BV 18

STÅLBÅTAR TILLVERKADE PÅ LIDWALLS I LEKSAND 1945 - 1987

Varp- och bogserbåt för ännu hårdare tag

månadsbåt

BV 18

Lidwall & Söner AB byggde totalt 25 st BV 18-båtar, de första 1953. Längd 8,0 - 9,0 m. Bredd 2,7 - 2,8m. Samtliga byggdes på kundorder och kunde därför skräddarsys efter önskemål. Båtarna fanns i ett antal varianter, öppna eller däckade, med tak, långa och korta styrhytter, några helt utan. Förruff var vanlig med britsar, fällbara bord och hyllor för skaffning och spritkök. Det var andra arbetsmiljöbestämmelser på 50-talet. Med den modifierade modellen som kom 1957 så försvann tändkulemotorerna till förmån för Bolinder-Munktells heldislar. Då kunde man även få gångvärme i styrhyttarna. På några avslutades ruffen i fören med ett nedsänkt utrymme där man kunde stå och arbeta säkrare än på rufftaket. Ljusnans Flottningsförening förefaller att ha varit svårt förtjusta i modellen, man tog de tre första och skarvade 1954 i med ytterligare en. Säkert hade man ett finger med i spelet (!) när det gällde utvecklingsarbetet. Men när de nyare modellerna med dieslar 1957 kom köpte Ljusnans FF ett par BV 15 istället.
På alla tidiga BV 18 var var bredden 2,8 m och i den senare versionen 2,7 m även om längderna varierade mellan 8,0 - 9,0 m. I ett fall till och med 7,7 m av för oss okänd anledning. På BV 15 var bredden alltid 2,5 m. BV 12 som förekom i längder på 7,0 - 7,5 m var bredden 2,2 m. Det är de måtten man får gå på när man ska artbestämma dessa skönheter.

 

BV 18 Första modellen

Totalt 12 st. 10 st identifierade. Alla hade spel och betecknades därför BV, samtliga 9,0 m.
Blå nummer och bilderna till vänster klickbara.

NR BESTÄLLARE / ÅR MOTOR ÖVRIGT NAMN
185 Ljusnans Flottningsförening Mållången1953 Skandia Typ 181 B 120 BV 20 hkr nr 222673 Tryckluftstart Ruff Styrhytt, bred skädda Skanslucka Spel SM 20
MÅLLÅNGEN LAGITT
186 Ljusnans Flottningsförening Bollnäs 1953 Seffle S 18 BVF 20 hkr nr 8278 Ruff 2 britsar 2 hyllor fällbord Hylla för fotogenkök Ljusventil Tak Nedsänkning i fören Kundens spel SM 20
HENNAN IV
191 Ljusnans Flottningsförening 1953 Seffle S 18 BVF 20 hkr nr 8276 Ruff 2 britsar 2 hyllor fällbord Hylla för fotogenkök Ljusventil Tak Nedsänkning i fören
Spel SM 20
ORTEN
193

Korsnäs AB Rämsön 1953

Seffle 25 hkr Bytt -64 till BM 1113 BR 42 hkr nr 17901 Öppen för med tak Spel
SM 20
ELINA
204 Billeruds AB Ludvika Ångsåg 1953 Seffle BF 110 16 hkr nr 2986 Längd 8,6 m Öppen för Styrhytt Isbrytarstäv tätspantad för spel SM 20
ZURABAYA
205 S.C.A. Sundsvall Stavreviken 1954 Seffle S110 25 hkr nr 8581 Luftstart snabbstart Ruff med nedsänkt för Skanslucka Öppen Styrhytt Isbrytarstäv Kundens spel
BOGESUND ex BOGE
207 Ljusnans Flottningsförening Bollnäs 1954 Seffle S18 BVF 20 hkr nr 8277 Ruff nedsänkt för 2 britsar 2 hyllor fällbord Hylla för fotogenkök Ljusventil Styrhytt med tak av pannplåt Spel SM 20
GALVEN PÄRLAN
208 Storsjön Övre Indalsälvens Flottningsförening 1954 Skandia 120 BV 23 hkr installeras av kund Öppen utan tak Isbrytarstäv Lev utan durkar, roderlina, ratt tank. Kunden mont spel.
NÄKTEN VIRGO
216 Vattenfall Bergeforsens kraftverksbygge 1954 Seffle S 110 25 hkr nr 8635 Styrhytt plåt isolerat tak. Spel SM 20
motorn kvar 2021

228 SCA Östrands Fabriker 1954 Seffle S110 BVF 25 hkr nr 8770 Ruff m durkplåt på tak styrhytt Isbrytarstäv Tätspantad för Belysning Spel SM 20
AXEL
234 Slottsbrons Träförädling AB 1955 Seffle S110 BVF 25 hkr nr 8918 Öppen Styrhytt m 2 sittplatser och bord Spel SM 20
ÅSA BAMSE
257 SCA Umeå Stöckeby 1955 Seffle S110 BVF 25 hkr nr 8941Luft- och elvärmestart Ruff durkplåt på tak m 2 ljusventiler 2 britsar 2 hyllor 2 fällbara bord hylla spritkök Styrhytt Isbrytarstäv Spel SM 20
JOEL

 

 

BV 18 Modell -57

Totalt 13 st. 12 st identifierade
1957 modifierades båten och gjordes till en större variant av den 1956 lyckosamt modifierade BV 15. Tändkulemotorerna var på väg ut och Bolinder-Munktell bröt mark med sina fina dieselmotorer. I reklambladen presenterades även denna som en halv meter kortare än föregångaren, lika som BV 15. BV 18 gick från standardmåttet 9,0 m till 8,5 m även om båtarna i några fall var endast 8,0 m. I ett fall 7,7. Den lättare motorn och ett kortare skrov borde liksom på BV 15 betytt en hel del för manöverbarheten ibland stockar och buntar.
I listan här är måttet 8,5 m om inte annat anges. Typbeteckningarna BV 18 om ej annat anges. Blå nummer klickbara.

NR BESTÄLLARE / ÅR MOTOR ÖVRIGT NAMN
323 Dammenvassendragets FF Norge1957 Seffle S110 BVF 25 hkr nr 9454 L = 8,0 m öppen ruff m sittplats för 4 man 2 bord 2 hyllor hylla för spritkök Spel SM 20

409 Boxholm AB Sommen 1959 BM 1052 BR 57
23 hkr
nr 10127-1637
öppen ruffen isolerad med tjärpapp och masonite. 2 bänkar plåthylla, klädhylla bord porslinsskåp spel SM 20
LAXEN
446 Igelstaverken Södertälje 1960 BM 1054 BR 46 hkr nr 5253 Kort Styrhytt Öppen Vågbrytare Tätspantad Spel SM 20 med högre hastighet p.g.a motorstyrkan
ITA II
519 Graningeverken Utansjö 1963 BM 1113 42,5 hkr nr 14468 Radiatorkyl. Traktorljudd. L = 8,0 m Vågbrytere Kort Styrhytt m värme fr. motorn Spel SM 20

539 Vargöns bruk 1963 BM 1114 BR 64,5 hkr nr 4384 Radiatorkyl. ljuddämp. L = 8,0 m Styrhytt m värme fr motorn Spel SM 20
ULVEN
543 Forsviks skogar 1964 BM 1113 42,5 hkr nr 17248 Radiator L = 8,0 m Kort styrhytt m värme spel SM 20
FORSVIK
569 Holmens Kölja Hernösand 1965 BM 1113 42,5 hkr nr 27062 Radiator L = 8,0 m styrhytt för om motorn Öppen Spel SM 20
TULKA III
587
BB18
AB Stat. Skogsind. Skinnskatteberg 1966 BM 1113 42,5 hkr nr 31959 Radiator L = 7,7 m Kort Styrhytt öppen 6 och 8 mm plåt Bogserpåle
ANNA
598 BB18 Hommelsviks Bruk Norge 1966 BM 1113 BR 42,5 hkr nr 31935 L = 8,0 m Kort Styrhytt Bogserpåle

599 BV18

AB Statens Skogsind. Karlsborgsverken 1966 BM 1113 42,5 hkr Kölkylare 1,7 kvm L= 8,0 m Styrhytt framför motorn Vågbrytare spel SM 10

605
BB18
AB Stat. Skogsind. Laxå 1967 BM 1113 BR 42,5 hkr nr 32842 Kölkylning ljudd. Styrhytt isförstärkt Bogserpåle

607 BB18 Ström Ljusne AB 1966 BM 1114 68 hkr nr 6027 Radiator Öppen
Fällbar styrhytt framför motorn Bogserpåle
LJUSNE II TONY II
613 BB18 Holmen Bruk Norrköping 1967 BM 1113 BR 42,5 hkr. nr 36385 Kölkyl L= 7,7 m Styrhytt bakom motorn Bogserpåle
HOLMEN