Tillverkningsnr 103 typ BVV 5 hette THOR senare FEMMAN

Lidwall & Söner levererade denna varpmotorbåt till Svenska Träimpregnerings AB i Ludvika den 19 augusti 1950. Längd 5,70 meter. Bredd 2,0 meter Sefflemotor typ S14 BF på 7-8 hkr med motornummer 7154. Spelet var av typen SM 7.. Företaget, som låg vid sjön Väsman, tillverkade bland annat telefonstolpar. I sjön förvarades ämnena till stopltillverkningen och det var för att hantera dessa som båten anskaffades. Den levererades enligt uppgift med järnväg från Lidwalls. Det saknas tyvärr tillverkningskort på båten men ovanstående fakta  är taget från verkstadens sammanställningslista som innehåller de viktigaste uppgifterna.

Red. såg båten första gången år 2000 efter ett tips av Christer Samuelsson. Då visste vi inget om båten men den blev sedermera identifierad med hjälp av ett måttband! I slutet av 1960 talet köpte Rune Gustafsson i Ludvika båten direkt av Svenska Träimpregnerings AB. Han tog bort varpspelet och byggde om henne med salong och förlängde aktern ca 0,9 meter. Hon fick hemmahamn i Iviken på sjön Väsman och namnet Thor

Omkring  1970 sålde Rune Gustafsson båten till Smedjebacken ännu med 8 hkr Sefflemotor som drivkälla. Därefter fick båten nya ägare i Hedemora där Georg Aspenström köpte båten runt 1972. Han hade båten i Runn men tog bort kulmotorn 1972 som han sålde till okänd i Torsång. Georg köpte en Mercedesdiesel som konverterats med backslag. Dock blir det aldrig klart och han säljer båten till Holger Svensson i Idkerberget som färdigställer båten. Han körde på Runn och senare i sjön Remmen.

Sedan 2012 ägdes båten av sonen Leif. Det är en Lidwallsbåt och red. ansåg sig ha fått båten identifierad efter ett långt och trevligt samtal med före ägaren Georg Aspenström. Tipsen om båtens historia kom från Leif. Den definitiva identifieringen skedde genom mätning på plats i Idkerberget i oktober 2012. I augusti 2018 fick red. kontakt med Mats Gustafsson genom Mats Norell och vi kunde därmed fä bekräfta att båten är just nr 103. Av tillverkningsskylten återstod 4 hål

Under början av 2021 fick red uppgifter om att båten skulle avyttras. Det var Mats Norell, bekant med båtens ägare som meddelade redaktionen. Ena delen av red. tog kontakt med Lasse Fabrikörn Gudmundson som hängde på och det beslöts att nr 103 skulle bli ett fall för GW, Gudmundson & Winter. När affären var klar bestämdes att båtens nya namn blev Femman och att hon ingår i F-rederiet med hemort Västanvik. I slutet av maj påbörjades arbetet med att befria båten från skogen grepp - som med åren blivit hårt och närgånget - och att riva den vittrande överbyggnaden. Intentionen var "back too basic" dvs en öppen liten arbetsbåt med en lämplig maskin och med hemvist i Siljans området.

 

 

Klar för sjösättning efter ombyggnad. Tändkulemotorn var kvar efter ombyggnaden. DD 1968 05 18 urklipp i Gunnar Hedmans samlig

Stolt ägare ombord är Rune Gustafsson.   Foto 1968 05 18 genom Mats Gustafsson, repro foto Lars Hansson

Thor i Idkerberget. Foto red. maj 2000

Red på besök Båten är troligen ännu räddningsbar. Foto Red 2020 01 31

Spaning och planläggning. Foto Ann-Britt Gudmundson 2021 05 21.

Salongen håller på att återgå till naturen. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2021 05 21.


En vattenkyld sak. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2021 05 21.

Luftig och snart renare. foto red 2021 05 25

Fanns en del att ta tag i. Goda nyheter var att löven konsumerat så mycket syre att det inte blev några molekyler kvar till rostangrepp.  Foto red 2021 05 25.

En tom båt underlättar. Länspumpen går. Foto red 2021 05 25.

Avstädat. Ett tungt lass gick till återvinningen. Foto red 2021 05 25.

Så var det då dags för det stora lyftet både för Femman och GW. Norells Marin och Maskin kontaktades och allt förlöpte svårt väl. På bilden manöverar Mats  vår nya adept ytterst säkert. Foto red 2021 06 02

Snart på en lämplig båtvagn. Foto red 2021 06 02

Och när allt var surrat och klart avslutade vi med en ståfika på kopplet till den trötta men medföljande vagnen. Foto red 2021 06 02

Turen mot Västanvik gick perfekt och här är motorn på väg att lämna fartyget. Foto red 2021 06 02

Närmare sitt ursprung än så här, var länge sedan hon var. Foto red 2021 06 02

Motorlös men rengjord företogs sjösättning i Västanviks småbåthamn. Foto red 2021 06 02

G och W har intagit fartyget som befanns vara helt tätt. Foto red 2021 06 05

 Från andra hållet. Sjösättningen föranleddes av båtvagnsbyte. Foto red 2021 06 05

Hösten kom. Våra körbara båtar var uppe eller på väg upp. Då startade  arbetet med Femman. Foto red 2021 09 23

G & W - bolaget i aktion. Foto Red 2021 09 23

Så skulle aktern komma att bli,  G & W - bolaget gillade runda former. Foto Red 2021 09 23

Maskinellt stålborstad och grundmålad. Foto Red 2021 09 23

Gondolaktern i förvandling. Foto Red 2021 09 23

På väg mot runda formen. Foto Red 2021 09 23

Även insidan fick sin första strykning på många år. Första återuppbyggnadsdagen slut. Foto Red 2021 09 23

Finväder och Femman får möta dagen. Andra arbetsdagen kapades aktern och radien på den kommande dryftas.
Foto Red 2021 09 27

Fördäcket hade fem hål och i dessa passade en pollare med det bekanta gjutnumret 618. Turligt hade vi en på lager. Av tillverkningsskylten och den ursprungliga pollaren fanns bara hålen kvar. Någon som vet något ?!
Foto Red 2021 09 27

Även aktern tog form. Så här skulle det att bli. Foto Red 2021 09 27

Femman ska bli nått i blått. Foto red 2021 10 07

Det vi inte fick oss till livs i skolans pappslöjd lärde vi oss här.
Foto red 2021 10 07

Tillfälliga monteringsjärn för att aktern skall komma att få en trevlig rundning.
Foto red 2021 10 07

Tejpad pappakter som skulle bli ståldito med tiden. Foto red 2021 10 07

Pappersmallen blev plåt. Foto red 2021 10 13

Och passningen var inget att klaga på. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2021 10 13

Vi hade en originalritning till hjälp. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2021 11 02

Här fattas ännu ett valsat rör i aktern. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2021 11 02

Pollarna återbrukade för andra gången. Foto red 2021 11 06

Efter en intern omröstning blev listerna lätt mastgula. Foto red 2021 11 06

Insidan blev vackert ljusgrå. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2021 11 07

och flaggan var i topp. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2021 11 11

Dags att vända på steken och jobba bekvämt vidare med botten.
Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2021 11 18

Å andra sidan.. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2021 11 21

Det gick framåt med Femman. Maskinlyft lyfter hela båten. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2022 03 24

Gode vännen Johan och tilllika BVV 5 ägare hjälpte oss med valsning av röret i akern. Red. lade sista strängen på plats. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2022 04 07

Maskinen på plats. Står på flexiga fötter. Original sittbänk, värd att kopiera och sätta i fler båtar! Foto Red 2022 04 07

Snyggt, målat och klart akterut. Miljön är det inget fel på. Fina-Lina, Blomgården och Österviken. Leksands Kyrka syns inte bakom taken, det hade blivit bara för mycket! Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2022 04 15

Det mallades och stods i. Durkplåten delvis återanvänd från BVV 5 nr 259 Klacken.
Passade inte perfekt trots lika båttyp men det var en enkel justeringssak för en mallgroda! Foto red 2022 05 17

Vi använde plåti durkrn då båten behövde lastas ned ordentligt. Backslaget var kass men goda vänner löste det hela, Ett från Västerås anlänt, skrotat backslag fick släppa till delar och så gick det att köra back igen. Hurra för mekande vännerna Lars o Tony. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2022 05 17

Äntligen skall våra mödor prövas och bli verklighet. Vi chansade på originalpropellern. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2022 09 01  

Vi spände bågen men motor orkade inte alls. Dock lossnade originalsnurrran efter teknisk handpåläggnng och ur vänners förråd upphitades en betydligt mindre propeller . Spänningen steg då konan passade. Foto red 2022 09 01

Ny sjösättning och nya prov. Nu blev det tummen upp.
Foto Piamaria Hallberg Winter 2022 09 02

Kylvatten OK och det är tid för första turen på minst 30 år Den lilla bensinmotorn orkade fint och vi loggade runt 5,5 knop, Tryck på bilden och åk med en bit !!! Nu återstår justeringar, barlastning och lite allmänt pyssel.
Foto Ann-Britt Fabrikörskan Gudmundson 2022 09 01 .

Ny provtur företagen. Nu med målad motorhuv och durkar. Ligger fint i vattnet och aktern ser ut att vara helt rätt. Ny toppnotering 6,1 knop. Foto Ann-Britt Fabrikörskan Gudmundson 2022 09 09 .

I Västanviks småbåtshamn Foto red 2022 10 02

Efter massa strul med bränslets framfärd till förgasaren införskaffades en kopia av originalbränslepumpen och Femman började gå som hon skulle. Redaktionen slöt upp på Österviken med systern BVB 5 Klacken för en fin hösttur till Älvtjärn för sedvanligt mack- och kaffeintag. Foto red 22 10 19

Väl förplägade återvände vi under god gång till Leksands Noret.
G&W rederiets egenhändigt konstruerade akter prydde sin plats och lyfte upp hela båten på något sätt. Foto red 22 10 19

Dagen efter var det tid att ta upp vår pärla för i år. Temperaturen i luften var nattetid flera grader under 0 och motorn är vattenkyld, Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2022 10 20

Ställning monterad och skrovet avspolat. Slutåkt för i år. 17 månader efter förvärvet av skogsvraket.
Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2022 10 20

 

Tillbaks