Tillverkningsnr 320 typ BB 15 Fryken IV nu Björnide

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Fryksdalens Flottningsförening i Torsby den 27 mars 1957. Längd 7,50 m. Bredd 2,50 m. Kunden beställde båten utan motor, men med motorbädd för en äldre tändkulemotor. Efter några år byttes denna mot en ny dieselmotor, en BM Viktor i marint utförande på 23 hkr. Båten har aldrig haft något varpspel.

 

Björnidet , Frycksdalen och Billerud i Torsby.  Foto Bernt Fogelberg 1974 07 04  i SSHM samling

Håkan Larsson hela båtens historia

Bogserbåten Björnidet levererades till Fryksdalens Flottningsförening i Torsby, på våren 1957 av Lidwall & Söner i Leksand som nummer 320. Båtens ursprungliga namn var Fryken IV, men i samband med ommålning (från grå till grön) ändrades namnet 1971 till Björnidet efter den plats som var båtens huvudsakliga arbetsställe. Båten beställdes från tillverkaren utan motor, men med motorbädd för köparens befintliga Sefflemotor av typ 18 BF. Motorn, som tidigare hade varit monterad i den förutvarande Fryken IV, var närmare trettio år gammal men bedömdes vara i tillräckligt gott skick för att kunna användas i ännu några år. Den encylindriga tändkulemotorns effekt var 13 hkr vid 550 varv/minut. Några år senare, årtalet är okänt men troligen efter 1959 års säsong, ersattes Sefflemotorn av en ny dieselmotor av fabrikat Bolinder Munktell, typ 1052. Motoreffekten är 23 hkr vid 1500 varv/minut. Motorn var vid leveransen försedd med varpspelskoppling men något varpspel har aldrig varit monterat i båten.

Båten användes fram till 1967 främst i Övre Fryken för hantering av virke som levererades av skogsägare utefter sjöns stränder och för landrensning. Båten levererades med sittruff för fyra man, och fungerade därför som mobil raststuga för landrensarlaget. Sedan flottningen på Fryksdalens älvflottleder och driften av Oleby skiljeställe hade upphört 1966 såldes de flesta av flottningsföreningens båtar. Fryken IV med sin relativt nya dieselmotor var en av de båtar som man behöll tills vidare. Fryken IV stationerades i Oleby men tjänstgjorde oftast vid Björnide biltipp där lastbilar tippade sina timmerbuntar i sjön via en speciell tippramp. Båten med personal hade till uppgift att sammanföra buntarna till timmersläp som senare bogserades söder ut av större båtar.

Båtens namn ändrades 1971 och blev hädanefter Björnidet. Under 1970-talet integrerades driften vid Fryksdalens- respektive Klarälvens Flottningsförening och föreningarnas båtar fick därefter tjänstgöra varhelst de bäst behövdes. Björnidet flyttades över till Klarälven och användes 1975 vid Kartberget i Karlstad av den personal som tog av stållinorna från de timmersläpen som hade bogserats dit från sjön Lusten. 1977 användes båten i Löved för hjälpbogsering och en kortare period samma år var båten tillbaka i Oleby vid Fryken. Från 1978 användes båten vid skiljestället i Lusten av flottningsförenings reparatörer och något senare stationerades Björnidet i Skoghall som reparatörsbåt. Björnidet fanns kvar i Skoghall intill 1991 som var den sista flottningssäsongen i Klarälven.

Påföljande år såldes Björnidet till Värmlands Museum för att ingå i det då planerade flottningsmuseet som man ämnade anlägga i flottningsföreningens förutvarande huvudverkstad i Dyvelsten. Två år senare deponerades Björnidet till det ”Fryksdalens Flottningsmuseum” i Torsby där båten alltjämt är stationerad som ”levande” museiföremål.

Fryksdalens Flottningsförening beställer blivande Fryken IV som 1 st skrov.Foto Håkan Larsson

Ritning från Lidwalls 1957 Den återanvända tändkulemotorn ses tydligt. Foto Håkan Larsson

Som reparatörsbåt i Dyvelsten Klarälven 1991 Foto Håkan Larsson

Åter i Fryken här vid Sunne 1994 Foto Håkan Larsson

Vid Kollsberg tillsammans med Älvan ex Lusten 11. 1995. Foto Håkan Larsson

Vid Oleby och det blivande flottningsmuseet i Ångrike utanför Torsby 2005. Foto Karl-Erik Fryklund

Björnidet vid Ångrike Torsby nymålad. Foto red. 2007 07 13

Ångrike från sjösidan Vi backar ut med björnidet. Foto Red. 2007 07 13

Håkan Larsson vi rodret. Foto Red. 2007 07 13

Med varpbåts spanarna mot Torsby. Foto Red 2007 07 13

Bostad för 2 man, godkänd 1957. Ett stort tack till Håkan Larsson från Varpbåtsspanarna. Foto Red.2007 07 13

Vid bryggan i Ångrike utanför Torsby. Foto Sven Jönsson 2008 09 20

En sen tillverkningsskylten av den äldre typen. Foto Sven Jönsson 2008 09 20.

Upplagd men nymålad vid ångrike. Foto Liam Vike 2021 08 15

 

Tillbaks