Redaktionsnr 60X BV 5 special RAN senare RA

 

Gunnar Lidwall lät bygga denna fritidsbåt för eget och personalens bruk. Längd 6,70 m. Bredd 2,0 m. RAN finns inte med i tillverkningslistorna därav det fiktiva numret 60X. Vi bedömer att bygget härstammar från någon gång i mitten av 60-talet. Gunnar, född 1904 började umgås med planerna på pension från sitt uppdrag som VD och ville inte gärna bli båtlös. När firman 1966 såldes till Borlänge Verkstäder tog Gunnar och brodern Martin pension. Därmed upphörde hans band till LISA-båtarna men på detta vis kunde han kryssa och uttra vidare. Martin Lidwall förvärvade i samband med detta MÅSEN, en trotjänare från flottningen i Öje. Läs mer i Firmans Historia.

 

Vid Nålariset i Övermo redo för trevliga turer Foto Familjen sommaren 1971 © lidwallsbatar.se

Vad vi kunnat utröna med hjälp av måttbandet och av uppgifter från Rolf Axelsson som var med och byggde så var det en BV 5 som förlängdes ett par spantlängder och fick högre fribord. Hon fick troligen en 2-cyl Volvo Penta bensinare. Senare bytt till MB 10A som började tillverkas först 1975. Samma år -1975- ändrade Gunnar namnet till Ra eftersom en annan båt kommit till Övermo som också hette RAN och i kraft av sin storlek fick förkörsrätt i namnfrågan.

Efter att Lidwalls avyttrat RUDAN, en BV 5 nr 383 i maj 1965 fick fiskelystna medarbetare istället disponera Ran. Bl.a hade Rolf Axelsson många fina minnen från uttring på Siljan med RAN. För sjöfarare på Österdalälven är hon känd som "duetthytten", en välkänd syn nedanför Gunnars bostad nedströms järnvägsbron i Leksand. Ruffen var nämligen en bak- och framvänd bakdel från en Volvo Duett. Förvisso en tät och välisolerad lösning men enligt Rolf Axelsson gav den upphov till en del diskussioner bland gubbarna som byggde båten om det var koscher att blanda bil och båt.

Gunnar gick ur tiden avled, sonen Lars-Erik Lidwall övertog Ran. Efter några år på terra firma köpte Jan-Erik Gullback båten. Duetthytten försvann och en upprustning påbörjades. 2005 övertog Jan-Erik den stora flottningsbåten S/S ELFDALEN av Olle Nordesjö. Ran togs i inbyte. Olle saknade inte heller projekt, han ägde redan DFF-båten UNTRA och NECKEN. Hans söner Tony och Martin var också djupt involverade i omvårdnade av dessa klenoder. RAN fick ligga snällt och vänta på bättre tider på försmädligt spotthåll från Österdalälven. Motorn dömdes ut och avlägsnades men i övrigt hände inte så mycket.

Så tog Tony hand om båten, som kom att hamna i Linköping och rustningen påbörjades. Sedemera flyttade både båten och familjen norrut mot Dalarna. Här visade det sig att familjens båtbestånd väl räckte till utan Ran, som i slutet av 2021 såldes till Nora för att bli med ångmaskin.

Kapprodden var ett måste för båtfolket i Leksand  Foto Familjen 1971 07 04  © lidwallsbatar.se

Krafttag på gång! Upprostning skall ersättas av upprustning. Foto red 2017 09 07 

Här fodras lite handpåläggning. Foto Tony Nordesjö 2017 09 07

Snabb start på projektet. Insidan rostskyddsbehandlades. Foto Tony Nordesjö 2017 10 04

Bottenmålad, lastad och klar, mot nya utmaningar i Nora. Foto Tony Nordesjö 2022 01 13


Ett halvår efter leveransen dök denna bild upp från en brygga i Nora. Ångpanna och maskin på plats!
Foto Johan Söderman juli 2022


Ordentligt uppmålad i Nora Foto Gunnar Axelsson 2023 08 12

Tillbaks