Tillverkningsnr 202 typ BB 15B    Fryken III  ex. Klara ex. Fryken III


Lidwall & Söner AB levererade denna bogserbåt till Uddeholms AB i Uddeholm för Kolsäters revir den 6 juli 1953. Längd 8,50 m Bredd 2,50 m. Orginalmaskinen var en Seffle tändkulemotor typ S 110 FV på 25 hkr vid 600 varv/minut. Motorns tillverkningsnr var 8457  Båten var en ren bogserbåt och saknade varpspel. Båten utfördes öppen utan förkapp men med vågbrytare. Motorn var utrustad med luftstart. Detta är en av få Lidwallsbyggen som utrustades med ställbar propeller. Beteckningen på Sefflemotorn FV betyder Friktionskoppling, Vridbara propellerblad. Båten provkördes utanför Lidwalls i Österdalälven och levererades därefter med lastbil. Under tiden båten ägdes av Uddeholmsbolaget byggdes en styrhytt och överbyggnad förut i trä.

Håkan Larsson vidare om båtens skiftande öden.

Enligt en muntlig källa skulle båten ha körts av ett brödrapar som bedrivit virkesbogsering på sjön Värmeln. Båten inköptes 1958 av Fryksdalens Flottningsförening för 14.500 kronor. Enligt en anteckning levererades båten via Skoghall den 16/6 1958. Den nya Fryken 3 fick överta de arbetsuppgifter som den tidigare träbåten hade haft. Båten var försedd med en väl tilltagen ruff och hade rymlig styrhytt, placerad över motorn, och var därför lämplig för arbeten som krävde att besättningen övernattade i båten. Fryken 3 användes för hantering av landvirke fram till 1968 då den blev upplagd.

På hösten 1970 överfördes båten till Klarälvens Flottningsförening och fraktades per trailer till flottningsföreningens verkstad i Forshaga för ombyggnad och motorbyte. Den tidigare träöverbyggnaden ersattes av en liten styrhytt av plåt, placerad längst förut i båten. Sefflemotorn demonterades (skrotades) och en begagnad Volvomotor typ D 67 på 135 hkr installerades. Efter ett maskinhaveri i Skoghall på senhösten 1979 fick båten ny motor under påföljande år. Då installerades en Volvo D 50 med uppgiven effekt 105 hkr. Samtidigt monterades ett mekaniskt Bolinders backslag som tidigare hade tillhört en Bolindermotor typ 1054.

Fryken 3 återkom till Frykensjöarna 1982 och användes där periodvis fram till 1986 för hantering av buntat virke vid Björnide biltipp, och som hjälpbogserare tillsammans med flottningsföreningens större bogserbåtar. Fryken 3 såldes på våren 1987 genom anbudsförfarande. Köpare var Uddeholmsbolaget som alltså köpte tillbaka båten och avsåg att använda den som representations och lustbåt på Rådasjön, nära Hagfors.Det var troligen då båten fick namnet Klara.

Efter något år överläts båten till närbelägna hembygdsgården Kärnåsen i Norra Råda. Meningen var att båten skulle användas i hembygdsföreningens verksamhet, men sedan den eldsjäl som ansvarade för båten hade fått annan sysselsättning blev båten upplagd på land,

Under 2008 bytte båten åter ägare. Köpare var Bengt Sandinge i Lysekil. Båten kom att kallas Fryken. I februari 2013 såldes båten vidare till Forsviks Varv beläget vid Göta Kanal för att användas som arbetsbåt vid t.ex. sliptagningar.  Lidwallssidan gladde sig åt ytterligare en båt i drift men även om båten rustades minskade aktiviteterna vid detta gamla kanalvarv och 2021 blev båten åter till salu. Denna gång såldes hon tillbaka till Dalarna och Söderbärke till Anders Nilsson, en entrepenör med skogstillgångar på en ö i sjön Issen. Efter genomgång av Norells Marin & Maskin kom hon att dra en virkespråm på sjön i samband med skogsavverkning på  olika öarFryken 3 i Oleby Foto Håkan Larsson juli 1968


Fryken 3 Här ser vi den träöverbyggnad som troligen kom till redan då hon gick i Värmeln. Foto Håkan Larsson 1970

Fryken 3 vid Oleby förberedd för motorbyt . Vid sidan ligger Frykens FF:s VB12, en BVV 10 med tillv.nr 253 Foto Håkan Larsson aug 1970.


Fryken 3 utan motor tillsammans med Lusten 10 i  Klarälven vid Dyvelsten.  Foto Håkan Larsson 1980.

Fryken 3 åter på Fryken tillsammans med Fryksdalen Foto Håkan Larsson1982.

Fryken 3 på Fryken  med Engerdalen  dragandes ett gammalt buntverk som skall nyttjas för att bärga en plogbil som gick igenom isen på Fryken på 1940-talet. Foto Håkan Larsson juli 1983


Fryken 3 i Forshaga, Dyvelsten Foto Håkan Larsson 1986

Fryken 3 vid hembygdsgården Kärnåsen i Norra Råda Foto Håkan Larsson 2001


Fryken 3 anländer till Västkusten Foto B Sandinge 08-10-10.

Fryken i Uddevalla Foto Bengt Sandinge 2011-05-26

Lite grön Klarälvsens FF:s färg kvar på akterspegeln  Foto Bengt Sandinge 2011-05-26

Fryken 3 anländer till Forsviks Varv. Foto Per Hilding mars 2013

Fryken 3 anländer till Forsviks Varv. Foto Per Hilding mars 2013

Fryken 3 inne i värmen på Forsviks Varv. Motorbyte står på programmet. Foto Per Hilding. Foto mars 2013

Arbetet med Fryken 3 går långsamt framåt. Den nya motorn har provkörts i bänk och skall nu monteras ombord.
Foto Per Hilding oktober 2013.

Fryken 3 blästrad och grundmålad. Några plåtar skulle bytas innan motor monterades. Varvet i Forsvik planerade sjösättning  till sommaren 2015. Foto Per Hilding januari 2015

Här lyfts motorn i . Foto Per Hilding 2015 03 08

Någon provtur blev det inte som var planerat men kom motorn på plats. Foto Per Hilding 2015 10 05

Montering av nya träribbor till bänkarna och motorn inkoppad. Foto Per Hilding 2016 03 05

Arbetet med Fryken 3 gick  framåt. Nu grundmålad och på egen vagn.  Foto Per Hilding 2017 09 30Åter in i värmen. Montering av vackra träbänkar. Telegrafen på sakta fram. Foto Per Hilding 2019 10 23

Här var det inte långt kvar till sjösättning och som kronan på verket den nytillverkade Tillverkningsskylten som beställs av redaktionen 
Foto Per Hilding 2020 04 28

Men efter stor vånda beslöt föreningen sälja Fryken III och annonserade på Blocket. Båten köptes av en entrepenör i Söderbärke.
Här lämnar hon Forsvik för färd till Dalarna. Foto Per Hilding 2022 07 15

Mats Norell  och Lasse Fabrikörn Gudmundson betraktar maskineriet  Foto red 2023 03 12En typisk lidwallsk ratt i den lilla styrhytten.  Foto red 2023 03 12


Fryken III i drift som pråmpåputtare på sjön Issen. Foto red 2023 10 18


Nästan hela pråmlasset lossat. Räckte att fylla en fullstor timmerbil Foto red 2023 10 18


Mer finns att läsa om Fryken 3. Tugboat Lars bogserbåtssida .


Tillbaka