som ännu sitter i båten är en Bolinder Munktell typ 1053 på 35 hkr. Båten hade ett varpspel typ SM 20 för 1000 meters lina. I tillverkningsspecen står att båten var försedd med dubbla tankar, styrhytt och ruff. Ruffen var utrustad med två britsar och två hyllor med klädhängare. Arbetsnamnet på verkstan var "Valsjöbåten"

I augusti 1972 var det slutvarpat på Indalsälven och båten inköptes av Hamnkontoret i Nyköping för 14 200 kr. I Nyköping brukades  båten fortfarande som arbetsbåt, ombyggd utan varpspel. Hon döptes till Keaton då hamnen hade en större bogserare vid  namn Buster och förefaller ha hållits i  mycket gott skick. Efter lång och trogen tjänst i Nyköping såldes båten i augusti 2017 genom anbud.  Hon köptes av Lars Axrup - ett aktat namn i flottningsbåtkretsar - och  har fått ny hemmahamn i Köping. Lars har gjort om akterdäcket till ett tätt helsvetsat. Senast i september 2019 har den tunga och ur stabilisteringssynpunkt dåliga kranbågen demonterats samt den förhöjda relingen akteröver. Båtens fina linjer var på väg tillbaka !

I maj 2022 såldes båten till en entreprenadfirma Sjöbyggnationer AB i Stenungsund. Lars redan hade en varpbåt med kulmotor i Karlstad och två stora båtar blev lite väl mycket.


I ursprungliga farvatten 1966 09 21. Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriska Museet arkiv Stockholm.

Slutflottat för 218:an Hårkan 1966 09 19 . Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriska Museet arkiv Stockholm.

Levererad till Nyköpings Hamn. Södermanlands Nyheter 1970 08 07 från Gunnar Hedmans arkiv

Så här såg hon ut 1972 05 20 nästan i orginalskick jmf. med systerbåten nr 318 Lettsjön Foto Bernt Fogelberg i Bengt Westins samling .

 

Bilder från Nyköping juni 2006 foto Red.

Orginalratten återfinns nu på den yttre styrplatsen. Bilder från Nyköping juni 2006 foto Red.

Det mekaniska varpspelet är ersatt av ett hydrauliskt med lyftfunktion. Bilder från Nyköping juni 2006 foto Red.

I Nyköpings Hamn, uppe för bottenmålning kanske. Foto Christer Samuelsson 2015 02 26

Åter i Hamnens vatten och tjänst. Foto Claes Sandberg 2015 03 29Keaton utbjuden till försäljning av Nyköpings hamn. Första bilden på båten i fart. Foto KVD juni 2017Kanske i full fart  Foto KVD juni 2017I Mälaren efter en lång och bekymmersfri färd från Nyköping  foto Lars Axrup  2017 08 28På sommarvistet i Mälaren vid egen brygga  foto Lars Axrup  2019 06 09Back too basic tänkte Lars, stängde och tog bort kranen.
En utmaning dock för trimmet vilket löstes rutinerat med lämplig barlast. Foto hösten 2019 Lars AxrupDag för sjösättning  Foto Lars Axrup 2020 04 26Över Mälarfjärdar nu med tätt akterdäck
Foto Lars Axrup 2020 04 26Fikastopp?
Foto Lars Axrup 2020 04 26

Tillbaks