Tillverkningsnr. 494 typ BV15

Lidwall & Söner AB levererade troligen denna motorvarpbåt till Lule älvs Flottningsförening den 9 februari 1962 Längd 7,0 meter. Bredd 2,50 meter. Motorn var en BM 1052 på 23 hkr. Bordläggningen är byggd i 4 och 5 mm plåt. Båten byggdes utan styrhytt men med propellerkorg. Leveransvikten var 3 475 kg

Dåvarande ägaren visade red båten i Pål och Grunds verkstad i Västerås 2002, han trodde att det var en Lidwallsbåt. Båten skall ha köpts av Skanska för Ölandsbrobygget. Men de köpte den inte direkt från Lidwalls. När bron var färdig såldes båtens till en privatperson i Lofthammar, där den låg på en tomt utan allt annat än propeller och axel. Båten köptes av Pål och Grund AB 1990 och rustades med ny maskin, en mindre Peugeot för att bland annat brukas vid järnvägsbrobygget i Duvnäs på Siljansbanan. 1996 uppmärksammade vår värmlänske båtspanare Håkan Larsson en trolig Lidwallsbåt typ BV 15 vid ett brobygge över Klarälven då den gamla bron vid Olsäter byttes ut. Visst ser det ut att vara vår Okända BV 15 nr 33 även på Håkans bilder! Båten var sedan i arbete vid Hjulstabron vid Strängnäs åt Vägverket. Upplagd i Västerås 2002.
Men tillverkningsnumret var höljt i dunkel tills ett ljus spreds per telefon 2019. En person i Älvdalen köpte båten 2006 och en gammal Sefflemotor skulle installeras. Därav blev intet så 2016 köptes båten av Anders Anjo och kom till samma år till Ostkusten norr om Stockholm. Under 2019 hade en passande motor införskaffats med tanke på att båten åter skulle komma i trafik.
Via uteslutningsmetoden kunde vi då, med förmodan gränsande till visshet bestämma båten till tillverkningsnr 494. Mycket tack vare att systern BV 15 nr 522med samma grad av sannolikhet bestämts. Och därmed fanns det bara en båt kvar på vår sammanställning av BV 15

Olsäterbron under reparation Foto Håkan Larsson sommaren 1996

Detaljförstoring. Foto Håkan Larsson 1996

Västerås foto Red maj 2002

Västerås foto Red maj 2002

Foto Tomas Johansson november 2007

Foto Tomas Johansson november 2007

Den tilltänkta kulmotorn. Foto Tomas Johansson november 2007

Foto Tomas Johansson november 2007

Foto Tomas Johansson november 2007

Tillbaks