Tillverkningsnr 103 typ BVV 5 hette THOR senare FEMMAN

Lidwall & Söner levererade denna varpmotorbåt till Svenska Träimpregnerings AB i Ludvika den 19 augusti 1950. Längd 5,70 meter. Bredd 2,0 meter Sefflemotor typ S14 BF på 7-8 hkr med motornummer 7154. Spelet var av typen SM 7.. Företaget, som låg vid sjön Väsman, tillverkade bland annat telefonstolpar. I sjön förvarades ämnena till stopltillverkningen och det var för att hantera dessa som båten anskaffades. Den levererades enligt uppgift med järnväg från Lidwalls. Det saknas tyvärr tillverkningskort på båten men ovanstående fakta  är taget från verkstadens sammanställningslista som innehåller de viktigaste uppgifterna.

Red. såg båten första gången år 2000 efter ett tips av Christer Samuelsson. Då visste vi inget om den men båten blev sedermera identifierad med hjälp av ett måttband! I slutet av 1960 talet köpte Rune Gustafsson i Ludvika båten direkt av Svenska Träimpregnerings AB. Han tog bort varpspelet och byggde om henne med salong och förlängde aktern ca 0,9 meter. Hon fick hemmahamn i Iviken på sjön Väsman och namnet Thor

Omkring  1970 sålde Rune Gustafsson båten till Smedjebacken ännu med 8 hkr Sefflemotor som drivkälla. Därefter fick båten nya ägare i Hedemora där Georg Aspenström köpte båten runt 1972. Han hade båten i Runn men tog bort kulmotorn 1972 som han sålde till okänd i Torsång. Georg köpte en Mercedesdiesel som konverterats med backslag. Dock blir det aldrig klart och han säljer båten till Holger Svensson i Idkerberget som färdigställer båten. Han körde på Runn och senare i sjön Remmen.

Sedan 2012 ägdes båten av sonen Leif. Det är en Lidwallsbåt och red. ansåg sig ha fått båten identifierad efter ett långt och trevligt samtal med före ägaren Georg Aspenström. Tipsen om båtens historia kom från Leif. Den definitiva identifieringen skedde genom mätning på plats i Idkerberget i oktober 2012. I augusti 2018 fick red. kontakt med Mats Gustafsson genom Mats Norell och vi kunde därmed fä bekräfta att båten är just nr 103. Av tillverkningsskylten återstår bara 4 hål

 

 

Klar för sjösättning efter ombyggnad.  Foto ca 1968 genom Mats Gustafsson repro foto Lars Hansson

Stolt ägare ombord är Rune Gustafsson.   Foto ca 1968 genom Mats Gustafsson, repro foto Lars Hansson

Thor i Idkerberget. Foto red. maj 2000

Typiska lidwallspollare flyttade till det nybyggda akterdäcket. Foto red. okt 2012

Den förlängda aktern innehöll båtens blänsletank. Foto red. okt 2012


Red på besök Båten är troligen ännu räddningsbar. Foto Red 2020 01 31

Under början av 2021 fick red uppgifter om att båten skulle avyttras. Det var Mats Norell, bekant med båtens ägare som meddelade redaktionen. Ena delen av red. tog kontakt med Lasse Fabrikörn Gudmundson som hängde på och det beslöts att nr 103 skulle bli ett fall för GW, Gudmundson & Winter. När affären var klar bestämdes att båtens nya namn blev Femman och att hon ingår i F-rederiet med hemort Västanvik. I slutet av maj påbörjades arbetet med att befria båten från skogen grepp - som med åren blivit hårt och närgånget - och att riva den vittrande överbyggnaden. Intentionen var "back too basic" dvs en öppen liten arbetsbåt med en lämplig maskin och med hemvist i Siljans området.

Spaning och planläggning. Foto Ann-Britt Gudmundson 2021 05 21.

Salongen håller på att återgå till naturen. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2021 05 21.


En vattenkyld sak. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2021 05 21.

Luftig och snart renare. foto red 2021 05 25

Fanns en del att ta tag i. Goda nyheter var att löven konsumerat så mycket syre att det inte blev några molekyler kvar till rostangrepp.  Foto red 2021 05 25.

En tom båt underlättar. Länspumpen går. Foto red 2021 05 25.

Avstädat. Ett tungt lass gick till återvinningen. Foto red 2021 05 25.

Så var det då dags för det stora lyftet både för Femman och GW. Norells Marin och Maskin kontaktades och allt förlöpte svårt väl. På bilden manöverar Mats  vår nya adept ytterst säkert. Foto red 2021 06 02

Snart på en lämplig båtvagn. Foto red 2021 06 02

Och när allt var surrat och klart avslutade vi med en ståfika på kopplet till den trötta men medföljande vagnen. Foto red 2021 06 02

Turen mot Västanvik gick perfekt och här är motorn på väg att lämna fartyget.
Foto red 2021 06 02

Närmare sitt ursprung än så här, var länge sedan hon var. Foto red 2021 06 02

Motorlös men rengjord företogs sjösättning i Västanviks småbåthamn. Foto red 2021 06 02

G och W har intagit fartyget som befanns vara helt tätt. Foto red 2021 06 05

 Från andra hållet. Sjösättningen föranleddes av båtvagnsbyte. Foto red 2021 06 05

Hösten är här. Våra körbara båtar är uppe eller på väg upp. Nu startar vi med Femma. Foto red 2021 09 23

G & W - bolaget i auktion. Foto Red 2021 09 23

Så här kommer aktern att bli .G & W - bolaget gillar runda former. Foto Red 2021 09 23

Maskinellt stålborstad och grundmålad. Foto Red 2021 09 23

Gondolaktern skall förvandlas. Foto Red 2021 09 23

På väg mot runda formen. Foto Red 2021 09 23

Även insidan fick sin första strykning på många år. Första återuppbyggnadsdagen slut. Foto Red 2021 09 23

Finväder och Femman får möta dagen. Andra arbetsdagen kapades aktern och radien på den kommande dryftas.
Foto Red 2021 09 27

Fördäcket hade fem hål och i dessa passade en pollare med det bekanta gjutnumret 618. Turligt hade vi en på lager. Av tillverkningsskylten och den ursprungliga pollaren fanns bara hålen kvar. Någon som vet något ?! Foto Red 2021 09 27

Även aktern tog form. Så här skulle det att bli. Foto Red 2021 09 27

Femman kommer att bli nått i blått. Foto red 2021 10 07

Det vi inte fick oss till livs i skolans pappslöjd lärde vi oss nu Foto red 2021 10 07

Tillfälliga monteringsjärn för att aktern skall komma att få en trevlig rundning. Foto red 2021 10 07

Tejpad pappakter som skall bli stål dito, vad det lider. Foto red 2021 10 07

Pappersmallen har blivit plåt. Foto red 2021 10 13

Och passningen var inget att klaga på. Foto Lasse Fabriörn Gudmundson 2021 10 13

.

Tillbaks