Tillverkningsnr  503 typ BV 15 TUFFE 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Övre Indalsälvens Flottningförening Frösön den 2 januari 1962. Längd 6,55 m. Bredd 2,50 m. Höjd från vattenlinjen fick vara högst 1,25 cm. Båten byggdes i 4 - 5 mm plåt. Varpspel av typ SM 10. Motorn var en BM 1052 på 23 hkr. Båten hade inget angivet namn vid leveransen.

Vi har ingen kunskap vart båten brukades under flottningstiden, sannolikt i en led där det fanns låga broar som skulle passeras,  Ägaren Gunnar L berättade för oss vid en kontakt våren 2019 att Peab inköpte båten inför byggandet av den långa Vallsundsbron. Där drog den  pråmar med sten som bottentömdes på den nya brons plats.Sedan många är är den i Gunnars ägo i Häggesund.


 Tämligen välbevarad   Foto Patrik Abrahamsson 2019 05 31

Foto Patrik Abrahamsson 2019 05 31Foto Patrik Abrahamsson 2019 05 31Foto Patrik Abrahamsson 2019 05 31Foto Patrik Abrahamsson 2019 05 31Foto Patrik Abrahamsson 2019 05 31