Tillverkningsnr 180 typ BV 12 Storlommen senare Elvy II nu Storlommen

Lidwall & Söner AB levererade denna bogserbåt till Hasselfors Bruk i Hasselfors den 27 maj 1952. Längd 7,50 m. Bredd 2,20 m. Indraget roder och djupt liggande propeller. Originalmaskinen var en Seffle typ S17 BF på 15 hkr med motornr 8193. Den byttes okänt år mot en Lister med motornr 352HAZ2M9. Bordläggningen 5 mm plåt i bogen, 3 mm i akter över vattenlinjen och i övrigt 4 mm. Propelleraxeldiametern var standard-Seffle liksom propellern.
Båten var framtagen enbart för bogsering för sågen på Hasselforsdammen.
Anders Engdahl fotade båten i Askersund Juli 2010 vid Borgmästarholmen. Vi ville få kontakt med ägaren men lyckades inte red förrän i juni 2015 då Anders Engdahl uppmärksammade oss på att båten var till salu på Blocket.

 

Blocketannonsen gav en trevlig kontakt med båtens nuvarande ägare, tillika säljare Anders Fagerlund. Han berättade att han runt år 2000 förvärvade båten från en herr Öhlén i Askersund. Båten var reggad i det frivilliga båtregistret med beteckningen BOG 24. Red tog kontakt med Riksarkivet och fick ett utdrag av registerkortet som angav att Öhlén förvärvat båten 1987 01 01. Oklart varifrån men han hade kontakter i just Hasselfors. Båten var troligen helt öppen med ett fördäck och ett skott på spant 4 vid leveransen. Kappen med de från början fyrkantiga rutorna tillkom troligen vid bruket. De finns i alla fall med på en tidningsbild på båten från 1962.

Hur vet vi då att det verkligen är en Lidwallsbåt? Jo,det hänger som vanligt på detajerna. Red bad Anders Fagerlund att undersöka pollarna och där fanns ingjutningsnummret 618. Saken var Oskar. Att sedan red hade ett tidningsklipp från Närke. Allehanda gjorde inte saken sämre.

Närkes Allehanda 1962 05 04 Reds samling

Båten när Anders F köpte den 2000. Den hade då ett kapell över styrplatsen och fyrkantiga ventiler
Foto Anders Fagerlund

Aktern 2000 Nuvarande ägaren bytte ut Listermotorn mot en Volvo Penta-diesel typ VP MD 21 (Peugeot) när han renoverade båten. Foto Anders Fagerlund

Borgmästarholmen foto Anders Engdahl Juni 2010

Borgmästarholmen foto Anders Engdahl Juni 2010

Styrplatsen med Listerreglaget som skymtar Foto Anders Fagerlund

Båten var till salu på Blocket i juni 2015. I början av juli fick vi in en flaggbeställning av en ny lycklig ägare, Patric Larsson i Lindesberg!

Storlommen på väg till nya farvatten i Lindesberg. Foto Örjan Larsson 2015-07-13

 

Tillbaks