Tillverkningsnr  503 typ BV 15 lev utan namn heter nu TUFFE 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Övre Indalsälvens Flottningförening Frösön den 2 januari 1962. Längd 6,55 m. Bredd 2,50 m. Höjd från vattenlinjen fick vara högst 1,25 cm. Båten byggdes i 5-4 mm plåt. Varpspel av typ SM 10. Motorn var en BM 1052 på 23 hkr

Vi har ingen kunskap vart båten brukades under flottningstiden, sannolikt en led där det fanns låga broar som skulle passeras, Nuvarande ägaren Gunnar L berättar att Peab inköpte båten inför byggandet av den långa Vallsundsbron, Där drog den  pråmar med sten som bottentömdes på den nya brons plats.Sedan många är är den i Gunnar ägo i Häggesund.

 Tämligen välbevarad.  Foto Patrik Abrahamsson 2019 05 31

Foto Patrik Abrahamsson 2019 05 31Foto Patrik Abrahamsson 2019 05 31BM 1052. Foto Patrik Abrahamsson 2019 05 31Typisk Lidwallsratt. Foto Patrik Abrahamsson 2019 05 31Lågbyggd vågbrytare.Foto Patrik Abrahamsson 2019 05 31Båten blev till salu och i Övermo by där hon en gång byggdes kände Jobsarna att de saknade en riktig arbetsbåt.
Tuffe var bra i skrovet men den ursprungliga maskinen som satt i gav upphov till tveksamheter vid en närmare besiktning.
Foto red 2019 10 29
Fullständigt identifierad genom motornummret. Redaktionen gläds åt ännu en Lidwallsbåt i Siljan. Foto red 2019 10 29


En vecka efter hemkomsten hade kom ett klipp på Facebook på BM 1052-an på välljudande tomgång. Janne hade fått igång klenoden! Enligt uppgift var Lars Daniels inblandad helbrägdagörandet genom handpåläggning på startmotorn!  Redaktionen delar ut extra stilpoäng för matching numbers!