Tillverkningsnr 358 typ BV 20 Nr 218 Hårkan nu Keaton

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Indalsälvens Flottningsförening i Sundsvall den 14 mars 1958. Längd 9,00 m. Bredd 2,85 m.Vikt 6500 kg. Motorn som ännu sitter i båten är en Bolinder Munktell typ 1053 på 35 hkr. Båten hade ett varpspel typ SM 20 för 1000 meters lina. I tillverkningsspecen står att båten var försedd med dubbla tankar, styrhytt och ruff. Ruffen var utrustad med två britsar och två hyllor med klädhängare. Arbetsnamnet på verkstan var "Valsjöbåten"

I augusti 1972 var det slutvarpat på Indalsälven och båten inköptes av Hamnkontoret i Nyköping för 14 200 kr. I Nyköping brukades  båten fortfarande som arbetsbåt, ombyggd utan varpspel. Hon döptes till Keaton då hamnen hade en större bogserare vid  namn Buster och förefaller ha hållits i  mycket gott skick. Efter lång och trogen tjänst i Nyköping såldes båten i augusti 2017 genom anbud.  Hon köptes av Lars Axrup - ett aktat namn i flottningsbåtkretsar - och  har fått ny hemma hamn i Köping.

I Nyköpings Hamn 2012-05-05. Foto Red.

I ursprungliga farvatten 1966 09 21. Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriska Museet arkiv Stockholm.

Slutflottat för 218:an Hårkan 1966 09 19 . Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriska Museet arkiv Stockholm.

Så här såg hon ut 1972 05 20 nästan i orginalskick jmf. med systerbåten nr 318 Lettsjön Foto Bernt Fogelberg i Bengt Westins samling .

 

Bilder från Nyköping juni 2006 foto Red.

Bilder från Nyköping juni 2006 foto Red.

Orginalratten återfinns nu på den yttre styrplatsen. Bilder från Nyköping juni 2006 foto Red.

Det mekaniska varpspelet är ersatt av ett hydrauliskt med lyftfunktion. Bilder från Nyköping juni 2006 foto Red.

Originalratten på yttre styrplatsen. Bilder från Nyköping juni 2006 foto Red.

I Nyköpings Hamn 2012-05-05. Foto Red.

I Nyköpings Hamn, uppe för bottenmålning kanske. Foto Christer Samuelsson 2015 02 26

Åter i Hamnens vatten och tjänst. Foto Claes Sandberg 2015 03 29Bild från annonsen.  Det är första gången vi får se båten i fart. Foto KVD juni 2017Kanske i full fart  Foto KVD juni 2017I Mälaren efter en lång och  bekymmersfri färd från Nyköping  foto Lars Axrup  2017 08 28

Tillbaks