Tillverkningsnr 194 typ BVV 10 heter BILL


Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till AB Billingfors - Dals Långed i Billingsfors den 8 maj 1953. Längd 6,50 m. Bredd 2,20 m. I orginal utrustad med en Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 BFV med motornummer 8217. Motorn såldes av Seffle Motorverkstad AB redan den 14 oktober 1952 till just AB Billingfors. Intressant att de beställde motorn redan ett halvår innan båten levererades. Båten levererades med varpspel typ SM-7 och skvättbord. Köparen erhöll 1 års garanti enligt tillverkningskortet. Hur länge båten ägdes av Billerud är okänt.

Nästa kända ägare var Arne Olsson i Koppom  som köpte båten i Säffle 1979 av okänd säljare. Då var båten en ren bogserare, försedd med bogserkrok.  Genom F:a Arne Olsson Timmerbärgning bedrev han sjunktimmerbärgning 1979-80. Under dessa två år bärgades 8 000 stockar i vattnen utanför Edane sågen. Firman hade två pråmar som timret lades upp på. Vid redaktionens första undersökning av båten i okt 2022 fann vi en tryckluftbehållare, ett extra kylvattenuttag och en dito bränsleledning från tanken samt en grodmansfena under en av de få kvarvarande durkarna.

I början av 1980-talet under en lustresa med båten - när bärgningsverksamheten upphört - fick motorn ingen smörjning. Ett smörjoljerör från lubrikatorn hade gått av och motorn skar.  Efter denna händelse blev båten liggande i odrivene. Ove Jakobsson bytte 1985 till sig båten mot en frontlastare till en traktor. Ove gjorde inget med båten men konstaterade att  cylinder, kolv och ljuddämare saknades. Omkring 2000 förvärvades båten av Stig Lövgren utanför Arvika. Red besökte platsen där båten låg upplagd 2014 och kunde notera att skrovet var i räddningsbart skick men att av motorn återstod endast delar.

Hösten 2022 var redaktionen renons på renoveringsobjekt och sökte en båt att rädda och återbörda till körbart skick. Ena delen av red hade ett antal kompletta körbara Sefflemotorer av typen S15 BFV som skulle passa bra i ett BV 10-skrov. Kontakt togs med Stig som hade dömt båten till salu. Som alltid inför dylika utmaningar samlades redaktionen  förstärkt med Lasse Fabrikörn Gudmundson och företog en inköpsresa i den svårt höstfärgade värmlänska terrängen. För första gången kunde vi beskåda skönheten befriad från div. vegetation och vi blev inte besvikna. Stig hade förberett båtens avfärd och lastade skickligt henne på vårt släp för transport mot Leksand

Bogserkroken på nr 194 Foto red 2014 09 12

Tillverkningsskylten och kolven som gick i 2 delar. Foto red 2014 09 12

Leveransdokumentet från Lidwallssidans arkiv

Nr 194 förifrån. Foto red 2014 09 12

En ny epok i den snart 70-åriga båtens liv. Framkörd och klar för vidare transport.Men först en maskinexkursion på Stigs ägor
Foto red 2022 09 27

Vi bestämde på stället att den namnlösa båten skulle heta  BILL som i Billingsfors. Foto red 2022 09 27

Lite från ovan ses den skadade Sefflen. Rörande båtens övriga vitala delar som styrning och drivlina konstaterade vi att dessa var svårt orörliga.
Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2022 09 28

Invändig högtrycksspolning och städning. Raketmunstycket på högtryckstvätten fungerade utmärkt till att ta bort lös färg utvändigt.
Foto red 2022 10 04

Sefflemotorn S15 BFV nr 8217 eller rättare sagt vad som återstår av den. Kommer att komma till nytta och glädje i en annan flottningsbåt. Foto red 2022 10 05

En liten början på ett stort men stimulerande och stärkande pyssel. Foto red 2022 10 06

Vi grottar vidare i kvadratiska rutor, en i taget. foto Red 2022 10 18

Hela skrovet rengjort och dammsuget. Insidan sprutad med linolja och terpentin. Sittruffen återställd.
En vacker patina värd att vårda. Foto red 2022 10 18

.Provmålning. Vi har försökt återskapa de kulörer båten senast var målad i. Märk väl att vattenlinjen skall vara klarröd.  Foto red 2022 11 10

Nya trähandtag svarvade och de gamla plåtringarna i pinnarnas nederkant flyttande från originalet. Foto red 2023 01 04

Ytterligare yta rostbefriad och grundad. Foto red 2023 01 04Finväder och sidorna och akterspegeln har fått ett första lager rostskydd. Foto Red 2023 01 24

Ratten på plats och i full funktion. Foto Red 2023 02 09

Båda sidorna nästan klara. Några rosthål behövde svetsas igen. Insidan och botten återstår.
Linhjulet i aktern saknas. Jakten inleddes.  Foto Red 2023 02 11

Minsta plusgrad utnyttjades. Bill skulle prompt igång till sommaren 2023  Foto Red 2023 02 11

En fullt körbar Sefflemotor med delvis känd historia är tänkt att monteras i Bill. Denna motor typ S15 BFV saknar skylt men drev en varpbåt på Rockhammars bruk i Närke. Varpspelet som tillhörde den båten var lev. från Lidwalls till Indalsälvens FF 1951 så motorn borde vara från samma år,

Framsteg men kanske var ambitionen att komma i sjön 2023 väl  optimistisk. Ett oundvikligt plåtbyte kom i vägen. Foto red 2023 08 19

Luckan till sittruffen riktad och invändig grundmålning påbörjad.
Fina släta skrovsidor vilket är ovanligt på dessa arbetshästar Foto red 2023 08 22

Två ordentliga lyftöron och ett lyft av Bosse Erkers ordnade arbetsställningen till med beröm godkänt. Foto Red 2023 09 05

Det gällde även insidan. Efter skrapning, dammsugning blev det sprutmålning med Isotrol. Foto Red 2023 09 06

Styrbords plåtbyte klart, återstod en bit på BB sidan.. Foto Red 2023 09 08

..som inte stod på när Bill stod på högkant. Nästa moment blev en täthetstest  Foto red 2023 09 12

Så var stunden kommen och Bill närmade sig åter vatten i form av Siljan i Tällberg. Foto Red 2023 09 26

Tjudrad men flöt fint utan vatten inombords.  Foto Red 2023 09 26Motorn på väg ombord. Kan vara S15 BFV  nr 7338 som levererades 1951 01 02. Foto red 2023 10 02Motorn provades på land och läget föreföll gott. Provtur skulle företas innan isen lade sig på sjön. Foto red 2023 10 05.En del barlast saknades hon var inte tung i gumpen direkt. Den var inte omtrimmad för propellergrepp utan varpspelets vikt. Foto red 2023 10 05.Men redaktionen fick prova på och Bill var åter i sjön efter 40 år på landbacken. Foto red 2023 10 05.Ett svårt arrangerat  leveranskort till oss själva.  Durk och bänkar återstod, samt några hundra kilo i aktern av lämpligt material.
Foto red 2023 10 05.Bogserkroken reparerad och monterad. Durkjobbet på G och en originaldetalj vi hittade i ruffen är på plats - svänghjulsskyddet! 
Foto red 2023 11 06


Durkar laserade och propelleraxelskydd på plats ! Foto red 2024 03 21Redaktionen lägger hand på bänkarna. Foto red  2024 03 26Lite ockragult på det och snart tid för att pröva att sitta fint och köra motorvarpbåt, fast nu med fast bogserkrok.
Foto red  2024 03 26 Testur nr 2 var förestående. Barlast vänligen donerad av Hedby Maskin AB .
Motorn provstartad 9 maj u.a. Foto red 2024 05 08


Så var allt på plats. durkar bänkar och barlast,  Sjösättning i Tällberg i sköna maj. Håkan fick sitta fint i akten och tynga ned Bill.
Nu backade hon bra och allt gick med fart och fläkt. Foto red 2024 05 21Nu vågade vi göra en längre tur med Bill. Nysjösatt följebåt blev Forsviks bruk. Vi gick till Wintervarvets hemmahamn Allt gick fint
Den tämligen oprövade motorn bestod provturen med glans.Ingen varmgång någonstans.Varvspersonalen kunde pusta ut Foto red 2024 05 23Åter mot Tällberg Vi passerade Kärringbroudden.  Vi tryckte på lite när vi visste att den gick fint och kom upp i hela 5 knop
Härlig gång i den 72 år gamla maskinen. Redaktionen sken ikapp med majsolen. Foto red 2024 05 23Inbjudna av föreningen Sefflemotorn lastade vi Bill och drog henne till Säffle för att delta i kollegans - 172:ans - K-märkning. Här sjösätter vi i Säffle nedanför
Seffle motorfabriks gamla lokaler. Stor uppslutning från  gammal som ung.  Foto Ann- Britt Fabrikörskan Gudmundson 2024 06 07


Sjösatt med en annan Billeruds båt i bakgrunden - bogseraren Rolf - som har en två cylindrig Seffle motor på 170 hkr. Vår Bill har 10 hkr. Foto Pia Winter 2024 06 07


På Österdalälven på väg mot Västanvik. Foto Lasse Fabrikön Gudmundson 2024 06 23

Tillbaks