Utforskning av Moras  kanaler, åar och smala farleder med små LidwallsbåtarSandängskanalen grävdes som flottningskanal 1913. Eftersom nivåskillnaden mellan Orsasjön och Siljan är mycket liten gick det bara att flotta här under ett par vårveckor med högt vattenflöde i Österdalälven. Flottningen skedde från Österdalälven till Orsasjön och skulle avlasta magasinet innan Mora skilje vid Sanda. Kanalen är Siljans enda grävda och runt 2021 öppnades den åter genom att en träbro byggdes över infarten från Österdalälven och farleden muddrades. Kunskap om detta nådde redaktionen och i maj 2022 företogs en studieresa för att utröna möjligheteran till en tur med våra minsta Lidwallsbåtar. Men även Hemulån avsågs att befaras samt en gammal sträckning av Österdalälven som ännu är vattenfylld


Rekognoserar infarten från Österdalälven med träbron.  Foto red 2022 06 01

Smal men utmärkt infart, Foto red 2022 06 01


En blick norrut, Foto red 2022 06 01


Söndagen den 18 juni var den inbokade dagen. Vi samlades vid  Mora båtklubbs anläggning i Sanda som under flottningstiden var DFF:s depå. Vi blev fyra Lidwallsbåtar, Den äldsta nr 232 Fina Lina, nr 259 Klacken, nr 468 Forssjö Bruk  och nr 707 Alänsia  Hans Forsström var oss behjäplig på platsen. Foto Ann-Britt Gudmundson 


Vi åkte uppströms mot Österdalälvens utlopp. Foto Ann-Britt Gudmundson


Vi lämnar Sanda akteröver mot nya farleder och äventyr, Foto Red


Vi närmar oss den på Bergsunds mek. verkstad i Stockholm 1921 byggda  järnvägsbron. Fordom öppningsbar, Foto Red


Kaffestopp vid golfklubbens gästbrygga. Golfbanan hade  restaurang och kiosk. Vi hade matsäck. Foto Red


Mora kyrkas spira ses från Österdalälven Foto Red.


Under Bastubacksbron för att gira BB och in på Hemulån Foto RedNu är vi på väg in i ån och Alexander kollar vattentempen Foto Red


Under första bron som är en del av Wasaloppsspurten Foto Red


Vår lots för dagen Tomas Norell, klar med mätstaven/båtshaken inför passage av nästa bro Foto Red


Så når vi då väg ände. Ett nedfallet träd och vi måste vända Foto Red


Från bron vid ishallen blir vi fotade av vännen Tomas Johansson.


Lena och Tomas Blom passerar nålsögat foto Tomas Johansson.


Även från Klacken vinkas glatt Tomas Johansson.


Zorngården från vattnet. Gästbrygga saknas men med tanke på deras goda servering borde gäster kunna komma sjövägen.
Foto Ann-Britt Gudmundson  


Den tidigare, vackert stensatta infarten till Sandängskanalen Foto Red


Nyöppnad kanal i Mora Vi går under gångbron  Foto Ann-Britt Gudmundson  


Efter en vacker passage kom utmaningen, vägtrumman. Men vi kom alla igenom Foto Ann-Britt Gudmundson  


Som de stora båtarna inför broundergångar fälldes signalmasten på Klacken Foto Ann-Britt Gudmundson  


Ut ur tunneln och skåda ljuset Foto Ann-Britt Gudmundson  


Det var lagom vattenstånd för att detta skulle lyckas med våra små båtar.
Mashavet höll 161,66 meter över det stora havet
Foto Red


I Orsasjön  tar kanalen  slut och vi går tillbaka mot Mora. Foto Ann-Britt Gudmundson  


Lena o Tomas har långt hem och sätter full fart mot Sanda. Foto red


Vi tre kvarvarande båtar går mot Saxviken och tre små rätter i Moras hamnkvarter,  Foto red


Traditionellt intagande av tre små rätter fotade av vår trevliga servitör .Foto red


Innan upptag i Sanda uppsittning för foto under hästen. Även detta en tradition. Foto red,


Så är det tid att veva igen.
För oss som känner till parets produktion av vindflöjeln "Gumman och Gubben" i tiotusental var detta en bekant syn.
Gumman vevar...
Foto red


Glasstopp i Rättvik i ett stilla och välbehövligt sommarregn Foto red
Tillbaks