Redaktionsnr 60X BV 5 special RAN RA

Gunnar Lidwall lät bygga denna fritidsbåt för eget och personalens bruk. Längd 6,70m. Bredd 2,0 m.

RAN finns inte med i tillverkningslistorna därav det fiktiva numret 60X. Vi bedömer att bygget härstammar från  någon gång i mitten av 60-talet. Gunnar, född 1904 började umgås med planerna på pension från sitt uppdrag som VD och ville inte gärna bli båtlös. När firman 1966 såldes till Borlänge Verkstäder tog Gunnar och brodern Martin  pension. Därmed upphörde hans band till LISA-båtarna men på detta vis kunde han kryssa och uttra vidare. Martin Lidwall förvärvade i samband med detta MÅSEN, en trotjänare från flottningen i Öje. Läs mer i Firmans Historia.Vid Nålariset i Övermo redo för trevliga turer Foto Familjen sommaren 1971 © lidwallsbatar.se

Vad vi kunnat utröna med hjälp av måttbandet och av uppgifter från Rolf Axelsson som var med och byggde så var det en BV 5 som förlängdes ett par spantlängder och fick högre fribord. Hon fick troligen en 2-cyl Volvo Penta bensinare. Senare bytt till MB 10A som började tillverkas först 1975. Vid något tillfälle ändrade ochså Gunnar namnet till RA eftersom en annan båt kommit till Övermo som också hette RAN och i kraft av sin storlek fick förkörsrätt i namnfrågan.

Efter att Lidwalls avyttrat RUDAN, en för oss okänd ruffad BV 4/SV3 så fick fiskelystna medarbetare istället disponera RAN. Bl.a hade  Rolf Axelsson många fina minnen från uttring på Siljan med RAN. För sjöfarare på Österdalälven är hon känd som "duetthytten", en välkänd syn nedanför Gunnars bostad nedströms järnvägsbron i Leksand. Ruffen var nämligen en bak- och framvänd bakdel från en Volvo Duett. Förvisso en tät och välisolerad lösning men enligt Rolf Axelsson gav den upphov till en del diskussioner bland gubbarna som byggde båten om det var koscher att blanda bil och båt.Kapprodden var ett måste för båtfolket i Leksand  Foto Familjen 1971 07 04  © lidwallsbatar.se

Gunnar avled, sonen Lars-Erik Lidwall övertog Ran. Efter några år på terra firma köpte Jan-Erik Gullback båten. Duetthytten försvann och en upprustning påbörjades. 2005 övertog Jan-Erik den stora flottningsbåten S/S ELFDALEN av Olle Nordesjö. Ran togs i inbyte. Olle saknade inte heller projekt, han ägde redan DFF-båten UNTRA och NECKEN. Hans söner Tony och Martin var också djupt involverade i omvårdnade av dessa klenoder. RAN fick ligga snällt och vänta på bättre tider på försmädligt spotthåll från Österdalälven. Motorn dömdes ut och avlägsnades men i övrigt hände inte så mycket.

Krafttag på gång! Upprostning skall ersättas av upprustning. Foto red 2017 09 07 Inombords. Spår av slagvatten men hel. Foto red 2017 09 05

I september 2017 tog Tony Nordesjö tag i projektet och med redaktionens benägna bistånd forslades båten till Linköping där Tony är bosatt.

På plats i Linköping. Pollaren inte att ta miste på. Foto red 2017 09 07

Kort därefter började bilder på framstegen ploppa in!Snabb start på projektet. Motor också på G. Foto Tony Nordesjö 2017 10 04

Vi ser fram emot nyheter från renoveringen. Vi bedömer dock att marknaden för Duettdelar är i nedan.

Tillbaks