Tillverkningsnr 103 Typ BVV 5 heter THOOR

Lidwall & Söner levererade denna varpbåt till Svenska Träimpregnerings AB i Ludvika den 19/8 1950. Längd 5,70 meter. Bredd 2,0 meter Sefflemotor typ S14 BF på 7-8 hkr med motornummer 7154. Spelet var av typen SM 7 och båten har skvättbord.

Foto red. okt 2012

Denna båt är efter mycket forskande identifierad som BVV 5 nr 103 som levererats till Svenska Träimpregnerings AB i Ludvika. Företaget, som låg vid sjön Väsman, tillverkade bland annat telefonstolpar. I sjön förvarades ämnena till stopltillverkningen och det var för att hantera dessa som båten anskaffades. Den levererades enligt uppgift med järnväg från Lidwalls. Det saknas tyvärr tillverkningskort på båten, men ovanstående fakta är taget från verkstadens sammanställningslista som innehåller de viktigaste uppgifterna.

 

Klar för sjösättning efter ombyggnad .  Foto ca 1968 genom Mats Gustafsson repro foto Lars HanssonKlar för sjösättning efter ombyggnad .  Foto ca 1968 genom Mats Gustafsson repro foto Lars Hansson

Foto red. maj 2000

Red. såg båten första gången år 2000 efter ett tips av Christer Samuelsson. Då visste vi inget om den men nu är den identifierad, slutligen med hjälp av ett måttband! I slutet av 1960 talet köpte Rune Gustafsson i Ludvika  båten direkt av Svenska Träimpregnerings AB, Han tog bort varpspelet och byggde om henne till dagens urseende och förlängde aktern ca 0,5 meter. Hon fick då hemmahanm i Iviken på Väsman

 

Typiska lidwallspollare. Foto red. okt 2012

Den förlängda aktern är båtens blänsletank. Foto red. okt 2012

Omkring  1970 sålde Rune G. båten till Smedjebacken ännu med 8 hkr Sefflemotor som drivkälla. Därefter fick båten nya ägare i Hedemora där Georg Aspenström köpte båten runt 1972. Han hade båten i Runn men tog bort kulmotorn 1972. Motorn sålde han till  Torsång och köpte en Mercedesdiesel som konverterats med backslag. Dock blir det aldrig klart och han säljer båten till Holger S. i Idkerberget som färdigställer båten. Han kör den på Runn och senare sjön Remmen.

Båten övertog sedan av sonen Leif. Det är en Lidwallsbåt, och red. ansåg sig ha båten identifierad efter ett långt och trevligt samtal med före ägaren Georg A. Den definitiva identifieringen skedde genom mätning på plats i Idkerberget i oktober 2012.
I augusti 2018 fick red kontakt med Rune Gustafssons son genom Mats Norell och vi kunde därmed fä bekräfta att båten är just nr 103

 Båten hade spel från början. Skylten är borta, och frågan är om den någonsin funnits. Numera vet vi att alla småbåtar inte fick tillverkningsskyltar.

Tillbaks