BV 15

STÅLBÅTAR TILLVERKADE PÅ LIDWALLS I LEKSAND 1945 - 1987

Varp- och bogserbåt för hårda tag

Månadens båt

BV 15

BV-15 kom redan 1947 och kunde förekomma i en mängd olika utförande. Gemensamt för typen är att de var rundbottnade med avhuggen akterspegel, med undantag för nr 14 och nr 15 som var flatbottnade och 23, 24 och 25 som var V-bottnade. De var i början utrustade med en 15 hkr Sefflemotor av typen S17. Därav siffran 15 enligt den den ursprungliga produktnamnlogiken. Ganska snart beställdes båtarna med större motorer, Seffles 20 hkr verkade passa väldigt bra. 1950 byggdes också två med tvåcylindriga 30 hkr Seffle, ett hiskeligt kraftpaket för sin tid. 1955 dök Bolinder-Munktells 1052 BR upp med 23 hkr och blev snabbt det huvudsakliga valet.
De flesta hade varpspel och kallades därför BV - Båt Varp. Båtar utan varpspel kallades BB - Båt Bogser. Det var sannolikt Erik Lidwall som ritade båttypen under sin tid som verkmästare på Dalälvarnas Flottningsförenings varv i Övermo - Leksand. Se vår länk till Anders Winters katalogisering av DFF båtar. Den första båten av denna typ som byggdes på Lidwalls har tillverkningsnummer 7 och finns ännu kvar i gott skick med originalmotorn som drivkälla.

Efter tio framgångsrika år hade verkstaden utvecklat en modernare typ. Den hade i de flesta fall vågbrytaren integrerad med skrovet och kallades internt modell 57. Vi har dessa i en egen lista nedan. Samtliga byggdes på kundorder och kunde därför skräddarsys efter önskemål. Det förekom allt från helt öppna, däckade, fördäck, ruff med kojer, enkel styrhytt, större hytter eller bara plåttak.

En sak som varierade var längden på skroven, allt från 6,55 m till 9,5 m. Den första modellen var i huvudsak 8,5 m. Modell 56 var i allmänhet 7,5 m, den var ju också konstruerad för att bära en lättare motor och borde ha varit mer lättmanövrerad i flottningen. Beteckningen BV/BB 15 var alltså ett tänjbart begrepp. Det mått som var lika rakt igenom på alla BV 15 var bredden 2,5 m. BV 12 som förekom i längder på 7,0 - 7,5 m var 2,2 m, BV 18 var 8,0 - 9,0 m var 2,8 m och i en senare version 2,7 m breda. Det är de måtten man får gå på när man ska artbestämma.

Totalt tillverkades 98 st båtar av BV-15 typen. Vi har identifierat 52 st,  6 st båtar har vi fått bilder på men kan ännu inte koppla dem till ett tillverkningsnummer.

Samtliga byggda BV 15 Första modellen

Totalt 63 st. 47 st identifierade Blå nummer och bilderna till vänster klickbara.

NR MODELL BESTÄLLARE / ÅR MOTOR ÖVRIGT NAMN
Billeruds bruk 1947 Seffle S17 BF 15 hkr nr 5563 L = 9,5 m
Hel hytt Varpspel
VÄSMAN VIKTORIA
Klarälvens FF 1947 Seffle BF 17 15 hkr L = 8,5 m Öppen Varpspel VARPAREN 5 ?
Jösseälvens FF 1947 Seffle BF 17 15 hkr L = 8,5 m Flatbottnad förstorad BVF-10 KUBA II LÖNNÖ
Nr 15 BVF 15
Jösseälvens FF 1947 Seffle BF 17 15 hkr L = 8,5 m Flatbottnad förstorad BVF-10
L. Moutka Kiruna 1947 Seffle S 18
BF 20 hkr.
L = 8,5 m Öppen FORTUNA
Billeruds AB 1947 Seffle S17 BF 15 hkr nr 5862 L = 8,5 m
Hel hytt Bogserkrok
STÅNKAN
Uddeholms AB 1947 Seffle S 110 BF 25 hkr. L = 8,5 m Bogserkrok STJÄRN
Billeruds AB 1948 Seffle S18 BF 20 hkr nr 6140 L = 8,5 m CHARLOTTA
Hasselavattnens FF 1948 Bolinder typ B5M15 12 hkr nr 36463 luftstart L = 8,0 m förstorad BVV10 Spel SM 10 Prejskivor  
Nr 24 BVV 15
Nätra Älvars FF 1948 Solomotor typ H 8 8 hkr  L = 8,0 m förstorad BVV-10  
Nätra Älvars FF 1948 Solomotor typ H 12 12 hkr  L = 8,0 m förstorad BVV-10 Spel SM 10 Öppen  
Ljusne Woxna AB 1948 Bolinder typ W3 20 hkr  L = 8,5 m Öppen
Bogserkrok
 
Utansjö Cellulosa AB 1948 Seffle typ S18 BF 20 hkr
nr 6337
L = 8,5 m Hel hytt
Spel SM 10
KYRKBÅTEN EMILIA BÖLJA
Karlholms bruk 1948 Seffle typ S18 BF 20 hkr
nr 6420
L = 9,0 m
Isbrytare hytt Spel SM 10
 
Barkens Sågverk AB 1948 Seffle S18 BF 20 hkr nr 6421 L = 9,0 m Isbrytare Hel hytt 2 kojer Spel SM 10 BARKEN
Sundsvallsbolagen gem. förvaltning 1949 Seffle S18 BF 20 hkr nr 6472 L = 8,5 m Tak Ruff 2 kojer Spel SM 10 Nu Ångbåt BORGSUND
Iggesunds bruk 1949 Säffle S18 BF 20 hkr nr 6471 L = 8,5 m Öppen Kapellbågar Spel SM 20 BALDER
Dellarnas FF 1949 Seffle S17 BF 15 hkr nr 6473 L = 9,0 m Hel hytt DELLEN 5 DRAGE
Glomma FF Norge 1949 Seffle S17 BF 15 hkr nr 6453 L = 8,5 m Öppen Bogserpåle DRAUGEN VB 56
Jösseälves FF 1949 Seffle S110 BF 25 20 hkr nr 6588. L = 8,5 m
Hel hytt 2 kojer
 
Nr 60 BV 15
Mo Domsjö AB Seffle S18 BF 20 hkr nr 6611 L = 9,0 m Ruff 2 sovplatser spel SM 10 ankarspel  
Nr 61 BV 15
L. Moutka Kiruna 1949 Seffle S18 BF 20 hkr nr 6652 L = 8,5 m Spel SM 10 ruff och tak TIMMER
Nr 63 BV 15
Drammenvattendragets FF Norge Seffle S18 BF 20 hkr nr 6687 L = 9,0 m Öppen utan ruff Spel SM 10  
Glomma FF Norge 1949 Seffle S18 BF nr 6736 L= 8,5 m Öppen Bogserpåle VB 71 PELLE
Haldenvassdragets FF Norge 1949
Seffle S17 BF 15 hkr nr 6796 L= 8,5 m Förkapp/Ruff vedspis VB 92 SITTEN SKIRFORS
Nr 81 BV 15
Lövenskiöld Norge 1950 Seffle S18 BF 20 hkr nr 6941 L = 9,0 m Spel SM 20 ruff  
Testeboåns FF 1950 lev utan motor L= 8,5 m Nu ångbåt STINA-LISA NIRVANA
Över Långens FF Norge 1950 Seffle S18 BF 18 hkr nr 6939. L= 8,5 m Spel SM 20 Tak Ruff 2 kojer Isbrytare  
Storsjön Övre Indals FF 1950 Seffle S17 BF 15 hkr nr 6908  L= 8,5 m Spel SM 20 Tak Ruff 2 kojer

GEVSJÖN EOS

Statens Skogsindustrier 1950 S17 BF 15 hkr nr 6908.  L= 8,5 m Spel SM 20 Tak Ruff 2 kojer spis NESTOR
Billeruds AB 1950 Seffle S 27 BF 2-cylindrig 30 hkr 6969.  L = 9,5 m
Spel Halvdäckad Hytt Ruff
GRUVÖN I
Namsen FF 1950 Seffle S18 BF 20 hkr nr 6952 L = 9,0 m Spel SM 20 Tak och ruff  LAKSJÖ
Ljunga älvs FF Stöde 1950 Seffle S18 BF 20 hkr L = 8,5 m Spel Löstagbart tak och vågbrytare 5-223 SKALLBÖLE
Billeruds AB 1950 Seffle S 27 BF 2-cylindrig 30 hkr 6970 L = 9,5 m
Hytt Ruff Halvdäckad Spel SM 20
SEG
Sandvikens Cellulosa AB 1950 Seffle S18 BF nr 6943   L= 8,5 m Spel SM 20 Tak Ruff 2 kojer  
Skogens Kol Kilafors 1950 Seffle S18 BF 20 hkr nr 6942 L= 8,5 m Spel SM 20 Tak  
Nr 107 BB 15
AB Stjärnfors Ställdalen Kopparberg 1950 Seffle S27 BF 30 hkr L = 8,5 m
Tak senare försedd med spel SM 20
STÄLLDALEN ?
Storsjön Övre Indals FF 1951 Seffle S18 BF 20 hkr nr 7299. L= 8,5 m Spel SM 20 Tak Ruff 2 kojer vedkamin

OCKESJÖN STÅNK-ORVAR HARALD      GRANNA

Ljunga Älvs FF 1951 Seffle S110
25 hkr
L = 9,0 m Spel SM 20 Tak Ruff 2 kojer kokspis  STORSJÖN I
Bro Ångsåg Vansbro 1951 Seffle S 27 BF 30 hkr nr 7476 L = 9,0 m Odäckad Styrhytt Tak Spel SM 20 AGNES
Nr 131 BV 15
Kopparfors Norrsundet 1951 Seffle S18 BF 20 hkr nr 6911 L = 8,5 m eSpel SM 20 Liten hytt ej fördäck  
Nr 133 BV 15
Korsnäs AB 1951 S17 BF 15 hkr nr 7290 L = 8,5 m öppen med förkapp Spel SM 10  
Nr 134 BV 15
Van Severen A/S Namsos Norge 1951 Seffle S18 BF 20 hkr nr 7429 L = 8,5 m Tak Ruff 2 kojer kokspis Spel SM 20  
Vestfos Cellulosafabrik Norge 1951 Seffle S110 BF nr 7686. L = 9,0 m Isbrytarstäv, ruff, tak, britsar, spis, hyllor och luftventil Spel SM 20 CASTOR
Insjöns sågverk AB 1952 Perkins diesel på 75 hkr L = 9,0 m
Spel SM 20 Styrhytt ruff 2 kojer spis
INSJÖN BUNKELISA
Svartviks Sulfitfabrik SCAB 1952 Seffle S18 BF 20 hkr nr 7430  L = 8,5 m Spel SM 20 öppen med liten hytt  SVARTVIK III
Fryksdalens FF 1952 Förberedd för S18 L = 8,5 m Öppen bänkar, pollare, bogserpollare Indraget roder FRYKEN VI
Örebro El AB 1952 Seffle S18 BF 20 hkr
nr 7572.
L = 8,5 m Tak ruff med 2 bänkar, 2 hyllor 4 fasta ljusventiler KROKSJÖN
Ljusnans FF 1952 Bolinder 12 hkr nr 30801 L = 9,0 m Ruff med bänkar löstagbar reling. STORSJÖN II EBBEN
Stora Kopparbergs Bergslag AB 1952 Seffle S 18 BF 20 hkr nr 7918. L = 9,5 m Tak ruff spis
2 britsar 2 hyllor 2 fällbara bord, luftventil
4 fasta ljusventiler.
 LÅNGHOLMEN
Storsjön Övre Indals FF 1952 Seffle S18 BF 20 hkr nr 7432 Kundens L = 8,5 m Tak 2 kojer kamin Spel SM 20

SÄLLSJÖN

STORÅN 5 LILLSTRÖMMEN

Stora Kopparbergs Bergslag Skutskär 1952 Seffle S18 BF 20 hkr nr 74328 L = 8,0 m Liten hytt ej fördäck. Ej vågbrytare.
Spel SM 20
 
Mathisen Eidsvold Verk Norge 1952 Seffle S17 BFV 15 hkr nr 8011 L= 8,5 m Öppen Litet fördäck Spel SM 20 VESLEKARI
Ljusne Woxna AB 1952 Seffle 25 hkr L= 8,5 m Öppen Tak utan styrhytt Spel SM 20 LILLGRYTAN LILLA TRÅGET
Nr 175 BB 15
Korsnäs AB Stjärnsund 1952 Seffle S110 BF nr 8126 L = 8,5 m Öppen m styrhytt och vågbrytare. ej varpspel STJERNSUND
Ljunga Älvs FF 1952 Seffle S18 BF 20 hkr nr 8098 L = 9,5 m Öppen med styrhytt Spel SM 20 5-242 RÄTAN STOR-OTTO
Nr 181 BV 15
Kopparfors Norrsundet 1952 Äldre Seffle S17 15 hkr Länspump för pråmar L = 8,5 m Öppen utan vågbrytare  
Sthlms Superfosfatfabrik Ljungaverk 1952 Seffle S18 BF 20 hkr nr 8275 L= 8,5 m Indraget roder Tak Ruff med 2 bänkar bord 2 hyllor Spel SM 20 LAFORSEN
FANNY
Uddeholms AB 1953 Seffle S 110 FV  25 hkr nr 8457 Luftstart Vridbar propeller L = 8,5 m Utan förkapp Vågbrytare FRYKEN III KLARA
FRYKEN
Nr 210 BV 15
Korsnäs AB 1954 Seffle 17 nr 4104 Beg. motor från kunden L = 8,5 m Öppen Isbrytarstäv Inbyggt balansroder Begagnat spel, kundens  
Ljunga Älvs FF 1955 BM-diesel 1052 Br 23 hkr. L = 8,5m Öppen fram Inget fördäck Styrhytt Isbrytarstäv Inbyggt balansroder VIFORSEN
Billerud 1955 Seffle S110 BF 25 hkr nr 9101 L = 8,5m Heldäckad med styrhytt Ej spel. GRUVÖN 4 BÄVERN
Indalsälvens FF 1956 BM 1052 BR 23 hkr  L = 8,5m Spel SM 20 MELLVIK EKLABO I

 

Samtliga  BV 15 Modell 1956

Totalt 35 st byggda tillverkade 31 st identifierade, 4 st ej hittade
Blå nummer och bilderna till vänster klickbara.

NR MODELL BESTÄLLARE / ÅR MOTOR ÖVRIGT NAMN
Billingsfors Långed AB 1956 Seffle S 110 BF 25 hkr
nr 8943
Luftstart
L = 8,5 m Styrhytt Propeller-brunn  Skrotad 1995 Motorn  finns kvar
Ljusnans FF 1957 BM 1052 BR 23 hkr nr 8407-1472 insatt 1959 L = 7,5 m Öppen Styrhytt Spel SM 10  NR 64 BOMVAKTARBÅTEN PLÅTNIKLAS
Fryksdalens FF 1957 Lev utan motor L = 7,5 m Förhöjd ruff
4 fasta ljusventiler
FRYKEN IV BJÖRNIDE
Bergvik o Arla AB 1957 Sefflemotor typ S18 20 hkr nr 9516 L = 7,5 m Bred skädda Spel SM 10
Kvarnsveden pappersbruk 1957 BM 1052 BR 57
23 hkr
nr 5268-1343 Radiatorkylare
L = 7,5 m tätspantad stäv 5 mm plåt Spel SM 10 vägde 3000 kg BYSJÖN
Indalsälvens Regler AB 1958 BM 1052 BR 57 23 hkr
nr 5303-1358
L = 7,5 m Styrhytt Spel SM 10  RUSTY
Korsnäs AB 1958 BM 1052 23 hkr Nr 5300 L = 7,5 m Spel SM 10 6-7mm plåt Vägde 4100 kg BOMAN
Nr 367 BV 15
Lule Älvs FF 1958 BM 1052 BR 57 23 hkr nr 8405-1470 L = 7,5 m Ruff tak 2 bänkar 2 hyllor plåthylla för spritkök  
Bjerkens & Co Oslo för Dremmansvassdragets FF Norge 1958
Ailsa Craig Diesel RF 2 20 hkr
nr 9522  
L = 7,5 m Öppen med tak. Bogserpåle  E 2519
Ljusnans FF Bollnäs 1958 BM typ 1052 23 hkr nr 8402 - 1467 Elstart L = 7,5 m Spel SM 10 Styrhytt ALBERTINA
Nr 391 BB 15 B
Sentab för Liberia 1960 Albin Kommendör A4 60 hkr nr 32095 L = 8,5 m Öppen Flyttankar  
Bjerkenes A/S för Övre Långens FF 1959 Säffle S18 BF 20 hkr nr 9815 L = 7,5 m Tak Täckt front Pressening i akter och sidor  
Matfors Pappersbruk 1959 Deutz AZL 514. Bytt -60 till BM 1052 23 hkr
nr 17019 - 249 Radiatorkylare
L = 7,0 m Öppen med styrhytt, varmluftinblås i hytten ALIDA
Korsnäs 1959 Förberedd för Seffle S17 BF L = 7,0 m Skrov Bogserpåle  MYSAK
Lule Älvs FF  1960 BM 1052 BR 57 23 hkr nr 1641-10131 L = 7,5 m
Ruff med 2 bänkar 2 hyllor Plåthylla. Skottet flyttat 250 mm akterut
Spel SM 10
HANS
Iggesunds bruk 1960 BM 1052 BR 23 hkr nr 11497-1707 L = 7,0 m Styrhytt ut till relingen Förlängd vågbrytare DELLEN 12
Holmens Bruk 1960 BM 1052 BR 23 hkr L = 7,0 m Spel SM 10 Hytt EMBLA
Kopparfors Norrsundet 1960 Förberedd för Seffle S 18 BFV L = 7,5 m Kundens spel Öppen utan vågbrytare  AGNES
Nr 450 BV 15
Göta Bruk 1960 BM 1052 BR 23 hkr 11486-1696 L = 7,0 m Spel SM 10 Styrhytt Tätspantad i bogen  
Nr 453 BB 15 SENTAB MD 47 L = 8,50m Alu skrov Byggd för Lamco Liberia
Vattenfall 1961 BM 1052BR 23 hkr nr 18740 L = 7,5 m Spel SM 20 Tak i korr. plåt Schaktblad 571:AN
Statens Skogsind. 1961 BM 1052 BR 23 hkr nr 19433 Radiatorkylare L = 7,0 m Spel SM 10 Styrhytt  KARL
Holmens bruk 1961 BM 1052 BR 23 hkr Nr 16569 L = 7,0 m Spel SM 10 Styrhytt VARPBÅT 3
Sv. Cellulosa AB 1961 BM 1052 BR 23 hkr
nr 19435
L = 7,0 m Spel SM 10 Styrhytt  
Sv. Cellulosa AB 1961 BM1052 BR 23 hkr nr 16568 L = 7,0 m Spel SM 10 Styrhytt  
Klarälvens FF Råda 1961 BM 1052 23 hkr nr 19466 L = 7,5 m Spel SM 4 spegelvänt Fördäckad täckt styrplats förl. vågbrytare, kapellbågar KRAFTVERKSBÅTEN
Lule Älvs FF  1962 BM 1052 BR 23 hkr nr 20520 L = 7,0 m. Spel SM 20 Öppen  
Lule Älvs FF 1962 BM 1052 BR 23 hkr nr 20537 L = 7,0 m. Spel SM 20 Öppen  
Mo Domsjö Kalix 1962 BM 1052 23 hkr nr 20109 Radiatorkylare L = 7,5 m Spel SM 4 Fördäckad täckt styrplats Skott vid sp 5 Ej kapell  
Storsjön Övre Indals FF 1962 BM 1052 23 hkr nr 20532 Radiatorkylare L = 6,55 m Spel SM 10 Öppen Låg vågbrytare  TUFFE
Lule Älvs FF 1963 BM 1052 BR 23 hkr nr 20775 Radiatorkylare L = 7,0 m Spel SM 20 Öppen  
Stora Skutskärsverken 1965 Deutz F2L 514 85 hkr Nr 4180884/85 L = 7,0 m Spel SM 10 Öppen Styrhytt

TREAN, SKIFTBÅTEN, STORA

Vattenfall Gallejaur 1965 BM 1052 BR nr 20762 L = 7,5 m Spel SM 20 Öppen  Värsta II
Vattenfall Gallejaur 1965 Deutz F3L 815 27 hkr nr 3926303/05 L = 7,5 m Spel SM 20 Öppen  
Nr 657 BB 15 Tofte
Cellulosa fabrik Hurum 1970 Norge Deutz F3L 912 36,5 hkr Vridbar propeller L = 7,0 m Öppen  
Sillingsfors Såg Värmlands Nysäter 1970 Deutz F3L 912 36,5 hkr nr 4877876 L = 7,0 m Hytt Prejdon